Процедура : 2017/2973(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0671/2017

Внесени текстове :

B8-0671/2017

Разисквания :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Гласувания :

PV 14/12/2017 - 8.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0500

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 495kWORD 51k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0668/2017
6.12.2017
PE614.290v01-00
 
B8-0671/2017

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесен съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението на хората от общността рохингия (2017/2973(RSP))


Роландас Паксас, Исабела Льовин, Фабио Масимо Касталдо,Иняцио Корао от името на групата EFDD

Резолюция на Европейския парламент относно положението на хората от общността рохингия (2017/2973(RSP))  
B8-0671/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид предходните си резолюции относно Мианмар/Бирма и относно положението на мюсюлманите от общността рохингия, и по-специално резолюциите от 7 юли 2016 г.(1) и от 15 декември 2016 г.(2), тази от 16 март 2017 г. относно приоритетите на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2017 г.(3) и от 13 юни 2017 г. относно лицата без гражданство в Южна и Югоизточна Азия(4), както и тази от 14 септември 2017 г. относно Мианмар/Бирма, по-специално положението на общността рохингия(5),

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно стратегията на Европейския съюз по отношение на Мианмар/Бирма от 20 юни 2016 г.,

–  като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) до Европейския парламент и Съвета, озаглавено „Елементи за стратегия на ЕС по отношение на Мианмар/Бирма: специално партньорство за демокрация, мир и благоденствие“ (JOIN(2016)0024),

–  като взе предвид изявлението от 2 декември 2016 г. на говорителя на ЗП/ВП относно неотдавнашната ескалация на насилието в Мианмар/Бирма, както и изявлението на ЗП/ВП от 6 септември 2017 г. относно положението в щата Рахин,

–  като взе предвид съвместното изявление за медиите относно третия диалог по правата на човека ЕС-Мианмар/Бирма от 25 ноември 2016 г.,

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно липсата на гражданство от 4 декември 2015 г.,

–  като взе предвид неотдавнашните съобщения на Службата на Върховния комисар по правата на човека на ООН (СВКПЧ) и на специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Мианмар/Бирма, съответно от 29 и 18 ноември 2016 г., относно влошаващото се положение с правата на човека в северната част на щата Рахин,

–  като взе предвид доклада на върховния комисар на ООН по правата на човека от 20 юни 2016 г., озаглавен „Положението с правата на мюсюлманите от общността рохингия и други малцинства в Мианмар/Бирма“, и доклада на специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Мианмар/Бирма от 18 март 2016 г.,

–  като взе предвид изявлението от 20 януари 2017 г. за приключване на мисията на специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Мианмар/Бирма, Янги Ли, заключаващо, че „понастоящем положението е по-лошо, отколкото в който и да е момент през последните няколко години“,

–  като взе предвид окончателния доклад на консултативната комисия относно щата Рахин,

–  като взе предвид изявлението на Съвета за сигурност на ООН от 6 ноември, с което призовава Мианмар/Бирма да прекрати използването на прекомерна военна сила и междуобщностното насилие в щата Рахин в Мианмар/Бирма,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за статута на бежанците от 1951 г. и протокола към нея от 1967 г.,

–  като взе предвид световния план за действие на ВКБООН за периода 2014 – 2024 г. за слагане край на липсата на гражданство,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид Конвенцията от 1954 г. за статута на лицата без гражданство и Конвенцията от 1961 г. за намаляване на случаите на лица без гражданство,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г. и Международния пакт за икономически, социални и културни права от 1966 г.,

–  като взе предвид Устава на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН),

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че в щата Рахин в Мианмар живеят приблизително един милион души от общността рохингия – малцинствена група, която е подложена на репресии и непрекъснати сериозни нарушения на правата на човека, включително заплахи за живота и сигурността, отказ на правото на здравеопазване и образование, принудителен труд, сексуално насилие и ограничаване на политическите права;

