Procedură : 2017/2973(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0672/2017

Texte depuse :

B8-0672/2017

Dezbateri :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Voturi :

PV 14/12/2017 - 8.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0500

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 415kWORD 51k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0668/2017
6.12.2017
PE614.291v01-00
 
B8-0672/2017

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația populației rohingya (2017/2973(RSP))


Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post în numele Grupului S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația populației rohingya (2017/2973(RSP))  
B8-0672/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Myanmar/Birmania și la situația musulmanilor rohingya, în special cele din 14 septembrie 2017(1), 7 iulie 2016(2) și 15 decembrie 2016(3),

–  având în vedere concluziile Consiliului din 16 octombrie 2017 referitoare la Myanmar/Birmania,

–  având în vedere declarațiile Vicepreședintei Comisiei / Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini, în orașul Cox’s Bazar (Bangladesh), din 19 noiembrie 2017,

–  având în vedere comunicatul de presă comun cu privire la cel de al treilea dialog UE-Myanmar/Birmania pe tema drepturilor omului din 25 noiembrie 2016,

–  având în vedere concluziile Consiliului referitoare la apatridie din 4 decembrie 2015,

–  având în vedere declarația Președintelui Consiliului de Securitate al ONU privind violențele din statul Rakhine, din 6 noiembrie 2017,

–  având în vedere rezoluția referitoare la situația drepturilor omului în Myanmar/Birmania adoptată de Comisia a III-a a Adunării Generale a ONU la 16 noiembrie 2017,

–  având în vedere raportul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului intitulat „Situația drepturilor omului în cazul musulmanilor rohingya și al altor minorități din Myanmar/Birmania”, din 20 iunie 2016, și raportul Raportorului special al ONU privind situația drepturilor omului din Myanmar/Birmania din 18 martie 2016,

–  având în vedere cea de a 27-a sesiune specială a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului privind situația drepturilor omului în cazul minorității musulmane rohingya și al altor minorități în statul Rakhine din Myanmar/Birmania, precum și rezoluția sa din 5 decembrie 2017 referitoare la situația drepturilor omului în cazul musulmanilor rohingya și al altor minorități din Myanmar/Birmania,

–  având în vedere Convenția ONU privind statutul refugiaților din 1951 și Protocolul din 1967,

–  având în vedere Convenția privind statutul apatrizilor din 1954 și Convenția privind reducerea apatridiei din 1961,

–  având în vedere Planul de acțiune globală al UNHCR pentru 2014-2024 menit să pună capăt apatridiei,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului (DUDO) din 1948,

–  având în vedere Raportul final al Comisiei consultative privind statul Rakhine (Comisia Annan),

–  având în vedere Pactul internațional privind drepturile civile și politice și Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale, ambele din 1966,

–  având în vedere Carta ASEAN,  

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât statul Rakhine din Myanmar/Birmania găzduiește aproximativ un milion de rohingya, un grup minoritar predominant musulman, oameni cărora li se refuză drepturile cetățenești depline în temeiul dreptului cetățeniei din Myanmar/Birmania, fapt care îi transformă în apatrizi;

B.  întrucât etnicii rohingya sunt una dintre cele mai persecutate minorități din lume și sunt în prezent, în mare măsură, plasați în tabere, cu restricții severe în ceea ce privește libera circulație în interiorul și în afara statului Rakhine; întrucât această privare de libertate a condus la amenințări la adresa vieții și securității, la negarea dreptului la sănătate și la educație, la malnutriție și insecuritate alimentară, muncă forțată, violență sexuală și limitarea drepturilor lor politice;

C.  întrucât cea mai recentă escaladare a tensiunilor din august 2017 a provocat o reacție profund disproporționată din partea autorităților din Myanmar/Birmania, care au săvârșit încălcări grave ale drepturilor omului împotriva populației rohingya, inclusiv distrugerea pe scară largă a unor locuințe, crime, violuri și tortură;

D.  întrucât, începând din august 2017, peste 626 000 de etnici rohingya au fugit pentru siguranță în Bangladeshul învecinat, aducând numărul total de refugiați rohingya în Bangladesh la 838 109, cifră care se preconizează că va depăși un milion până la sfârșitul anului 2017; întrucât persoanele care fug trebuie să urmeze trasee periculoase, riscând să fie împușcate și confruntându-se cu terenuri dificile, cu violența de gen, cu riscul de a muri de foame și cu lipsa asistenței medicale; întrucât zeci de rohingya, printre care femei și copii, au murit de-a lungul acestor trasee;

E.  întrucât mai mult de 400 000 de persoane au nevoie de îngrijiri medicale și asistență alimentară, iar circa 300 000 au nevoie de asistență nutrițională, inclusiv peste 150 000 de copii sub 5 ani;

F.  întrucât Bangladesh a depus o plângere împotriva autorităților din Myanmar/Birmania în legătură cu amplasarea de mine de-a lungul unei părți a frontierei dintre cele două țări;

G.  întrucât, potrivit relatărilor, agențiile ONU sunt în continuare împiedicate să furnizeze ajutor umanitar, inclusiv alimente, apă și medicamente pentru populația rohingya;

H.  întrucât, la 10 septembrie 2017, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra’ad Al Hussein, a anunțat că situația din Myanmar/Birmania „pare un exemplu clasic de epurare etnică” și, la 5 decembrie 2017, că un act de genocid împotriva musulmanilor rohingya în Myanmar/Birmania de către forțele de stat nu poate fi exclus; întrucât Amnesty International a descris situația minorităților din statul Rakhine ca „apartheid” și Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU a condamnat „foarte probabila comitere de crime împotriva umanității” din Myanmar; întrucât un raport al US Holocaust Memorial Museum și al organizației pentru drepturile omului Fortify Rights din Asia de Sud-Est menționează tot mai multe dovezi de genocid împotriva minorității rohingya,

1.  deplânge violența continuă, încălcările drepturilor omului și pierderea de vieți omenești, de mijloace de subzistență și de adăposturi în statul Rakhine; își exprimă profunda compasiune și sprijinul deplin față de populația rohingya; reamintește că autoritățile din Myanmar/Birmania au datoria de a proteja, fără discriminare, toți civilii împotriva abuzurilor, precum și de a investiga încălcările grave ale drepturilor omului și de a-i urmări în justiție pe cei responsabili, în conformitate cu standardele și obligațiile în materie de drepturi ale omului;

2.  solicită insistent forțelor armate și forțelor de securitate să pună capăt imediat asasinatelor, hărțuirilor și violurilor îndreptate împotriva etnicilor rohingya, precum și distrugerii caselor lor;

3.  îndeamnă autoritățile din Myanmar/Birmania să permită accesul umanitar internațional imediat și neîngrădit la statul Rakhine, inclusiv sprijin specific pentru grupurile vulnerabile, cum ar fi copiii, persoanele în vârstă și victimele violenței sexuale; îndeamnă guvernul să implementeze măsuri în conformitate cu Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU 2106 (2013) de prevenire și de răspuns în caz de incidente de violență sexuală;

4.  solicită autorităților din Myanmar/Birmania să acorde acces observatorilor independenți, în special Misiunii de informare a ONU instituită de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului în martie 2017, pentru a asigura desfășurarea unor anchete independente și imparțiale cu privire la acuzațiile de încălcări grave ale drepturilor omului de către toate părțile;

5.  își reiterează apelul către guvernul din Myanmar/Birmania să îndepărteze imediat toate minele de la granița cu Bangladesh;

6.  recunoaște eforturile depuse de către Bangladesh, în contextul unei crize umanitare în una din țările învecinate; salută protecția oferită etnicilor rohingya care fug din Myanmar/Birmania și îl încurajează să continue să ofere sprijin, în cooperare cu UNHCR, care deține expertiza tehnică necesară pentru a evalua statutul de refugiat, precum și mandatul de a proteja refugiații și persoanele apatride; invită Bangladesh să continue să faciliteze operațiunile umanitare ale ONG-urilor internaționale, prin simplificarea sarcinii birocratice, a procesului de înregistrare și a restricțiilor de circulație;

7.  îndeamnă UE și statele sale membre să sporească sprijinul financiar și material pentru adăpostirea refugiaților, asigurându-se, în același timp, că asistența nu merge în direcția unor soluții inacceptabile pentru refugiați și persoanele returnate, cum ar fi stabilirea de „zone sigure” în partea birmană a frontierei; își exprimă îngrijorarea, prin urmare, cu privire la decizia Bangladeshului de a dezvolta o insulă izolată și inundabilă în Golful Bengal pentru a adăposti temporar 100 000 de refugiați rohingya, deoarece acest lucru ar priva pe refugiați de drepturile lor;

8.  în plus, solicită guvernului din Bangladesh, UE, statelor membre ale acesteia și instituțiilor financiare internaționale să instituie o finanțare pe termen lung care să ofere un răspuns sustenabil la nevoile populației rohingya strămutate și ale comunităților-gazdă, prin accesul la servicii mai bune și adecvate; atrage în mod deosebit atenția asupra nevoii urgente de finanțare, ce se ridică la o valoare estimată de 10 milioane USD, pentru a furniza servicii medicale și de sănătate mintală specializate pentru supraviețuitorii violurilor și ai violenței bazate pe gen; invită Comisia să sprijine o investigație completă privind dimensiunile violenței sexuale și ale altor infracțiuni comise împotriva minorității rohingya;

9.  își exprimă profunda preocupare față de informațiile privind traficul de femei și fete rohingya din Myanmar/Birmania și Bangladesh, și îndeamnă autoritățile ambelor țări să coopereze cu UNHCR și cu organizațiile pentru drepturile omului pentru a pune capăt traficului de persoane și a oferi femeilor și fetelor afectate protecție și sprijin;

10.  ia act de acordul de repatriere bilateral încheiat între Bangladesh și Myanmar/Birmania, la 23 noiembrie 2017, în semn de recunoaștere a dreptului populației rohingya de a se întoarce și de a-și continua șederea în Myanmar; insistă, cu toate acestea, asupra faptului că nu trebuie efectuate returnări forțate, în special atât timp cât continuă violențele și represiunile, care au fost descrise drept a fi echivalente cu „purificarea etnică”; îndeamnă autoritățile din Bangladesh să se asigure că în Myanmar/Birmania este în vigoare o strategie cuprinzătoare pentru returnarea și integrarea populației rohingya, bazată pe punerea în aplicare a principalelor recomandări din raportul Comisiei Annan, înainte de începerea returnărilor; insistă ca autoritățile din Myanmar/Birmania să ofere asigurări credibile că persoanele returnate nu vor fi persecutate sau forțate să trăiască în tabere segregate pe motive etnice sau religioase și să garanteze o monitorizare independentă și imparțială de către organismele pentru drepturile omului; consideră că, în contextul actual, nu sunt îndeplinite condițiile pentru efectuarea unor returnări voluntare și în siguranță;

11.  subliniază că este necesar să se asigure că, în cazul în care returnările nu au loc în temeiul prezentului acord, este pusă în funcțiune o supraveghere deplină a procesului de către ONU, pentru a garanta că aceste returnări au un caracter voluntar și se desfășoară în siguranță și în cunoștință de cauză; îndeamnă guvernul din Myanmar/Birmania să pregătească o strategie cuprinzătoare pentru închiderea tuturor taberelor pentru persoanele strămutate în interiorul țării (PSI) în centrul statului Rakhine și să faciliteze întoarcerea persoanelor strămutate în interiorul Myanmar/Birmania pe baza recomandărilor din raportul Comisiei Annan, prin consultare cu comunitățile afectate și într-un termen precis stabilit;

12.  ia act de faptul că, pentru a facilita returnările și a respecta drepturile universale ale omului ale populației rohingya, este necesar un efort cuprinzător pentru a aborda discriminarea și segregarea instituționalizate din Myanmar/Birmania; subliniază că fără abordarea cauzelor profunde este imposibil să se pună capăt suferințelor acestor oameni; observă, în acest sens, că refuzarea drepturilor minorităților în Myanmar/Birmania se extinde dincolo de populația rohingya și afectează, de asemenea, grupuri etnice în statele Kachin și Shan;

13.  își exprimă profundul regret cu privire la actuala punere în aplicare a legii din 1982 privind cetățenia în Myanmar/Birmania, care a refuzat drepturile fundamentale ale omului pentru populația rohingya, transformându-i în apatrizi; îndeamnă guvernul din Myanmar/Birmania să modifice legea privind cetățenia și să ofere rezidenților rohingya documentație privind cetățenia recunoscută din punct de vedere juridic, astfel încât aceștia să fie acceptați ca o comunitate, iar dreptul lor la autoidentificare să fie respectat; îndeamnă guvernul să emită cărți de identitate care nu declară afilierea religioasă;

14.  insistă asupra faptului că segregarea populației rohingya din Myanmar/Birmania trebuie să înceteze; solicită ridicarea interdicției de circulație impusă populației rohingya și dezafectarea tuturor punctelor de control, cu excepția celor necesare; îndeamnă guvernul din Myanmar/Birmania să se asigure că populația rohingya poate circula liber în statul Rakhine și în restul țării, în special că dreptul de acces la asistență medicală, hrană, educație și ocuparea forței de muncă este respectat;

15.  reamintește că Comisia Annan a fost instituită la cererea consilierului de stat; încurajează autoritățile din Myanmar să desemneze un organism de punere în aplicare, cât mai curând posibil, pentru a transpune pe deplin recomandările Annan; încurajează UE și ONU să sprijine acest proces;

16.  insistă asupra nevoii de a asigura faptul că investițiile UE, inclusiv asistența pentru dezvoltare, contribuie la furnizarea serviciilor universale, disponibile pentru întreaga populație, și subliniază că aceste investiții nu trebuie să intensifice segregarea în Myanmar/Birmania, care a condus deja la discriminarea instituționalizată și la crime împotriva umanității; îndeamnă, prin urmare, UE să efectueze evaluări ale tuturor proiectelor și operațiunilor de asistență, pentru a se asigura că acestea sunt puse în aplicare în mod corespunzător, și solicită UE să sprijine actori și proiecte care combat segregarea și discriminarea și contribuie la crearea unei societăți mai favorabile incluziunii și mai egale;

17.  îndeamnă UE și statele sale membre, ca o chestiune de urgență, să adopte sancțiuni financiare punctuale împotriva persoanelor din servicii militare și de securitate responsabile pentru perpetuarea încălcărilor larg răspândite ale drepturilor omului în Myanmar/Birmania;

18.  invită Consiliul de Securitate al ONU să impună la nivel mondial un embargou cuprinzător asupra armelor împotriva Myanmar/Birmania, prin suspendarea tuturor aprovizionărilor directe și indirecte, a vânzării sau transferului, inclusiv tranzitul și transbordarea de arme, muniții și echipament militar și de securitate, precum și a furnizării de cursuri de instruire militară sau altă asistență militară și de securitate;

19.  îndeamnă guvernul din Myanmar/Birmania să asigure tragerea la răspundere a celor responsabili de crime împotriva umanității și încălcări ale drepturilor omului și să garanteze că se face dreptate victimelor; încurajează ONU și UE să monitorizeze și să sprijine investigațiile desfășurate în Myanmar/Birmania și să exploreze posibilități pentru cercetarea și urmărirea penală de către tribunale internaționale sau străine, în cazul în care autoritățile din Myanmar/Birmania nu reușesc să asigure responsabilitatea națională;

20.  solicită guvernului din Myanmar/Birmania, inclusiv consilierului de stat, să condamne discursurile de incitare la ură și hărțuire, să promoveze dialogul intercultural și interreligios, și să respecte dreptul universal la libertatea de religie sau de convingere;

21.  invită, de asemenea, ASEAN și guvernele regionale să ia măsuri imediate în scopul de a intensifica presiunea asupra guvernului din Myanmar/Birmania și asupra forțelor armate din țară pentru a pune capăt abuzurilor și a proteja toți civilii din statul Rakhine și de pe întreg teritoriul țării;

22.  solicită laureatei Premiului Saharov Aung San Suu Kyi să condamne toate încălcările grave ale drepturilor omului împotriva minorității rohingya; reamintește declarația din 18 mai 2015 a purtătorului de cuvânt al partidului dnei Suu Kyi, potrivit căreia guvernul din Myanmar/Birmania ar trebui să restabilească cetățenia minorității rohingya; reamintește că Premiul Saharov se acordă celor care apără drepturile omului, protejează drepturile minorităților și respectă dreptul internațional, printre alte criterii; atrage atenția că se poate lua în considerare posibilitatea retragerii Premiului Saharov în cazurile în care laureații nu mai respectă aceste criterii după decernarea premiului;

23.  încurajează principalii sprijinitori internaționali ai părților, în special China și alți actori regionali, să utilizeze toate canalele diplomatice pentru a solicita încetarea violențelor;

24.  regretă eșecul Consiliului de Securitate al ONU de a conveni asupra unor măsuri decisive și îndeamnă UE și statele sale membre să intensifice presiunea asupra celor care blochează acțiuni semnificative, inclusiv China și Rusia;

25.  invită Serviciul European de Acțiune Externă, VP/ÎR și statele membre să continue să facă presiuni asupra autorităților din Myanmar/Birmania și serviciilor de securitate, pentru a pune capăt violenței și discriminării continue îndreptate împotriva populației rohingya și a se angaja alături de ONU, ASEAN, guvernele regionale și China pentru a pune capăt segregării în Myanmar/Birmania;

26.  solicită VP/ÎR să informeze Parlamentul cu privire la acțiunile întreprinse de către delegația UE la reuniunea miniștrilor de externe ai ASEM de la Nay Pyi Taw, la 21 noiembrie 2017;

27.  solicită ca UE și statele sale membre să sprijine Planul de acțiune globală al UNHCR pentru 2014-2024 menit să pună capăt apatridiei;

28.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție guvernului și parlamentului din Myanmar/Birmania, guvernului și parlamentului din Bangladesh, Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale UE, Secretarului General al ASEAN, Comisiei interguvernamentale pentru drepturile omului a ASEAN, Raportorului special al ONU privind situația drepturilor omului în Myanmar/Birmania, Înaltului Comisar al ONU pentru Refugiați și Consiliului ONU pentru Drepturile Omului.

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0351.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0316.

(3)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0506.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate