Πρόταση ψηφίσματος - B8-0672/2017Πρόταση ψηφίσματος
B8-0672/2017

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση των Ροχίνγκια

6.12.2017 - (2017/2973(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0668/2017

Διαδικασία : 2017/2973(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0672/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0672/2017
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0672/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των Ροχίνγκια

(2017/2973(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Μιανμάρ και την κατάσταση των μουσουλμάνων Ροχίνγκια, και ειδικότερα τα ψηφίσματα της 14ης Σεπτεμβρίου 2017[1], της 7ης Ιουλίου 2016[2] και της 15ης Δεκεμβρίου 2016[3],

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 16ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την Μιανμάρ/Βιρμανία,

–  έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (AΕ/YE) Federica Mogherini στην πόλη Cox’s Bazar, Μπανγκλαντές, στις 19 Νοεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν τύπου σχετικά με τον τρίτο διάλογο ΕΕ-Μιανμάρ για τα ανθρώπινα δικαιώματα της 25ης Νοεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την ανιθαγένεια,

–  έχοντας υπόψη την Προεδρική Δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη βία στην πολιτεία Ρακίν, της 6 Νοεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ, το οποίο εγκρίθηκε από την Τρίτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στις 16 Νοεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 20ής Ιουνίου 2016, με τίτλο «Situation of human rights of Rohingya Muslims and other minorities in Myanmar» (κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μουσουλμάνων Ροχίνγκια και άλλων μειονοτήτων στη Μιανμάρ), και την έκθεση της Ειδικής Εισηγήτριας του ΟΗΕ, της 18ης Μαρτίου 2016, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ,

–  έχοντας υπόψη την 27η ειδική σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της μουσουλμανικής μειονότητας των Ροχίνγκια και άλλων μειονοτήτων στην πολιτεία Ρακίν της Μιανμάρ, και το ψήφισμά του της 5 Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μουσουλμάνων Ροχίνγκια και άλλων μειονοτήτων στη Μιανμάρ,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ, του 1951, για το Καθεστώς του Πρόσφυγα, και το σχετικό Πρωτόκολλο του 1967,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το καθεστώς των ανιθαγενών του 1954 και την Σύμβαση για την Μείωση των περιπτώσεων Ανιθαγένειας του 1961,

–  έχοντας υπόψη το παγκόσμιο σχέδιο δράσης 2014-2024 του ΣΑΔΗΕ για την εξάλειψη της ανιθαγένειας,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (UDHR) του 1948,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την πολιτεία του Ρακίν (επιτροπή Ανάν)·

–  έχοντας υπόψη το διεθνές σύμφωνο για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα του 1966 και το διεθνές σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα του 1966,

–  έχοντας υπόψη το Χάρτη της ASEAN,  

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτεία Ρακίν στη Μιανμάρ φιλοξενεί περίπου ένα εκατομμύριο Ροχίνγκια, κατά κύριο λόγο μουσουλμανική μειονότητα που έχουν στερηθεί τα πλήρη δικαιώματα του πολίτη στο πλαίσιο του νόμου περί ιθαγένειας της Μιανμάρ, που τους καθιστά ανιθαγενείς·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ροχίνγκια είναι μια από τις πλέον διωκόμενες μειονότητες στον κόσμο και είναι σε μεγάλο βαθμό υπό περιορισμό σε στρατόπεδα με την επιβολή αυστηρών περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία εντός και εκτός της πολιτείας Ρακίν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στέρηση της ελευθερίας έχει οδηγήσει σε απειλές για τη ζωή και την ασφάλεια, την προσβολή του δικαιώματος στην υγεία και την εκπαίδευση, τον υποσιτισμό και την επισιτιστική ανασφάλεια, καταναγκαστική εργασία, σεξουαλική βία και περιορισμούς των πολιτικών δικαιωμάτων τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλέον πρόσφατη κλιμάκωση των εντάσεων κατά τη διάρκεια του Αυγούστου 2017 προκάλεσε υπερβολικά δυσανάλογη αντίδραση από τις αρχές της Μιανμάρ, οι οποίες διέπραξαν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εις βάρος των Ροχίνγκια, περιλαμβανομένων μεγάλης κλίμακας καταστροφών οικιών, εκτελέσεων, βιασμών και βασανιστηρίων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Αυγούστου του 2017, περισσότεροι από 626 000 Ροχίνγκια έχουν καταφύγει στο γειτονικό Μπαγκλαντές, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των προσφύγων Ροχίνγκια στο Μπαγκλαντές σε 838 109, αριθμός που αναμένεται να υπερβεί το ένα εκατομμύριο άτομα μέχρι το τέλος του 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι όσοι εγκαταλείπουν την περιοχή, ακολουθούν δύσκολες διαδρομές, κάτω από πυρά όπλων και επικίνδυνα μονοπάτια, χωρίς τροφή και χωρίς ιατρική βοήθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκάδες Ροχίνγκια, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, πεθαίνουν κατά τη διαδρομή·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 400 000 άνθρωποι χρειάζονται υγειονομική περίθαλψη και επισιτιστική βοήθεια, και περίπου 300 000 έχουν ανάγκη από επισιτιστική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 150 000 παιδιών ηλικίας κάτω των 5 ετών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπανγκλαντές έχει υποβάλει καταγγελία κατά των αρχών της Mιανμάρ για τη ναρκοθέτηση τμήματος της μεθορίου με το Μπανγκλαντές·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών εξακολουθούν να παρεμποδίζονται κατά την παράδοση της βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, νερού και φαρμάκων των Ροχίνγκια·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 10 Σεπτεμβρίου 2017, ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Zeid Ra’ad Al Hussein, ανακοίνωσε ότι η κατάσταση στο Mιανμάρ «μοιάζει με υποδειγματική περίπτωση εθνοκάθαρσης» και στις 5 Δεκεμβρίου 2017 ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί πράξη γενοκτονίας από κρατικές δυνάμεις κατά των μουσουλμάνων Ροχίνγκια στη Μιανμάρ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διεθνής Αμνηστία χαρακτήρισε την κατάσταση των μειονοτήτων στην πολιτεία Ρακίν ως «απαρτχάιντ» και το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ καταδίκασε την «πολύ πιθανή διάπραξη εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας» στη Μιανμάρ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της οργάνωσης Holocaust Memorial Museum των ΗΠΑ και η οργάνωση Fortify Rights με έδρα τη Νοτιοανατολική Ασία αναφέρει ισχυρές μαρτυρίες περί γενοκτονίας εις βάρος των Ροχίνγκια·

1.  εκφράζει τη λύπη του για τη συνεχιζόμενη βία, τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την απώλεια ζωών, τις καταστροφές μέσων επιβίωσης και στέγασης στην πολιτεία Ρακίν· εκφράζει τη βαθύτατη συμπάθειά του και την πλήρη υποστήριξή του στους Ροχίνγκια· υπενθυμίζει ότι οι αρχές της Mιανμάρ έχουν καθήκον να προστατεύουν όλους αδιακρίτως τους πολίτες από τις κακοποιήσεις και να διερευνούν τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να διώκουν τους υπεύθυνους, βάσει των προδιαγραφών και υποχρεώσεων που ισχύουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

2.  προτρέπει ένθερμα τον στρατό και τις δυνάμεις ασφαλείας της Μιανμάρ να σταματήσουν αμέσως τους φόνους, τις παρενοχλήσεις και τους βιασμούς εις βάρος των Ροχίνγκια, καθώς και τους εμπρησμούς των οικιών τους·

3.  καλεί τις αρχές της Μιανμάρ να επιτρέψουν την άμεση και ανεμπόδιστη πρόσβαση διεθνών οργανισμών ανθρωπιστικής βοήθειας στην πολιτεία Ρακίν, καθώς και ειδική στήριξη για τις ευάλωτες ομάδες, όπως τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα θύματα σεξουαλικής βίας· καλεί την κυβέρνηση να εφαρμόσει μέτρα σύμφωνα με το ψήφισμα 2106 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν περιστατικά σεξουαλικής βίας·

4.  καλεί τις αρχές της Mιανμάρ να χορηγήσουν πρόσβαση στους ανεξάρτητους παρατηρητές, και κυρίως στην διερευνητική αποστολή του ΟΗΕ που συνεστήθη τον Μάρτιο του 2017 από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, ώστε να διερευνηθούν με ανεξάρτητο και αντικειμενικό τρόπο οι καταγγελίες για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από όλους τους εμπλεκόμενους·

5.  καλεί την Κυβέρνηση της Mιανμάρ να αφαιρέσει αμέσως όλες τις νάρκες ξηράς στα σύνορα με το Μπανγκλαντές·

6.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται από το Μπαγκλαντές, στο πλαίσιο μιας ανθρωπιστικής κρίσης σε μια από τις γειτονικές του χώρες· χαιρετίζει την προστασία που παρέσχε στους Ροχίνγκια που εγκαταλείπουν τη Μιανμάρ και το παροτρύνει να συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με την UNHCR, που διαθέτει την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη να διακριβώνει το καθεστώς του πρόσφυγα και την εντολή να προστατεύει τους πρόσφυγες και τους ανιθαγενείς· καλεί το Μπανγκλαντές να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας από διεθνείς ΜΚΟ με την απλούστευση του γραφειοκρατικού φόρτου, της διαδικασίας καταχώρισης και των περιορισμών στις μετακινήσεις·

7.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη χρηματοδοτική και υλική στήριξη για τη στέγαση των προσφύγων, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι η βοήθεια δεν βαίνει προς μη αποδεκτές λύσεις για τους πρόσφυγες και τους επαναπατριζόμενους, όπως η δημιουργία «ασφαλών ζωνών» στη βιρμανική πλευρά των συνόρων· εκφράζει, συνεπώς, την ανησυχία του για την απόφαση του Μπανγκλαντές να αναπτύξει ένα απομονωμένο και επιρρεπές σε πλημμύρες νησί του Κόλπου της Βεγγάλης για την προσωρινή στέγαση 100 000 προσφύγων Ροχίνγκια, καθώς θα στερούσε από τους πρόσφυγες τα δικαιώματά τους·

8.  ζητεί, επιπλέον, από την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές, την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, να θεσπίσουν μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση που θα εξασφαλίζει μια βιώσιμη απάντηση στις ανάγκες των εκτοπισθέντων Ροχίνγκια και των κοινοτήτων υποδοχής μέσω της πρόσβασης στις κατάλληλες και σε βελτιωμένες υπηρεσίες· εφιστά ιδιαιτέρως την προσοχή στην επείγουσα ανάγκη για χρηματοδότηση, ύψους περίπου 10 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ, για την παροχή εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ψυχικής υγείας για επιζώντες βιασμού και βίας με βάση το φύλο· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την έρευνα σε βάθος σχετικά με το βαθμό της σεξουαλικής βίας και άλλων εγκλημάτων σε βάρος των Ροχίνγκια·

9.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις καταγγελίες των γυναικών και των κοριτσιών των Ροχίνγκια στη Μιανμάρ και το Μπαγκλαντές, και παροτρύνει τις αρχές αμφοτέρων των χωρών να συνεργαστούν με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τον τερματισμό της εμπορίας ανθρώπων και των γυναικών και κοριτσιών που θίγονται με στήριξη και προστασία·

10.  επισημαίνει τη διμερή συμφωνία επαναπροώθησης μεταξύ Μπαγκλαντές και Μυανμάρ που συνήφθη στις 23 Νοεμβρίου 2017 για την αναγνώριση στον λαό των Ροχίνγκια του δικαιώματος να επιστρέψουν και να συνεχίσουν να διαμένουν στη Μιανμάρ· επιμένει ωστόσο ότι δεν πρέπει να πραγματοποιούνται αναγκαστικές επιστροφές, ιδίως όταν εξακολουθεί να κυριαρχεί η βία και η καταπίεση, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα «εθνοκάθαρση»· ζητεί επιμόνως από τις αρχές του Μπαγκλαντές να εξασφαλίσουν ότι μια συνολική στρατηγική για τη Μιανμάρ για την επιστροφή και ενσωμάτωση των Ροχίνγκια, βάσει της εφαρμογής των βασικών συστάσεων της έκθεσης της Επιτροπής Ανάν, πριν από την έναρξη των επιστροφών· επιμένει ότι οι αρχές της Μιανμάρ πρέπει να προσφέρουν αξιόπιστες διαβεβαιώσεις ότι οι επιστρέφοντες δεν θα διώκονται ή θα εξαναγκάζονται σε εγκατασταθούν διαχωρισμένους καταυλισμούς για εθνοτικούς ή θρησκευτικούς λόγους και να εγγυηθούν ανεξάρτητη και αμερόληπτη παρακολούθηση από φορείς προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· πιστεύει ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, οι όροι για την ασφαλή, εκούσια επιστροφή δεν τηρούνται·

11.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι, εάν πραγματοποιηθούν επιστροφές βάσει της παρούσας συμφωνίας, θα πρέπει να υπάρχει πλήρης εποπτεία της διαδικασίας από τα ΗΕ για να εξασφαλιστεί η εκούσια, ασφαλής και ενημερωμένη φύση αυτών των επαναπατρισμών· καλεί την κυβέρνηση της Μιανμάρ να εκπονήσει συνολική στρατηγική για το κλείσιμο όλων των στρατόπεδα των εσωτερικώς εκτοπισμένων ατόμων (IDP) στην κεντρική πολιτεία Ρακίν και να διευκολυνθεί η επιστροφή των εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας εντός της Μιανμάρ, με βάση τις συστάσεις της έκθεσης της Επιτροπής Ανάν, μέσω διαβούλευσης με τις επηρεαζόμενες κοινότητες και εντός σαφώς καθορισμένου χρονικού πλαισίου·

12.  επισημαίνει ότι προκειμένου να διευκολυνθεί η επιστροφή και η προάσπιση των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ροχίνγκια, πρέπει να αναληφθεί μια συνολική προσπάθεια για την αντιμετώπιση των θεσμοθετημένων διακρίσεων και του διαχωρισμού στη Μιανμάρ· τονίζει ότι εάν δεν αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια είναι αδύνατο να σταματήσουν τα δεινά τους· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η άρνηση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στη Μιανμάρ εκτείνεται πέραν των Ροχίνγκια και επηρεάζει επίσης τις εθνοτικές ομάδες στις πολιτείες Kachin και Shan·

13.  εκφράζει τη βαθιά του λύπη για τη συνεχιζόμενη εφαρμογή στη Μιανμάρ, του νόμου περί ιθαγένειας, η οποία στερεί βασικά ανθρώπινα δικαιώματα από τους Ροχίνγκια και τους καθιστά ανιθαγενείς· καλεί την κυβέρνηση της Μιανμάρ να τροποποιήσει τον νόμο περί ιθαγένειας και να παράσχει νομικά αναγνωρισμένα έγγραφα ιθαγένειας Ροχίνγκια κατοίκους έτσι ώστε να γίνονται δεκτοί ως κοινότητα και να έχουν το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό· παροτρύνει την κυβέρνηση να εκδώσει δελτία ταυτότητας που δεν θα μνημονεύουν θρησκευτικά δόγματα θρησκευτικές πεποιθήσεις·

14.  επιμένει ότι ο διαχωρισμός του πληθυσμού Ροχίνγκια στη Μιανμάρ πρέπει να καταργηθεί· ζητεί την άρση της απαγόρευσης σχετικά με τους Ροχίνγκια και την κατάργηση όλων των σημείων ελέγχου πλην των αναγκαίων· καλεί την κυβέρνηση της Μιανμάρ να διασφαλίσει ότι οι κάτοικοι Ροχίνγκια θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν ελεύθερα σε όλη την πολιτεία Ρακίν και την υπόλοιπη χώρα και. ιδίως, ότι θα αποκατασταθούν τα δικαιώματά τους όσον αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, τη διατροφή, την εκπαίδευση και την απασχόληση·

15.  υπενθυμίζει ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή για την πολιτεία Ρακίν καθορίστηκε κατόπιν αιτήματος του κρατικού συμβούλου· ενθαρρύνει τις αρχές της Μιανμάρ να ορίσουν εκτελεστικό οργανισμό το συντομότερο δυνατόν για να επιβάλει πλήρως τις συστάσεις Ανάν· προτρέπει την ΕΕ και τον ΟΗΕ να στηρίξουν τη διαδικασία·

16.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι επενδύσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της αναπτυξιακής βοήθειας, συμβάλλουν στην επίτευξη των καθολικών υπηρεσιών στο σύνολο του πληθυσμού, και τονίζει ότι οι εν λόγω επενδύσεις δεν πρέπει να ενισχύουν τον διαχωρισμό στη Μιανμάρ, ο οποίος έχει ήδη οδηγήσει σε θεσμοθετημένες διακρίσεις και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΕ να διενεργήσει αξιολογήσεις όλων των έργων και των επιχειρήσεων παροχής βοήθειας ώστε να διασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται αναλόγως, και ζητεί από την ΕΕ να στηρίξει φορείς και έργα για την αντιμετώπιση του διαχωρισμού και των διακρίσεων και να εργαστεί για τη δημιουργίας μιας πιο ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας·

17.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη, επειγόντως, να υιοθετήσουν στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις σε βάρος ιδιωτών στις στρατιωτικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες ασφάλειας που είναι υπεύθυνοι για εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ·

18.  καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να επιβάλει γενικό εμπάργκο όπλων στη Μιανμάρ, να αναστείλει κάθε άμεση και έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταφορά, συμπεριλαμβανομένης της διαμετακόμισης και της μεταφόρτωσης κάθε είδους όπλων, πυρομαχικών και άλλου στρατιωτικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ασφαλείας, καθώς και την παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης ή άλλης στρατιωτικής βοήθειας και βοήθειας στον τομέα της ασφάλειας·

19.  προτρέπει την κυβέρνηση της Μιανμάρ να εξασφαλίσει λογοδοσία για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εξασφάλιση δικαιοσύνης για τα θύματα· παροτρύνει τα ΗΕ και την ΕΕ να παρακολουθήσουν και να στηρίξουν τις έρευνες που διενεργεί η Μιανμάρ και να εξετάσουν τις δυνατότητες διερεύνησης και δίωξης από διεθνή ή αλλοδαπά δικαστήρια, σε περίπτωση που οι αρχές της Μιανμάρ δεν εξασφαλίζουν λογοδοσία σε εγχώριο επίπεδο·

20.  καλεί την κυβέρνηση της Μιανμάρ, συμπεριλαμβανομένου του κρατικού συμβούλου, να καταδικάσει τη ρητορική του μίσους και τις παρενοχλήσεις, να προωθήσει τον διαπολιτισμικό και διαθρησκευτικό διάλογο και να σεβαστεί το οικουμενικό δικαίωμα στην ελευθερία της θρησκείας ή της πίστης·

21.  καλεί επίσης την ASEAN και τις περιφερειακές κυβερνήσεις να λάβουν άμεσα μέτρα για να αυξήσουν την πίεση στην Κυβέρνηση της Mιανμάρ και τον στρατό της χώρας για να σταματήσουν τις κακοποιήσεις, να προστατεύσουν τους αμάχους στην πολιτεία Ρακίν και σε όλη τη χώρα·

22.  καλεί τη βραβευθείσα με Βραβείο Ζαχάρωφ Aung San Suu Kyi να καταδικάσει τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε βάρος της μειονότητας των Ροχίνγκια· υπενθυμίζει τη δήλωση της 18ης Μαΐου 2015 του εκπροσώπου του κόμματος της κ. Suu Kyi, σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση της Μιανμάρ θα πρέπει να αποκαταστήσει την ιθαγένεια στη μειονότητα των Ροχίνγκια· υπενθυμίζει ότι το βραβείο Ζαχάροφ απονέμεται σε όσους υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, προστατεύουν τα δικαιωμάτων των μειονοτήτων και σέβονται το διεθνές δίκαιο, μεταξύ άλλων κριτηρίων· επισημαίνει ότι πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον το Βραβείο Ζαχάρωφ θα μπορούσε να ανακαλείται σε περιπτώσεις όπου οι κάτοχοί του παραβαίνουν αυτά τα κριτήρια μετά την βράβευση·

23.  ενθαρρύνει τους κύριους διεθνείς υποστηρικτές των μερών, ιδίως την Κίνα και άλλους περιφερειακούς παράγοντες, να χρησιμοποιήσουν τα διπλωματικά τους μέσα για να απαιτήσουν τον τερματισμό της βίας·

24.  εκφράζει τη λύπη του για την αποτυχία του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ να συμφωνήσουν για τη λήψη αποφασιστικών μέτρων και παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν την πίεση προς αυτούς που παρεμποδίζουν την ανάληψη ουσιαστικής δράσης, συμπεριλαμβανομένων της Κίνας και της Ρωσίας·

25.  καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να ασκούν πιέσεις στις αρχές της Μιανμάρ και τις υπηρεσίες ασφαλείας για τον τερματισμό της βίας και των διακρίσεων εις βάρος των Ροχίνγκια και να συνεργαστούν με τον ΟΗΕ, την ASEAN, τις περιφερειακές κυβερνήσεις και την Κίνα για να τερματιστεί ο διαχωρισμός εντός της Μιανμάρ·

26.  ζητεί από την ΑΕ/ΥΕ να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει η αντιπροσωπία της ΕΕ στη Διάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών της ASEM στο Νάι Πι Τάου στις 21 Νοεμβρίου 2017·

27.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν το παγκόσμιο σχέδιο δράσης 2014-24 της UNHCR για την εξάλειψη της ανιθαγένειας·

28.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Mιανμάρ, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Μπαγκλαντές, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα της ASEAN, στη Διακυβερνητική Επιτροπή της ASEAN για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στην Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Mιανμάρ, στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.