Б.  като има предвид, че представителите на общността рохингия са едно от най-силно преследваните малцинства в света, представляват една от най-многобройните групи лица без гражданство в световен мащаб и са официално обявени за лица без гражданство от момента на влизането в сила на Закона за гражданството на Мианмар/Бирма през 1982 г., което доведе до сериозни ограничения на свободата на движение и до тяхното затваряне в лагери;

В.  като има предвид, че до този момент националната и международната реакция на влошаването на положението с правата на човека на общността рохингия и поглъщащата я хуманитарна криза до голяма степен е недостатъчна и че все още не са проучени много инструменти за разрешаване на проблема;

Г.  като има предвид, че на 25 август 2017 г. бойците от общността рохингия проведоха серия координирани нападения срещу повече от 30 полицейски постове, както и срещу военна база в северната част на щата Рахин; като има предвид, че нападателите са убили над десетима полицаи и Армията за спасение на рохингия в Аракан (ARSA) пое отговорността за тези нападения;

Д.  като има предвид, че това доведе до значителна военна контраофанзива, придружена от сериозни и широкомащабни нарушения на правата на човека, включително убийства, изнасилвания и изтезания; като има предвид, че правозащитни организации, по-конкретно Хюмън райтс уоч, чрез използване на сателитни изображения, съобщиха за масово разрушаване на къщи и други сгради в части на северната част на щата Рахин, които понастоящем са недостъпни за НПО и независими наблюдатели; като има предвид, че има данни за 700 сгради, които са били изгорени в обитаемото село Чейн Кхар Ли на общността рохингия в северната част на щата Рахин, което сега е почти изцяло унищожено;

Е.  като има предвид, че вследствие на тези събития, повече от 625 000 души от общността рохингия са потърсили убежище в Бангладеш; като има предвид, че бягащите от Мианмар/Бирма лица, много от които са жени и деца, използват опасни маршрути, като се излагат на обстрел и рисковани пътища, както и на заплаха от глад и липса на медицинска помощ; като има предвид, че десетки лица, включително жени и деца, са загинали по пътя; като има предвид, че бреговата охрана на Бангладеш е намерила телата на десетки хора, загубили живота си в бягство;

Ж.  като има предвид, че Бангладеш вече приютява около 300 000 бежанци от общността рохингия, които са пристигнали в страната през последните десетилетия;

З.  като има предвид, че Бангладеш е подал жалба срещу органите на Мианмар/Бирма за поставяне на противопехотни мини в участък от границата с Бангладеш, които биха попречили на завръщането на бягащите от насилието мюсюлмани от общността рохингия;

И.  като има предвид, че на членовете на международния персонал на ООН и на международни неправителствени организации се забранява да влизат в районите, засегнати от конфликта, и като има предвид, че агенциите на ООН не са в състояние да предоставят хуманитарна помощ, включително храна, вода и лекарства на членовете на общността рохингия; като има предвид, че хуманитарният достъп за Международния комитет на Червения кръст бе само частично осигурен, достигайки до едва 10 % от нуждаещите се; като има предвид, че хуманитарният достъп до северната част на щата Рахин продължава да бъде затруднен въпреки споразумението, постигнато със Световната продоволствена програма на 27 октомври 2017 г.;

Й.  като има предвид, че с оглед на тези ограничения на достъпа, има много малко информация за текущите нужди на населението, и като има предвид, че още преди настоящата криза около 350 000 души зависеха от хуманитарна помощ, в допълнение към 120 000 вътрешно разселени лица в централната част на щата Рахин;

К.  като има предвид, че на 10 септември 2017 г. Върховният комисар на ООН за правата на човека, Зеид Раад Ал Хюсеин, обяви, че положението в Мианмар „изглежда христоматиен пример за етническо прочистване“;

1.  решително осъжда всички нападения в щата Рахин;

2.  изразява сериозна загриженост във връзка с хуманитарната ситуация в Мианмар/Бирма и в Бангладеш и призовава правителството на Мианмар/Бирма да сложи незабавен край на прекомерното използване на военна сила и на насилието, които опустошиха общността рохингия в Рахин;

3.  осъжда нарастващата сериозност и нарастващия мащаб на нарушенията на правата на човека, включително убийствата, изнасилванията, както и разселването на стотици хиляди цивилни лица;

4.  настоятелно призовава военните сили и силите за сигурност незабавно да прекратят убийствата, тормоза и изнасилванията на лица от общността рохингия, както и изгарянето на домовете им;

5.  припомня, че органите на Мианмар/Бирма са длъжни да защитават, без дискриминация, всички цивилни лица от насилие, както и да разследват случаите на тежки нарушения на правата на човека и да преследват по съдебен път отговорните лица, в съответствие с нормите и задълженията в областта на правата на човека;

6.  отново отправя своя призив към органите на Мианмар/Бирма за незабавен и безпрепятствен достъп на независими наблюдатели, международните организации в областта на правата на човека, журналистите и други международни наблюдатели и на ООН, по-специално на проучвателната мисия на ООН, създадена от Съвета на ООН по правата на човека (СПЧ) през март 2017 г., чийто мандат беше удължен до септември 2018 г.;

7.  отново настоятелно призовава за това на организациите за хуманитарна помощ спешно да бъде предоставен достъп до всички зони на конфликт и до всички разселени лица, без дискриминация, за да могат хуманитарните работници да окажат помощ на хората в опасност;

8.  настоятелно призовава правителството на Мианмар/Бирма незабавно да премахне всички противопехотни мини по границата с Бангладеш;

9.  настоятелно призовава правителството на Мианмар/Бирма, и по-специално държавния съветник Аун Сан Су Чи, да осъди категорично всяко подбуждане към расова или религиозна омраза и да се бори срещу социалната дискриминация и военните действия срещу малцинството рохингия; настоятелно призовава освен това правителството на Мианмар/Бирма да спазва всеобщото право на свобода на религията или убежденията; припомня на държавния съветник да предприеме решителни действия за изпълнение на препоръките, посочени в окончателния доклад на консултативната комисия относно щата Рахин, който бе съставен по нейно искане; изразява съжаление относно липсата на напредък след изявлението от 18 май 2015 г. на говорителя на партията на г-жа Су Чи, че правителството на Мианмар/Бирма следва да възстанови гражданството на членовете на малцинството рохингия;

10.  припомня на лауреата на наградата „Сахаров“ за 1990 г. Аун Сан Су Чи, че наградата се присъжда на тези, които защитават правата на човека, правата на малцинствата и зачитат международното право, наред с други критерии; насочва вниманието към необходимостта да се прецени дали наградата „Сахаров“ и Нобеловата награда могат да бъдат оттегляни в случаи, когато лауреати на наградата нарушават тези критерии, след като тя им е била присъдена;

11.  приветства усилията на правителството на Бангладеш, в условията на настоящата хуманитарна катастрофа, за улесняване на предоставянето на закрила на стотици хиляди бежанци от общността рохингия; силно насърчава органите на Бангладеш и други съседни държави да приемат всички лица, бягащи от насилието в щата Рахин, и да спазват принципа на забрана за връщане; призовава Комисията и държавите членки да увеличат финансовата и материална подкрепа за бежанците;

12.  припомня своята препоръка правителствата на държавите, изправени пред наплив от бежанци от общността рохингия, да сътрудничат тясно с ВКБООН, който притежава технически експертен опит при преценката на условията за получаване на бежански статут и мандат за защита на бежанците и лицата без гражданство; призовава ЕС и ООН да подкрепят в това отношение съседните държави;

13.  приветства подписването на двустранно споразумение за репатриране, сключено между Бангладеш и Мианмар/Бирма на 23 ноември 2017 г. в Найпидо като важна стъпка; насърчава министър-председателя на Бангладеш Шейх Хасина и държавния съветник на Мианмар/Бирма, Аун Сан Су Чи, за бързо прилагане на двустранното споразумение за репатриране, като същевременно гарантират условия на място, които ще създадат възможност за доброволно, безопасно, устойчиво и достойно завръщане на всички бежанци в техните места на произход; потвърждава, че ЕС ще следи отблизо изпълнението, за да гарантира, че споразумението е в пълно съответствие с международното право;

14.  отбелязва значението на бързото прилагане на препоръките на консултативна комисия за щата Рахин, т.нар. „Препоръки на Анан“; подчертава препоръката на Комисията относно необходимостта от привеждане в съответствие на Закона за гражданството на Мианмар/Бирма с международните стандарти и договори, по които Мианмар/Бирма е страна, включително членове 7 и 8 от Конвенцията на ООН за правата на детето и необходимостта да се приведе законодателството в съответствие с най-добрите практики, включително премахването на разграничаването между различните видове граждани;

15.  подкрепя усилията за активизиране на политическия процес, основан на прилагането на препоръките на Анан; призовава Съвета за сигурност на ООН и Общото събрание да приемат ефективни дипломатически и политически мерки, за да осигурят спазването от страна на правителството на Мианмар/Бирма на задълженията по отношение на малцинството рохингия, свързани с осигуряването на защита и достъп до хуманитарна помощ; във връзка с това призовава за резолюция на Общото събрание и Съвета за сигурност на ООН, в която да се осъждат нарушенията, да се настоява за достъп до щата Рахин и да се изисква търсенето на отговорност за сериозните нарушения на международното право от всички страни;

16.  настоятелно призовава Китай и други международни и регионални участници да използват всички канали, за да изискат спиране на кръвопролитията, както и за постигане на мирно решение;

17.  призовава ЗП/ВП и държавите – членки на ЕС да засилят значително своя натиск върху правителството и силите за сигурност на Мианмар/Бирма за прекратяване на нарушенията на правата, за пълно сътрудничество с разследващите служители на ООН и международните хуманитарни агенции и да гарантират търсенето на отговорност за тежки нарушения на международното право; във връзка с това призовава ЗП/ВП и държавите – членки на ЕС, да поемат активна роля в подкрепа на незабавни действия на равнището на ООН, както и да демонстрират недвусмислено, че ЕС е готов да обмисли предприемането на целенасочени санкции срещу лица и субекти, както и да се обмислят последици в контекста на търговските преференции за Мианмар/Бирма, в случай че продължават безнаказаните тежки нарушения на международното право;

18.  изразява одобрението си за продължаване на финансовата помощ от ЕС за съответната област под формата на хуманитарна помощ и друга подкрепа; настоява, че всички помощи за щата Ракхайн се основават изрично и конкретно на принципите на недискриминация, несегрегация и равенство, както и че всички проекти и помощи се прилагат по такъв начин, че да не задълбочават, да не подпомагат, нито да затвърждават дискриминация и сегрегация;

19.  призовава ЗП/ВП да докладва на Европейския парламент относно инициативите на ЕС в рамките на ООН и в рамките на Съвета по външни работи на ЕС;

20.  призовава ЕС и неговите държави членки да приветстват информациите и изявленията от представители на общността рохингия относно положението на място;

21.  подкрепя усилията за присъствие на независими наблюдатели и наблюдатели под егидата на ООН за облекчаване на хуманитарната криза; призовава органите на Мианмар/Бирма да осигурят незабавен и безпрепятствен достъп на независими наблюдатели, и по специално на мисията на ООН за установяване на фактите, създадена от Съвета на ООН по правата на човека през март 2017 г.;

22.  подкрепя създаването на служба на Върховния комисар на ООН за правата на човека в Мианмар/Бирма с пълен мандат;

23.  призовава ЕС и неговите държави членки да подкрепят световния план за действие за периода 2014—2024 г. на Съвета на ООН по правата на човека за слагане на край на липсата на гражданство;

24.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на правителството и парламента на Мианмар/Бирма, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите – членки на ЕС, на генералния секретар на АСЕАН, на Междуправителствената комисия на АСЕАН по правата на човека, на специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Мианмар/Бирма, на върховния комисар на ООН за бежанците и на Съвета на ООН по правата на човека.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2016)0316.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2016)0506.

(3)

Приети текстове, P8_TA(2017)0089.

(4)

Приети текстове, P8_TA(2017)0247.

(5)

Приети текстове, P8_TA(2017)0351.

Правна информация - Политика за поверителност