Predlog resolucije - B8-0672/2017Predlog resolucije
B8-0672/2017

  PREDLOG RESOLUCIJE o položaju Rohingejcev

  6.12.2017 - (2017/2973(RSP))

  ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
  v skladu s členom 123(2) Poslovnika

  Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post v imenu skupine S&D

  Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0668/2017

  Postopek : 2017/2973(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B8-0672/2017
  Predložena besedila :
  B8-0672/2017
  Sprejeta besedila :

  B8-0672/2017

  Resolucija Evropskega parlamenta o položaju Rohingejcev

  (2017/2973(RSP))

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Mjanm1141421aru in o položaju rohinških muslimanov, zlasti z dne 14. septembra 2017[1], 7. julija 2016[2] in 15. decembra 2016[3],

  –  ob upoštevanju sklepov Sveta o Mjanmaru (Burmi) z dne 16. oktobra 2017,

  –  ob upoštevanju pripomb podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini v bangladeškem mestu Cox’s Bazar 19. novembra 2017,

  –  ob upoštevanju skupnega sporočila za javnost o tretjem krogu dialoga o človekovih pravicah med EU in Mjanmarom z dne 25. novembra 2016,

  –  ob upoštevanju sklepov Sveta o apatridnosti z dne 4. decembra 2015,

  –  ob upoštevanju predsedniške izjave varnostnega sveta OZN o nasilju v zvezni državi Rakhine z dne 6. novembra 2017,

  –  ob upoštevanju resolucije o razmerah na področju človekovih pravic v Mjanmaru, ki jo je 16. novembra 2017 sprejel tretji odbor generalne skupščine OZN,

  –  ob upoštevanju poročila Urada visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice z dne 20. junija 2016 o človekovih pravicah rohinških muslimanov in drugih manjšin v Mjanmaru ter poročila posebnega poročevalca OZN o človekovih pravicah v Mjanmaru z dne 18. marca 2016,

  –  ob upoštevanju 27. posebnega zasedanja Sveta OZN za človekove pravice o človekovih pravicah manjšinske populacije rohinških muslimanov in drugih manjšin v mjanmarski zvezni državi Rakhine in svoje resolucije z dne 5. decembra 2017, o razmerah na področju človekovih pravic rohinških muslimanov in drugih manjšin v Mjanmaru,

  –  ob upoštevanju konvencije OZN o statusu beguncev iz leta 1951 ter njenega protokola iz leta 1967,

  –  ob upoštevanju konvencije o statusu oseb brez državljanstva iz leta 1954 in konvencije o zmanjšanju števila oseb brez državljanstva iz leta 1961,

  –  ob upoštevanju globalnega akcijskega načrta UNHRC za odpravo apatridnosti za obdobje 2014–2024,

  –  ob upoštevanju splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

  –  ob upoštevanju končnega poročila svetovalne komisije za zvezno državo Rakhine (komisija Anan),

  –  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah in Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, oba iz leta 1966,

  –  ob upoštevanju listine združenja ASEAN,

  –  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

  A.  ker v mjanmarski zvezni državi Rakhine živi približno milijon Rohingejcev, pripadnikov pretežno muslimanske manjšine, ki so jim po mjanmarski zakonodaji o državljanstvu kratene polne državljanske pravice in so zato apatridi;

  B.  ker so Rohingejci ena najbolj preganjanih manjšin na svetu in so zdaj večinoma zaprti v taboriščih, njihovo gibanje znotraj in zunaj zvezne države Rakhine pa je strogo omejeno; ker sta zaradi odvzema svobode ogrožena njihovo življenje in varnost, pri čemer se jim odrekata pravica do zdravja in izobraževanja, jih izpostavlja podhranjenosti, neustrezni prehranski varnosti, prisilnemu delu in spolnemu nasilju ter omejujejo politične pravice;

  C.  ker je zadnja zaostritev napetosti avgusta 2017 vodila k popolnoma nesorazmernemu odzivu mjanmarskih oblasti, ki so zagrešile hude kršitve človekovih pravic Rohingejcev, vključno z obsežnim uničevanjem domov, poboji, posilstvi in mučenjem;

  D.  ker je od avgusta 2017 več kot 626 000 Rohingejcev pobegnilo na varno v sosednji Bangladeš, s čimer se je skupno število rohinških beguncev v Bangladešu povzpelo na 838 109, to število pa naj bi do konca leta 2017 preseglo milijon; ker morajo ljudje, ki bežijo, ubirati nevarne poti, na katerih so izpostavljeni obstreljevanju, nevarnostim na terenu, nasilju zaradi spola, stradanju in pomanjkanju zdravniške pomoči; ker je na poti umrlo na desetine Rohingejcev, tudi žensk in otrok;

  E.  ker več kot 400 000 ljudi potrebuje zdravstveno oskrbo in pomoč v hrani, približno 300 000 pa jih po ocenah potrebuje prehransko pomoč, med njimi več kot 150 000 otrok, mlajših od 5 let;

  F.  ker je Bangladeš zoper mjanmarske oblasti vložil pritožbo zaradi polaganja min ob delu meje z Bangladešem;

  G.  ker iz poročil izhaja, da so agencije OZN še vedno blokirane in ne morejo dostavljati humanitarne pomoči Rohingejcem, niti hrane, vode in zdravil;

  H.  ker je visoki komisar OZN za človekove pravice Zejd Rad Al Husein 10. septembra 2017 povedal, da so razmere v Mjanmaru klasičen primer etničnega čiščenja, 5. decembra 2017 pa, da ni mogoče izključiti, da mjanmarske državne sile izvajajo genocidna dejanja nad rohinškimi muslimani; ker so pri organizaciji Amnesty International položaj manjšin v državi Rakhine opisali kot „apartheid“, Svet OZN za človekove pravice pa je obsodil „zelo verjetno izvajanje zločinov proti človečnosti v Mjanmaru; ker poročilo, ki ga izdajajo v Spominskem muzeju holokavsta v ZDA, in organizacija za človekove pravice Fortify Rights, ki deluje v jugovzhodni Aziji, navajata vse več dokazov o genocidu zoper Rohingejce;

  1.  obžaluje nadaljevanje nasilja, kršitve človekovih pravic in izgubo življenj, možnosti za preživljanje in zatočišč v zvezni državi Rakhine; izraža najgloblje sočutje in popolno podporo Rohingejcem; želi spomniti, da imajo mjanmarske oblasti v skladu s standardi in obveznostmi na področju človekovih pravic dolžnost, da brez diskriminacije zaščitijo vse civiliste pred zlorabami, preiščejo hude kršitve človekovih pravic in preganjajo odgovorne zanje;

  2.  odločno poziva vojsko in varnostne sile Mjanmara, naj nemudoma ustavijo poboje, nadlegovanje in posilstva Rohingejcev ter uničevanje njihovih domov;

  3.  poziva mjanmarske oblasti, naj mednarodni humanitarni pomoči omogočijo takojšen in neoviran dostop do zvezne države Rakhine, vključno z namensko podporo za ranljive skupine, kot so otroci, starejši in žrtve spolnega nasilja; poziva vlado, naj izvaja ukrepe v skladu z resolucijo varnostnega sveta OZN št. 2106(2013), da bi preprečila spolno nasilje in odgovorila nanj;

  4.  poziva mjanmarske oblasti, naj dovolijo dostop neodvisnim opazovalcem, zlasti misiji OZN za ugotavljanje dejstev, ki jo je Svet OZN za človekove pravice ustanovil marca 2017, da se zagotovi neodvisna in nepristranska preiskava obtožb o hudih kršitvah človekovih pravic na vseh straneh;

  5.  poziva mjanmarsko vlado, naj nemudoma odstrani vse kopenske mine na meji z Bangladešem;

  6.  priznava prizadevanja Bangladeša pri soočanju s humanitarno krizo v njegovi sosednji državi; odobrava zaščito, ki jo zagotavlja Rohingejcem, ki bežijo iz Mjanmara, in ga spodbuja, naj še naprej zagotavlja podporo v sodelovanju s Komisijo Združenih narodov za človekove pravice, ki ima tehnično znanje in izkušnje za preverjanje statusa begunca in mandat za zaščito beguncev in apatridov; ga poziva, naj še naprej omogoča humanitarne operacije mednarodnih nevladnih organizacij tako, da poenostavi upravno breme, registracijski postopek in omejitve gibanja;

  7.  poziva EU in njene države članice, naj povečajo finančno in materialno podporo za nastanitev beguncev, hkrati pa poskrbijo, da se ta podpora ne bi namenjala nesprejemljivim rešitvam za begunce in povratnike, kot je vzpostavitev „varnih območij“ na burmanski strani meje; zato izraža zaskrbljenost zaradi odločitve Bangladeša, da na izolirani in poplavni otok v Bengalskem zalivu začasno nastani 100 000 rohinških beguncev, saj bi jim s tem kratil pravice;

  8.  poleg tega poziva vlado Bangladeša, EU, njene države članice in mednarodne finančne institucije, naj vzpostavijo dolgoročno financiranje, da bi se z zagotavljanjem dostopa do ustreznih in boljših storitev trajnostno odzvali na potrebe razseljenih Rohingejcev in gostiteljskih skupnosti; opozarja zlasti na nujno potrebno financiranje, ki naj bi po ocenah znašalo 10 milijonov USD, za zagotavljanje specialističnih storitev na področju zdravja in duševnega zdravja za preživele žrtve posilstva in nasilja na podlagi spola; poziva Komisijo, naj podpre celovito preiskavo obsega spolnega nasilja in drugih zločinov zoper Rohingejce;

  9.  izraža globoko zaskrbljenost zaradi poročil o trgovini z rohinškimi ženskami in dekleti v Mjanmaru in Bangladešu, in poziva oblasti obeh držav, naj sodelujejo s Komisijo Združenih narodov za človekove pravice in organizacijami na področju človekovih pravic, da bi naredili konec temu trgovanju ter prizadetim ženskam in dekletom ponudili zaščito in podporo;

  10.  je seznanjen, da sta Bangladeš in Mjanmar 23. novembra 2017 sklenila dvostranski sporazum o vračanju, s katerim sta Rohingejcem priznala pravico, da se vrnejo v Mjanmar in tam prebivajo; vztraja pa, da ne sme biti prisilnega vračanja, zlasti dokler se nadaljujeta nasilje in represija, ki naj bi bila po opisih enakovredna etničnemu čiščenju; odločno poziva bangladeške oblasti, naj zagotovijo, da bo v Mjanmaru še pred začetkom vračanja sprejeta celovita strategija za vračanje in vključevanje Rohingejcev, ki bo temeljila na ključnih priporočilih iz poročila komisije Anan; vztraja, da morajo mjanmarske oblasti ponuditi verodostojna zagotovila, da povratniki ne bodo preganjani ali strpani taborišča, ki bodo ločena glede na etnično ali versko pripadnost, ter zagotoviti neodvisno in nepristransko spremljanje s strani organizacij za človekove pravice; meni, da v sedanjih razmerah pogoji za varno in prostovoljno vračanje še niso izpolnjeni;

  11.  poudarja, da je treba v primeru, da bo vračanje potekalo v skladu s tem sporazumom, vzpostaviti celovit nadzor OZN, da se zagotovi prostovoljno in varno vračanje po predhodni seznanitvi; odločno poziva mjanmarsko vlado, naj pripravi celovito strategijo za zaprtje vseh taborišč za notranje razseljene osebe v srednjem delu zvezne države Rakhine ter olajša vrnitev notranje razseljenih oseb v Mjanmaru, pri čemer naj sledi priporočilom iz poročila komisije Anan, se posvetuje s prizadetimi skupnostmi in si postavi jasne in časovno opredeljene cilje;

  12.  ugotavlja, da so za omogočanje vračanja in potrditev človekovih pravic Rohingejcev potrebna celovita prizadevanja za odpravo institucionalizirane diskriminacije in segregacije v Mjanmaru; poudarja, da je brez odprave temeljnih vzrokov nemogoče narediti konec njihovemu trpljenju; v zvezi s tem poudarja, da v Mjanmaru zanikanje pravic manjšin ne zadeva samo Rohingejcev, temveč tudi etnične skupine v zveznih državah Kačin in Šan;

  13.  globoko obžaluje zdajšnje izvajanje mjanmarskega zakona o državljanstvu iz leta 1982, ki Rohingejcem odreka osnovne človekove pravice in jih spreminja v apatride; odločno poziva mjanmarsko vlado, naj spremeni zakon o državljanstvu in rohinškim rezidentom zagotovi pravno priznane dokumente o državljanstvu, da bodo sprejeti kot skupnost in da bo spoštovana njihova pravica do samoopredelitve; poziva vlado, naj izda osebne izkaznice, na katerih ne bo označena verska pripadnost;

  14.  vztraja, da je treba segregaciji rohinškega prebivalstva v Mjanmaru narediti konec; poziva k preklicu policijske ure, ki je bila uvedena za Rohingejce, in k odpravi kontrolnih točk, razen tistih, ki so nujno potrebne; poziva mjanmarsko vlado, naj poskrbi, da bodo rohinški rezidenti lahko neovirano potovali po zvezni državi Rakhine in preostanku države in da bodo potrjene njihove pravice do zdravstvenega varstva, hrane, izobraževanja in zaposlitve;

  15.  spominja, da je bila na zahtevo državne svetnice ustanovljena svetovalna komisija Anan; spodbuja mjanmarske oblasti, naj takoj, ko bo mogoče, imenujejo izvajalski organ, ki bo v celoti uresničil priporočila iz poročila Anan; spodbuja EU in OZN, naj ta proces podpreta;

  16.  vztraja, da je treba poskrbeti, da bodo naložbe EU, med drugim razvojna pomoč, prispevale k temu, da bodo osnovne storitve na voljo celotnemu prebivalstvu, in poudarja, da te naložbe ne smejo utrditi segregacije v Mjanmaru, zaradi katere že prihaja do institucionalizirane diskriminacije in zločinov proti človečnosti; zato poziva EU, naj izvede ocene vseh projektov in operacij pomoči, da bi zagotovili, da se temu ustrezno izvajajo, in poziva EU, naj podpre akterje in projekte, ki se borijo proti segregaciji in diskriminaciji ter si prizadevajo za ustvarjanje bolj vključujoče in enakopravne družbe;

  17.  poziva EU in njene države članice, naj čim prej sprejmejo ciljno usmerjene finančne sankcije zoper posameznike v vojaških in varnostnih službah, ki so odgovorni za to, da so razsežne zlorabe človekovih pravic v Mjanmaru stalnica;

  18.  poziva varnostni svet OZN, naj uvede popoln globalni embargo na orožje za Mjanmar, prekine vse neposredne in posredne dobave, prodajo ali prenos, vključno s tranzitom in pretovarjanjem vsega orožja, streliva in druge vojaške in varnostne opreme ter zagotavljanje usposabljanja ali druge pomoči na vojaškem in varnostnem področju;

  19.  odločno poziva mjanmarsko vlado, naj zagotovi odgovornost za zločine proti človečnosti in kršitve človekovih pravic ter zagotovi pravico za žrtve; poziva OZN in EU, naj spremljata in podpirata preiskave v Mjanmaru in razmislita o možnosti, da bi preiskave in pregon izvajali mednarodni ali tuji tribunali, če mjanmarske oblasti ne bodo zagotovile odgovornosti doma;

  20.  poziva mjanmarsko vlado in državno svetnico, naj obsodita sovražni govor in nadlegovanje, spodbujata medkulturni in medverski dialog in potrdita univerzalno pravico do verske svobode in svobode prepričanja;

  21.  prav tako poziva Združenje ASEAN in regionalne vlade, naj sprejmejo takojšnje ukrepe za povečanje pritiska na mjanmarsko vlado in vojsko, da zaustavita zlorabe in zaščitita vse civiliste v zvezni državi Rakhine in v vsem Mjanmaru;

  22.  poziva dobitnico nagrade Saharova Aung San Su Či, naj obsodi vse hude kršitve človekovih pravic rohinške manjšine; želi spomniti, da je tiskovni predstavnik opozicijske stranke Aung San Su Či 18. maja 2015 izjavil, da bi morala mjanmarska vlada pripadnikom manjšine Rohinga povrniti državljanstvo; opominja, da se nagrada Saharova podeljuje tistim, ki zagovarjajo človekove pravice, varujejo pravice manjšin in spoštujejo mednarodno pravo, kar so le nekatera od meril; opozarja, da bi bilo treba razmisliti o odvzemu nagrade Saharova v primerih, ko prejemniki po tem, ko so nagrado že prejeli, kršijo ta merila;

  23.  spodbuja glavne mednarodne podpornike strank, zlasti Kitajsko in druge regionalne akterje, naj uporabijo vse diplomatske poti, da zahtevajo prenehanje nasilja;

  24.  obžaluje, da varnostni svet OZN ni dosegel soglasja glede odločnih ukrepov ter poziva EU in njene države članice, naj okrepijo pritisk na države, ki blokirajo smiselno ukrepanje, vključno s Kitajsko in Rusijo;

  25.  poziva Evropsko službo za zunanje delovanje, podpredsednico Komisije/visoko predstavnico in države članice, naj še naprej pritiskajo na mjanmarske oblasti in varnostne službe, naj končajo nasilje nad Rohingejci in sodelujejo z OZN, Združenjem ASEAN, regionalnimi vladami in Kitajsko, da se konča segregacija v Mjanmaru;

  26.  poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj obvesti Parlament o ukrepih, ki jih je delegacija EU sprejela na srečanju zunanjih ministrov ASEM v Najpjidavu 21. novembra 2017;

  27.  poziva EU in njene države članice, naj podprejo globalni akcijski načrt Komisije Združenih narodov za človekove pravice za odpravo apatridnosti za obdobje 2014–2024;

  28.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje vladi in parlamentu Mjanmara, vladi in parlamentu Bangladeša, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic EU, generalnemu sekretarju ASEAN, medvladni komisiji ASEAN za človekove pravice, posebni poročevalki OZN o razmerah na področju človekovih pravic v Mjanmaru, visokemu komisarju OZN za begunce in Svetu OZN za človekove pravice.