Postopek : 2017/2973(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0670/2017

Predložena besedila :

B8-0670/2017

Razprave :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Glasovanja :

PV 14/12/2017 - 8.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0500

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 334kWORD 51k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0668/2017
6.12.2017
PE614.289v01-00
 
B8-0670/2017

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o položaju Rohingejcev (2017/2973(RSP))


Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Daniel Caspary v imenu skupine PPE

Resolucija Evropskega parlamenta o položaju Rohingejcev (2017/2973(RSP))  
B8-0670/2017

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Mjanmaru, zlasti svoje resolucije z dne 14. septembra 2017 o Mjanmaru, predvsem o položaju ljudstva Rohinga(1),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. junija 2017 o apatridnosti v južni in jugovzhodni Aziji(2),

–  ob upoštevanju skupnega sporočila Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 1. junija 2016 z naslovom Elementi za strategijo EU v zvezi z Mjanmarom/Burmo: posebno partnerstvo za demokracijo, mir in blaginjo (JOIN(2016)0024),

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 20. junija 2016 o strategiji EU v zvezi z Mjanmarom/Burmo in sklepov Sveta z dne 16. oktobra 2016 o Mjanmaru/Burmi,

–  ob upoštevanju izjave, ki jo je 6. septembra 2017 podala podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (podpredsednica/visoka predstavnica) o razmerah v zvezni državi Rakhine, izjave podpredsednice/visoke predstavnice z dne 11. septembra 2017 o najnovejšem dogajanju v zvezni državi Rakhine v Mjanmaru in obmejni regiji v Bangladešu, izjave podpredsednice/visoke predstavnice v imenu Evropske unije z dne 20. novembra 2017 o Mjanmaru/Burmi in izjave podpredsednice/visoke predstavnice z dne 23. novembra 2017 o podpisu dvostranskega sporazuma o vračanju med mjanmarsko in bangladeško vlado,

–  ob upoštevanju predsedniške izjave varnostnega sveta OZN z dne 6. novembra 2017,

–  ob upoštevanju končnega poročila svetovalnega odbora za zvezno državo Rakhine iz avgusta 2017,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker naj bi po navedbah medsektorske usklajevalne skupine (ISCG) med 25. avgustom in 27. novembrom 2017 v Bangladeš prispelo skupaj 624.000 rohinških beguncev; ker je po podatkih Unicefa vsaj 58 % med njimi otrok;

B.  ker je Generalni direktorat Komisije za evropsko civilno zaščito in evropske operacije humanitarne pomoči (ECHO) navedel, da se ocenjuje, da je 27. novembra 2017 v aglomeraciji Kutupalong-Balukhali prebivalo 441.300 ljudi, 46.000 ljudi so gostile lokalne skupnosti, ostali pa so živeli v drugih delih mesta Cox’s Bazar; ker je aglomeracija Kutupalong-Balukhali zelo gosto naseljena; ker je medsektorska usklajevalna skupina opozorila, da sta zaradi prenaseljenosti mesta Cox’s Bazar zdravje in prehrana potrebi, ki morata biti najprej in najbolj nujno obravnavani;

C.  ker Rohingejci predstavljajo največji delež muslimanov v Mjanmaru in jih večina živi v zvezni državi Rakhine; ker jih je približno milijon in so ena najbolj preganjanih manjšin na svetu, od sprejetja burmanskega zakona o državljanstvu leta 1982 pa so uradno apatridi;

D.  ker je Arakanska rohinška osvobodilna vojska (ARSA) 25. avgusta 2017 izvedla velik napad na policijske postaje in vojaško oporišče v zvezni državi Rakhine; ker je to sprožilo vojaško protiofenzivo;

E.  ker so humanitarne razmere in razmere na področju človekovih pravic v zvezni državi Rakhine zelo resne; ker so trije strokovnjaki OZN za človekove pravice 27. oktobra 2017 sklenili svojo prvo misijo za ugotavljanje dejstev v Bangladešu in so bili „močno zaskrbljeni“ zaradi poročil o ubojih, mučenjih, posilstvih, požigih in zračnih napadih, katerih tarča naj bi bili pripadniki rohinške skupnosti v Mjanmaru;

F.  ker imajo humanitarne organizacije v severnem delu zvezne države Rakhine po podatkih Generalnega direktorata za evropsko civilno zaščito in evropske operacije humanitarne pomoči še vedno zelo omejen dostop; ker pa je v zvezi z dostopom do severnega dela zvezne države Rakhine opaziti nekatere delne izboljšave; ker so bile tudi v osrednjem delu zvezne države Rakhine opažene majhne izboljšave, a tudi dostop do tega območja ostaja omejen; ker je komisar za humanitarno pomoč in krizno upravljanje Hristos Stilianidis maja 2017 obiskal severni del zvezne države Rakhine in pozval, naj se humanitarnim organizacijam, ki delujejo na tem območju, izboljša dostop; ker si je komisar ogledal več humanitarnih projektov, ki jih financira EU;

G.  ker je EU 23. oktobra 2017 soorganizirala donatorsko konferenco o begunski krizi Rohingejcev; ker so EU in njene države članice ponudile več kot 50 % od obljubljenih 344 milijonov USD; ker skupna podpora Komisije za Rohingejce in njihove gostiteljske skupnosti v Bangladešu in Mjanmaru po tem, ko je EU 23. oktobra 2017 obljubila 30 milijonov EUR iz proračuna EU, znaša 51 milijonov EUR za leto 2017;

H.  ker sta mjanmarska in bangladeška vlada 23. novembra 2017 podpisali dvostranski sporazum o vračanju; ker je podpredsednica/visoka predstavnica podpis sporazuma o vračanju pozdravila za pomemben in dobrodošel korak pri reševanju ene najhujših humanitarnih kriz in kriz v zvezi s človekovimi pravicami našega časa;

I.  ker je njegova svetost papež Frančišek med apostolskim potovanjem v Mjanmar in Bangladeš (od 26. novembra do 2. decembra 2017) 1. decembra 2017 ob koncu medverskega in ekumenskega srečanja v Dhaki na skupino rohinških beguncev naslovil naslednje besede: „Še naprej skrbimo zanje; še naprej si prizadevajmo za to, da bodo njihove pravice priznane. Ne zaprimo naših src, ne glejmo stran. Danes se prisotnost Boga imenuje tudi Rohinga. Vsak od nas naj poda svoj odgovor“;

1.  močno obsoja razširjeno nasilje v zvezni državi Rakhine, zaradi katerega je prišlo do razselitve več sto tisoč civilistov, med katerimi je velika večina pripadnikov rohinške skupnosti;

2.  izraža globoko zaskrbljenost zaradi humanitarnih razmer in razmer na področju človekovih pravic v zvezni državi Rakhine; je zaskrbljen zaradi poročil o sistematični uporabi sile in ustrahovanja, ubojih moških, žensk in otrok, spolnem nasilju ter uničenju in sežiganju domov in lastnine; je zlasti zaskrbljen zaradi položaja otrok, ki nujno potrebujejo zatočišče, hrano in vodo, in položaja deklet, ki so izpostavljene tveganju trgovine z ljudmi za namene spolnega izkoriščanja;

3.  podpira poziv EU vsem stranem, naj takoj ustavijo vsakršno nasilje; pozdravlja, da EU mjanmarsko vojsko poziva, naj konča svoje operacije in zagotovi zaščito vsem civilistom brez razlike, pa tudi naj v celoti spoštuje mednarodno pravo o človekovih pravicah; pozdravlja poziv EU mjanmarski vladi, naj sprejme vse ukrepe, ki so potrebni za umiritev napetosti med skupnostmi;

4.  izraža pohvalo prizadevanjem bangladeške vlade in skupnosti gostiteljic, da rohinškim beguncem zagotovijo varnost, zatočišče in humanitarno pomoč;

5.  poziva mjanmarsko vlado, naj agencijam OZN in njihovim partnerjem, pa tudi drugim nacionalnim in mednarodnim nevladnim organizacijam zagotovi takojšen, popoln, varen in neoviran dostop, da bodo lahko zagotavljali humanitarno pomoč v zvezni državi Rakhine, zlasti otrokom;

6.  poudarja, da je treba navedbe o hudih kršitvah in zlorabah človekovih pravic, vključno s spolnim nasiljem ter zlorabami otrok in nasiljem nad njimi, temeljito raziskati, vsi tisti, ki so odgovorni za ta dejanja, pa morajo zanje odgovarjati; poziva mjanmarsko vlado, naj v celoti sodeluje z neodvisno mednarodno misijo za ugotavljanje dejstev v Mjanmaru, ki deluje pod okriljem Sveta za človekove pravice, in naj ji nemudoma omogoči popoln, varen in neoviran dostop do države;

7.  poziva mjanmarsko vlado, naj nacionalnim in mednarodnim medijskim organizacijam zagotovi popoln in neoviran dostop do zvezne države Rakhine, poleg tega pa naj zagotovi, da bodo zaposleni v medijih varni in zaščiteni;

8.  pozdravlja podpis dvostranskega sporazuma o vračanju, ki sta ga sklenili mnjanmarka in bangladeška vlada; poziva, naj se sporazum izvaja popolnoma v skladu z mednarodnim pravom; poziva mjanmarsko vlado, naj ustvari pogoje na terenu, ki bodo omogočali prostovoljno, varno in dostojno vrnitev beguncev v njihov kraj izvora;

9.  poziva mjanmarsko vlado, naj odpravi temeljne vzroke krize v zvezni državi Rakhine, in sicer tako, da spoštuje, spodbuja in varuje človekove pravice, brez diskriminacije in ne glede na etnično pripadnost ali veroizpoved, med drugim tako, da omogoča prosto gibanje, enak dostop do osnovnih storitev in enak dostop do vseh državljanskih pravic za vse posameznike;

10.  pozdravlja končno poročilo svetovalnega odbora za zvezno državo Rakhine, ki vsebuje priporočila, kako premostiti politične, družbeno-gospodarske in humanitarne izzive, s katerimi se ta zvezna država trenutno sooča; pozdravlja javno zavezo mjanmarske vlade, da bo priporočila izvedla, pozdravlja tudi, da je bil za namene izvedbe priporočil ustanovljen odbor na ministrski ravni; poziva, naj se ta priporočila hitro in v celoti izvedejo;

11.  pozdravlja humanitarno pomoč EU Rohingejcem v Mjanmaru in Bangladešu; pozdravlja, da je EU okrepila humanitarno pomoč za rohinške begunce v Bangladešu in je pripravljena, da takoj, ko ji bo zagotovljen dostop, razširi svoje dejavnosti v zvezni državi Rakhine v korist vseh, ki potrebujejo pomoč;

12.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju OZN, vladi in parlamentu Bangladeša ter vladi in parlamentu Mjanmara.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0351.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0247.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov