Πρόταση ψηφίσματος - B8-0673/2017Πρόταση ψηφίσματος
B8-0673/2017

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση των Ροχίνγκια

6.12.2017 - (2017/2973(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes, Judith Sargentini εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0668/2017

Διαδικασία : 2017/2973(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0673/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0673/2017
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0673/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των Ροχίνγκια

(2017/2973(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Μιανμάρ και την κατάσταση των μουσουλμάνων Ροχίνγκια, και ειδικότερα τα ψηφίσματα της 14ης Σεπτεμβρίου 2017[1], της 7ης Ιουλίου 2016[2] και της 15ης Δεκεμβρίου 2016[3],

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 16ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την Μιανμάρ/Βιρμανία,

–  έχοντας υπόψη τις από 26ης Μαρτίου 2015 παρατηρήσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (AΕ/YE) Federica Mogherini στην πόλη Cox’s Bazar; Μπανγκλαντές, στις 19 Νοεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν τύπου σχετικά με τον τρίτο διάλογο ΕΕ-Μιανμάρ για τα ανθρώπινα δικαιώματα της 25ης Νοεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την ανιθαγένεια,

–  έχοντας υπόψη την Προεδρική Δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη βία στην πολιτεία Ρακίν, της 6ης Νοεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 20ής Ιουνίου 2016, με τίτλο «Situation of human rights of Rohingya Muslims and other minorities in Myanmar» (κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μουσουλμάνων Ροχίνγκια και άλλων μειονοτήτων στη Μιανμάρ), και την έκθεση της Ειδικής Εισηγήτριας του ΟΗΕ, της 18ης Μαρτίου 2016, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ,

–  έχοντας υπόψη την 27η ειδική σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της μειονότητας των Ροχίνγκια και άλλων μειονοτήτων μουσουλμανικού πληθυσμού στην πολιτεία Ρακίν της Μιανμάρ, και το ψήφισμά του, της 5ης Δεκεμβρίου 2017, το οποίο καταδικάζει έντονα τη Μιανμάρ για «άκρως πιθανή διάπραξη εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας» από κρατικές δυνάμεις ασφαλείας επικουρούμενη από μη κρατικούς φορείς στην πολιτεία Ρακίν,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ, του 1951, για το Καθεστώς του Πρόσφυγα, και το σχετικό Πρωτόκολλο του 1967,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το καθεστώς των ανιθαγενών του 1954 και την Σύμβαση για την Μείωση των περιπτώσεων Ανιθαγένειας του 1961,

–  έχοντας υπόψη το παγκόσμιο σχέδιο δράσης 2014-2024 του ΣΑΔΗΕ για την εξάλειψη της ανιθαγένειας,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (UDHR) του 1948,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την πολιτεία του Ρακίν·

–  έχοντας υπόψη το διεθνές σύμφωνο για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα του 1966 και το διεθνές σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα του 1966,

–  έχοντας υπόψη το Χάρτη της ASEAN,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επαρχία Ρακίν στη Μιανμάρ φιλοξενεί περίπου ένα εκατομμύριο Ροχίνγκια, κατά κύριο λόγο μουσουλμανική μειονότητα, που δεν έχουν πλήρη πολιτικά δικαιώματα δυνάμει του νόμου περί ιθαγενείας της Μιανμάρ, που τους καθιστά ανιθαγενείς·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ροχίνγκια είναι μια από τις πλέον διωκόμενες μειονότητες στον κόσμο και είναι πλέον σε μεγάλο βαθμό υπό περιορισμό σε στρατόπεδα και απομονωμένες περιοχές με την επιβολή αυστηρών περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία εντός και πέραν της πολιτείας Ρακίν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στέρηση της ελευθερίας έχει οδηγήσει σε απειλές για τη ζωή και την ασφάλεια, καταπάτηση των δικαιωμάτων στην υγεία και την εκπαίδευση, καταναγκαστική εργασία, σεξουαλική βία και περιορισμούς των πολιτικών δικαιωμάτων τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελευταία αναζωπύρωση των εντάσεων του Αυγούστου 2017 οδήγησε σε υπερβολικά δυσανάλογη αντίδραση από τις αρχές της Μιανμάρ, με καλά τεκμηριωμένες μεγάλης κλίμακας και συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εις βάρος των Ροχίνγκια, καθώς και την καταστροφή ολόκληρων πόλεων, εκτελέσεις, βιασμούς και βασανιστήρια·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Αυγούστου του 2017, πάνω από 625 000 Ροχίνγκια έχουν καταφύγει στο γειτονικό Μπαγκλαντές για λόγους ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι όσοι εγκαταλείπουν την περιοχή, ακολουθούν δύσκολες διαδρομές, κάτω από πυρά όπλων και επικίνδυνα μονοπάτια, χωρίς τροφή και χωρίς ιατρική βοήθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκάδες Ροχίνγκια, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, πεθαίνουν κατά τη διαδρομή·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) έχει ζητήσει την εκπόνηση έκτακτης έκθεσης από την κυβέρνηση της Μιανμάρ για την κατάσταση των Ροχίνγκια γυναικών και κοριτσιών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπανγκλαντές έχει υποβάλει καταγγελία κατά των αρχών της Mιανμάρ για τη ναρκοθέτηση τμήματος της μεθορίου με το Μπανγκλαντές·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών εξακολουθούν να παρεμποδίζονται για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, νερού και φαρμάκων στους Ροχίνγκια·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 10 Σεπτεμβρίου 2017 ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Zeid Ra’ad Al Hussein, ανακοίνωσε ότι η κατάσταση στη Mιανμάρ «μοιάζει με υποδειγματική περίπτωση εθνοκάθαρσης»·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 5 Δεκεμβρίου 2017 ο Zeid Ra’ad Al Hussein συνέστησε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να θεσπιστεί νέος μηχανισμός για την ενίσχυση με ποινικές έρευνες κατά των δραστών βίας κατά των μουσουλμάνων Ροχίνγκια·

1.  επαναλαμβάνει την πλέον σοβαρή ανησυχία και καταδικάζει τη συνεχιζόμενη βία και τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις απώλειες ζωών, τις καταστροφές μέσων επιβίωσης και στέγασης στην πολιτεία Ρακίν, που ισοδυναμούν με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, και, ως εκ τούτου, υπόκεινται σε διεθνή δικαιοδοσία· εκφράζει τη συμπάθεια και τη στήριξή του στους Ροχίνγκια· υπενθυμίζει ότι οι αρχές της Mιανμάρ έχουν καθήκον να προστατεύουν όλους τους πολίτες από τις κακοποιήσεις και να διερευνούν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να διώκουν τους υπεύθυνους, βάσει των προδιαγραφών και υποχρεώσεων που ισχύουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

2.  ζητεί από τον ανώτατο στρατιωτικό διοικητή της Μιανμάρ, Αρχιστράτηγου Min Aung Hlaing, να διατάξει όλα τα στρατεύματα υπό τον έλεγχό του να σταματήσουν αμέσως τις πράξεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας σε βάρος των Ροχίνγκια·

3.  επαναλαμβάνει τη θέση της ΕΕ ότι οι δράστες των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας πρέπει να λογοδοτούν για τις πράξεις τους και ότι τα θύματα έχουν δικαίωμα στην απονομή δικαιοσύνης και την καταβολή αποζημιώσεων· δηλώνει τη σταθερή δέσμευσή του να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον τερματισμό της ατιμωρησίας και να εξασφαλίσει την επιβολή δικαιοσύνης για σοβαρές αξιόποινες πράξεις από κάθε συμβαλλόμενο μέρος στη Μιανμάρ·

4.  Επικροτεί τη δεδηλωμένη προσήλωση της Aung San Suu Kyi στο κράτος δικαίου, και ζητεί επιτακτικά από την κυβέρνηση της Μιανμάρ να παραπέμψει στη δικαιοδοσία των σοβαρών εγκλημάτων σε βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν από τις 25 Αυγούστου 2017 και μετά, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ως δικαστήριο ύστατης προσφυγής (αυτοπαραπομπή σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3 του Καταστατικού της Ρώμης)·

5.  τονίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει ατιμωρησία για τις αγριότητες και ότι η συνεχής αδυναμία του στρατού και των στρατιωτικών αρχών να συνεργαστούν στις ανεξάρτητες, αμερόληπτες έρευνες του ΟΗΕ και η αδυναμία του να υποβάλει δήλωση βάσει του άρθρο 12 παράγραφος 3, θα οδηγήσουν σε στοχευμένες κυρώσεις εις βάρος των υπευθύνων για εγκλήματα και η ατιμωρησία για τα εγκλήματα·

6.  καλεί το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να επιβάλει, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, στοχευμένες κυρώσεις κατά στρατιωτικών και αστυνομικών διοικητών για τους οποίους υπάρχουν υποψίες ότι ενέχονται στην τέλεση σοβαρών εγκλημάτων σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στρατιωτικών επιχειρήσεων από τις οποίες αντλούν έσοδα·

7.  ζητεί, ως θέμα υψίστης προτεραιότητας, να επεκταθεί το ισχύον εμπάργκο όπλων της ΕΕ ώστε να συμπεριλάβει όλες τις εργασίες συντήρησης, συνδρομής, κατάρτισης και συνεργασίας με τον στρατό της Μυανμάρ·

8.  αναγνωρίζει ότι οι εκτοπισθέντες Ροχίνγκια, πολλοί από τγους οποίους βρίσκονται σήμερα στο Μπανγκλαντές, είναι πρόσφυγες, επιβεβαιώνει την αρχή της μη επαναπροώθησης και υποστηρίζει την αξιολόγηση της UNHCR στις 24 Νοεμβρίου ότι «προς το παρόν, οι συνθήκες στην πολιτεία Ρακίν της Μιανμάρ δεν επιτρέπουν ασφαλή και μόνιμη επιστροφή»· τονίζει ότι οποιαδήποτε επιστροφή πρέπει να γίνεται σε εθελούσια βάση και σε ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες οι οποίες θα προετοιμάζουν το δρόμο για βιώσιμες λύσεις·

9.  καλεί τις αρχές της Μιανμάρ να επιτρέψουν την άμεση και ανεμπόδιστη πρόσβαση διεθνών οργανισμών ανθρωπιστικής βοήθειας στην πολιτεία Ρακίν, καθώς και ειδική στήριξη για τις ευάλωτες ομάδες, όπως τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα θύματα σεξουαλικής βίας· καλεί την κυβέρνηση της Μιανμάρ να εφαρμόσει μέτρα σύμφωνα με το ψήφισμα 2106 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για να αποτρέψει και να αντιμετωπίσει περιστατικά σεξουαλικής βίας· καλεί επίσης την κυβέρνηση να συνεργαστεί με τη διαδικασία υποβολής εκθέσεων της CEDAW·

10.  καλεί τις αρχές της Mιανμάρ να χορηγήσουν πρόσβαση στους ανεξάρτητους παρατηρητές, και κυρίως στην διερευνητική αποστολή του ΟΗΕ που δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2017 από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, ώστε να διερευνηθούν με ανεξάρτητο και αντικειμενικό τρόπο οι καταγγελίες για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από όλους τους εμπλεκόμενους· εκφράζει την ικανοποίησή του για την αίτηση που υπέβαλε η Τρίτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών να ορίσει ειδικό απεσταλμένο για τη Μιανμάρ·

11.  καλεί την κυβέρνηση της Μιανμάρ να αφαιρέσει αμέσως όλες τις νάρκες ξηράς στα σύνορα με το Μπαγκλαντές και να συνεργαστεί πλήρως με τον ΟΗΕ και τους διεθνείς παρατηρητές κατά τη διαδικασία αυτή·

12.  αναγνωρίζει τις μεγάλες προσπάθειες της κυβέρνησης του Μπανγκλαντές και του λαού του για να αντιμετωπισθεί η τεράστια ανθρωπιστική κρίση, με το γενναιόδωρο άνοιγμα των συνόρων και της καρδιάς τους στους Ροχίνγκια που έρχονται ως πρόσφυγες από τη Μιανμάρ προσπαθώντας να ξεφύγουν από την απελπιστική ανάγκη· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να αυξήσουν ακόμη περισσότερο τη χρηματοδοτική και υλική στήριξη για τη στέγαση των προσφύγων ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να συνεχίσει τη στήριξη των Ροχίνγκια, μέχρι αυτοί να είναι σε θέση να επιστρέψουν με ασφάλεια και εκούσια σε έναν τόπο που θα μπορούν να αποκαλούν εστία τους· καλεί το Μπανγκλαντές να διευκολύνει περαιτέρω τις επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας από διεθνείς ΜΚΟ με την απλούστευση του γραφειοκρατικού φόρτου και των περιορισμών σε μετακινήσεις·

13.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνδιοργάνωση της διάσκεψης δωρητών και των επακόλουθων 35 αναλήψεων υποχρεώσεων ύψους 344 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ: εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το ποσό αυτό υπολείπεται του συνολικού στόχου και επισημαίνει ότι μόνο το ένα τρίτο των χρημάτων αυτών έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής: καλεί τη διεθνή κοινότητα να εξασφαλίσει την απαραίτητη χρηματοδότηση τόσο για τους μουσουλμάνους Ροχίνγκια που αντιμετωπίζουν εκτοπίσεις όσο και τον πληγέντα τοπικό πληθυσμό στο Μπαγκλαντές·

14.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις καταγγελίες των γυναικών και των κοριτσιών Ροχίνγκια στη Μιανμάρ και το Μπαγκλαντές, και παροτρύνει τις αρχές αμφοτέρων των χωρών να συνεργαστούν με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τον τερματισμό της εμπορίας ανθρώπων και των γυναικών και κοριτσιών που πλήττονται παρέχοντάς τους στήριξη και προστασία·

15.  επισημαίνει τη διμερή συμφωνία επαναπροώθησης μεταξύ Μπαγκλαντές και Μυανμάρ που συνήφθη στις 23 Νοεμβρίου 2017 για την αναγνώριση στον λαό των Ροχίνγκια του δικαιώματος να επιστρέψουν και να συνεχίσουν να διαμένουν στη Μιανμάρ· επιμένει ωστόσο ότι δεν πραγματοποιούνται αναγκαστικές επιστροφές, ιδίως όταν εξακολουθεί να κυριαρχεί η βία και η καταπίεση, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα «εθνοκάθαρση»· υπογραμμίζει ότι η λεηλατημένη περιουσία και τα κλεμμένα περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να επιστραφούν στους ιδιοκτήτες των Ροχίνγκια και ότι οι επαναπατριζόμενοι θα πρέπει να αποζημιωθούν για την απώλεια ζωών, περιουσιακών στοιχείων και καλλιεργειών· καλεί τις αρχές του Μπανγκλαντές να χαράξουν συνολική στρατηγική για τη Μιανμάρ για την επιστροφή και ενσωμάτωση των Ροχίνγκια πριν από την έναρξη των επιστροφών· εμμένει περαιτέρω στην άποψη ότι οι αρχές της Μιανμάρ πρέπει να προσφέρουν αξιόπιστες διαβεβαιώσεις ότι οι επιστρέφοντες δεν θα υποχρεώνονται σε διαχωρισμένους καταυλισμούς με βάση εθνοτικά ή θρησκευτικά ζητήματα·

16.  καλεί την κυβέρνηση της Μιανμάρ να αναβάλει τα οικονομικά σχέδια και τα έργα υποδομών — συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας νέων ειδικών οικονομικών, βιομηχανικών ή εμπορικών ζωνών— μέχρι υπάρξουν οι αναγκαίες διασφαλίσεις ώστε να εξασφαλιστεί ότι είναι προς όφελος όλων των κοινοτήτων, χωρίς διακρίσεις, και δεν θίγει τα έγγεια και ιδιοκτησιακά δικαιώματα των Ροχίνγκια και άλλων κοινοτήτων που έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους ως πρόσφυγες ή ως εσωτερικά εκτοπισμένοι πληθυσμοί·

17.  επισημαίνει ότι προκειμένου να διευκολυνθεί η επιστροφή και η προάσπιση των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ροχίνγκια, πρέπει να αναληφθεί μια συνολική προσπάθεια για την αντιμετώπιση των θεσμοθετημένων διακρίσεων και του διαχωρισμού στη Μιανμάρ· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η άρνηση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στη Μιανμάρ εκτείνεται πέραν των Ροχίνγκια και επηρεάζει επίσης τις εθνοτικές ομάδες στις πολιτείες Kachin και Shan·

18.  εκφράζει τη βαθιά του λύπη για τη συνεχιζόμενη εφαρμογή στη Μιανμάρ, του νόμου περί ιθαγένειας, η οποία στερεί βασικά ανθρώπινα δικαιώματα από τους Ροχίνγκια και τους καθιστά ανιθαγενείς· καλεί την κυβέρνηση της Μιανμάρ να τροποποιήσει τον νόμου περί ιθαγενείας και να παράσχει στους κατοίκους Ροχίνγκια νόμιμα έγγραφα ιθαγένειας· παροτρύνει την κυβέρνηση να εκδώσει δελτία ταυτότητας που δεν θα μνημονεύουν θρησκευτικά δόγματα θρησκευτικές πεποιθήσεις·

19.  επιμένει ότι ο διαχωρισμός του πληθυσμού Ροχίνγκια στη Μιανμάρ πρέπει να καταργηθεί· ζητεί την άρση τω ελέγχων των Ροχίνγκια και την κατάργηση όλων των σημείων ελέγχου, εκτός από όσα είναι απαραίτητα· καλεί την κυβέρνηση της Μιανμάρ να διασφαλίσει ότι οι κάτοικοι Ροχίνγκια θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν ελεύθερα σε όλη την πολιτεία Ρακίν και την υπόλοιπη χώρας και ότι θα αποκατασταθούν τα δικαιώματά τους όσον αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και την απασχόληση·

20.  υπενθυμίζει ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή για την πολιτεία Ρακίν καθορίστηκε κατόπιν αιτήματος του κρατικού συμβούλου· ενθαρρύνει τις αρχές της Μιανμάρ να ορίσουν εκτελεστικό οργανισμό το συντομότερο δυνατόν για να επιβάλει πλήρως τις συστάσεις Ανάν· προτρέπει την ΕΕ και τον ΟΗΕ να στηρίξουν τη διαδικασία·

21.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι επενδύσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της αναπτυξιακής βοήθειας, συμβάλλουν στην επίτευξη των καθολικών υπηρεσιών στο σύνολο του πληθυσμού, και τονίζει ότι οι εν λόγω επενδύσεις δεν πρέπει να ενισχύουν τον διαχωρισμό στη Μιανμάρ, ο οποίος έχει ήδη οδηγήσει σε θεσμοθετημένες διακρίσεις και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·

22.  καλεί την κυβέρνηση της Μιανμάρ, συμπεριλαμβανομένου του κρατικού συμβούλου, να καταδικάσει τη ρητορική του μίσους και τις παρενοχλήσεις, να προωθήσει τον διαπολιτισμικό και διαθρησκευτικό διάλογο και να σεβαστεί το οικουμενικό δικαίωμα στην ελευθερία της θρησκείας ή της πίστης·

23.  καλεί, επιπλέον, την ASEAN και τις περιφερειακές κυβερνήσεις, ιδίως την Κίνα, να λάβουν άμεσα μέτρα για την αύξηση της πίεσης προς την κυβέρνηση της Μιανμάρ να σταματήσει τις βιαιοπραγίες και να προστατεύσει όλους τους αμάχους στην πολιτεία Ρακίν· καλεί την ΑΕ/ΥΕ και τα κράτη μέλη της ΕΕ να συμμετάσχουν ενεργά στις προσπάθειες για τη διοργάνωση διεθνούς διάσκεψης σχετικά με την κατάσταση των μουσουλμάνων Ροχίνγκια·

24.  καλεί τη βραβευθείσα με Βραβείο Ζαχάρωφ Aung San Suu Kyi να καταδικάσει τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε βάρος της μειονότητας των Ροχίνγκια· υπενθυμίζει τη δήλωση της 18ης Μαΐου 2015 του εκπροσώπου του κόμματος της κ. Suu Kyi, σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση της Μιανμάρ θα πρέπει να αποκαταστήσει την ιθαγένεια στη μειονότητα των Ροχίνγκια· υπενθυμίζει ότι το βραβείο Ζαχάροφ απονέμεται σε όσους υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, προστατεύουν τα δικαιωμάτων των μειονοτήτων και σέβονται το διεθνές δίκαιο, μεταξύ άλλων κριτηρίων·

25.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν το παγκόσμιο σχέδιο δράσης 2014-2024 της UNHCR για την εξάλειψη της ανιθαγένειας·

26.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Mιανμάρ, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα της ASEAN, στη Διακυβερνητική Επιτροπή της ASEAN για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στην Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Mιανμάρ, στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.