Procedură : 2017/2973(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0673/2017

Texte depuse :

B8-0673/2017

Dezbateri :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Voturi :

PV 14/12/2017 - 8.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0500

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 413kWORD 48k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0668/2017
6.12.2017
PE614.292v01-00
 
B8-0673/2017

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația populației rohingya (2017/2973(RSP))


Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes, Judith Sargentini în numele Grupului Verts/ALE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația populației rohingya (2017/2973(RSP))  
B8-0673/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Myanmar/Birmania și la situația musulmanilor rohingya, în special cele din 14 septembrie 2017(1), 7 iulie 2016(2) și 15 decembrie 2016(3),

–  având în vedere concluziile Consiliului din 16 octombrie 2017 referitoare la Myanmar/Birmania,

–  având în vedere declarațiile Vicepreședintei Comisiei / Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini, în orașul Cox’s Bazar (Bangladesh), din 19 noiembrie 2017,

–  având în vedere comunicatul de presă comun cu privire la cel de al treilea dialog UE-Myanmar/Birmania pe tema drepturilor omului din 25 noiembrie 2016,

–  având în vedere concluziile Consiliului referitoare la apatridie din 4 decembrie 2015,

–  având în vedere declarația Președintelui Consiliului de Securitate al ONU privind violențele din statul Rakhine, din 6 noiembrie 2017,

–  având în vedere raportul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului intitulat „Situația drepturilor omului în cazul musulmanilor rohingya și al altor minorități din Myanmar/Birmania”, din 20 iunie 2016, și raportul Raportorului special al ONU privind situația drepturilor omului din Myanmar/Birmania din 18 martie 2016,

–  având în vedere cea de a 27-a sesiune specială a Consiliului pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite privind situația drepturilor omului în cazul minorității musulmane rohingya și al altor minorități în statul Rakhine din Myanmar/Birmania, precum și rezoluția sa din 5 decembrie 2017, care condamnă cu fermitate Myanmar/Birmania pentru „foarte probabila comitere de crime împotriva umanității” de către forțele de securitate ale statului, asistate de actori nestatali în statul Rakhine,

–  având în vedere Convenția ONU privind statutul refugiaților din 1951 și Protocolul din 1967,

–  având în vedere Convenția privind statutul apatrizilor din 1954 și Convenția privind reducerea apatridiei din 1961,

–  având în vedere Planul de acțiune globală al UNHCR pentru 2014-2024 menit să pună capăt apatridiei,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului (DUDO) din 1948,

–  având în vedere Raportul final al Comisiei consultative privind statul Rakhine,

–  având în vedere Pactul internațional privind drepturile civile și politice și Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale, ambele din 1966,

–  având în vedere Carta ASEAN,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât statul Rakhine din Myanmar/Birmania găzduiește aproximativ un milion de rohingya, un grup minoritar predominant musulman, oameni cărora li se refuză drepturile cetățenești depline în temeiul legii privind cetățenia din Myanmar/Birmania, fapt care îi transformă în apatrizi;

B.  întrucât etnicii rohingya sunt una dintre cele mai persecutate minorități din lume și sunt în prezent, în mare măsură, plasați în tabere și zone segregate, cu restricții severe în ceea ce privește libera circulație în interiorul și în afara statului Rakhine; întrucât această privare de libertate a condus la amenințări la adresa vieții și securității, la negarea dreptului la sănătate și la educație, muncă forțată, violență sexuală și limitarea drepturilor lor politice;

C.  întrucât cea mai recentă inflamare a tensiunilor din august 2017 a condus la o reacție profund disproporționată din partea autorităților din Myanmar/Birmania, cu încălcări ale drepturilor omului bine documentate, de mare amploare și sistematice împotriva populației rohingya, inclusiv distrugerea unor întregi localități, crime, violuri și torturi;

D.  întrucât, începând din august 2017, peste 625 000 de rohingya au fugit pentru siguranță în Bangladeshul învecinat; întrucât persoanele care fug aleg trasee periculoase, riscând să fie împușcate și confruntându-se cu rute dificile, cu riscul de a muri de foame și cu lipsa asistenței medicale; întrucât zeci de rohingya, printre care femei și copii, au murit de-a lungul acestor trasee;

E.  întrucât Comitetul pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor (CEDAW) a solicitat un raport excepțional din partea guvernului din Myanmar/Birmania cu privire la situația femeilor și fetelor rohingya;

F.  întrucât Bangladesh a depus o plângere împotriva autorităților din Myanmar/Birmania în legătură cu amplasarea de mine de-a lungul unei părți a frontierei dintre cele două țări;

G.  întrucât, potrivit relatărilor, agențiile ONU sunt în continuare împiedicate să furnizeze ajutor umanitar, inclusiv alimente, apă și medicamente pentru populația rohingya;

H.  întrucât, la 10 septembrie 2017, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra’ad Al Hussein, a anunțat că situația din Myanmar/Birmania „pare un exemplu clasic de epurare etnică”;

I.  întrucât, la 5 decembrie 2017, Zeid Ra’ad Al Hussein a recomandat Adunării generale a ONU să instituie un nou mecanism pentru sprijinirea anchetării penale a autorilor acestor acte de violență împotriva musulmanilor rohingya,

1.  își reiterează preocupările cele mai grave și condamnă violențele în curs, gravele încălcări ale drepturilor omului și pierderea de vieți omenești, de mijloace de subzistență și adăposturi în statul Rakhine, care constituie crime împotriva umanității și, ca atare, fac obiectul jurisdicției universale; își exprimă solidaritatea și sprijinul pentru populația rohingya; reamintește că autoritățile din Myanmar/Birmania au datoria de a proteja, fără discriminare, toți civilii împotriva abuzurilor, precum și de a investiga încălcările drepturilor omului și de a-i urmări în justiție pe cei responsabili, în conformitate cu standardele și obligațiile în materie de drepturi ale omului;

2.  solicită comandantului suprem al forțelor armate din Myanmar/Birmania, Generalisimul Min Aung Hlaing, să ordone trupelor aflate sub controlul său să pună imediat capăt campaniei de încălcări ale drepturilor omului și crime împotriva umanității împotriva populației rohingya;

3.  reiterează poziția UE conform căreia autorii crimelor împotriva umanității trebuie să fie trași la răspundere și că victimele au dreptul la justiție și la despăgubiri; își declară angajamentul său ferm de a nu precupeți niciun efort pentru a pune capăt unor decenii de impunitate și pentru a garanta justiția în cazul unor crime grave în materie de drepturile omului, comise de către orice parte din Myanmar;

4.  salută faptul că Aung San Suu Kyi și-a declarat angajamentul față de statul de drept, și solicită ferm guvernului din Myanmar/Birmania să sesizeze Curtea Penală Internațională, ca organ jurisdicțional care se pronunță în ultimă instanță, cu privire la crimele grave legate de drepturile omului comise începând cu 25 august 2017 (autosesizare privind recunoașterea competenței Curții în temeiul articolului 12 alineatul (3) din Statutul de la Roma);

5.  insistă asupra faptului că nu trebuie să existe impunitate pentru atrocități și că incapacitatea constantă a armatei și a autorităților civile de a coopera în cadrul anchetelor independente, imparțiale ale ONU și de a depune o declarație în temeiul articolul 12 alineatul (3) va conduce la sancțiuni specifice împotriva celor care se fac responsabili de crime și de impunitatea pentru crime;

6.  invită Consiliul și Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) să aplice, fără întârziere, sancțiuni specifice împotriva comandanților armatei și poliției suspectați de săvârșirea unor crime grave legate de drepturile omului și a întreprinderilor militare din care aceștia obțin venituri;

7.  solicită, cu titlu de urgență, extinderea actualului embargo asupra armelor impus de UE, pentru a include toate lucrările de întreținere, asistență, formare și cooperare cu armata din Myanmar/Birmania;

8.  recunoaște că etnicii rohingya strămutați, dintre care un mare număr se află în prezent în Bangladesh, sunt refugiați, reafirmă principiul nereturnării și sprijină evaluarea UNHCR din 24 noiembrie, potrivit căreia „în prezent, în statul Rakhine din Myanmar/Birmania nu sunt îndeplinite condițiile pentru a permite o returnare sigură și viabilă”; subliniază că toate returnările trebuie să aibă loc în condiții sigure și demne și care să deschidă calea pentru soluții durabile;

9.  îndeamnă autoritățile din Myanmar/Birmania să permită accesul umanitar internațional imediat și neîngrădit la statul Rakhine, inclusiv sprijin specific pentru grupurile vulnerabile, cum ar fi copiii, persoanele în vârstă și victimele violenței sexuale; îndeamnă guvernul din Myanmar/Birmania să implementeze măsuri în conformitate cu Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU 2106 (2013) de prevenire și de răspuns în caz de incidente de violență sexuală; îndeamnă, de asemenea, guvernul să coopereze în cadrul procesului de raportare al CEDAW;

10.  solicită autorităților din Myanmar/Birmania să acorde acces observatorilor independenți, în special Misiunii de informare a ONU instituită de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului în martie 2017, pentru a asigura desfășurarea unor anchete independente și imparțiale cu privire la acuzațiile de încălcări grave ale drepturilor omului de către toate părțile; salută cererea formulată de Comisia a III-a a Adunării Generale a ONU de a desemna un trimis special pentru Myanmar/Birmania;

11.  își reiterează apelul adresat guvernului din Myanmar/Birmania de a elimina fără întârziere toate minele terestre de-a lungul frontierelor cu Bangladeshul și de a coopera pe deplin cu ONU și cu observatorii internaționali în cadrul acestui proces;

12.  recunoaște eforturile considerabile depuse de guvernul din Bangladesh și de cetățenii săi în fața crizei umanitare de uriașă amploare, care și-au deschis cu generozitate frontierele și inima pentru refugiații rohingya care fug din Myanmar/Birmania dintr-o nevoie disperată; îndeamnă Uniunea Europeană și statele sale membre să crească în continuare sprijinul financiar și material pentru adăpostirea refugiaților pentru a permite guvernului din Bangladesh să continue să sprijine etnicii rohingya până când se pot întoarce în siguranță și de bună voie la un loc pe care îl pot numi „acasă”; invită Bangladesh să continue să faciliteze operațiunile umanitare ale ONG-urilor internaționale, prin simplificarea sarcinii birocratice și a restricțiilor de circulație;

13.  salută coorganizarea, de către UE, a unei conferințe a donatorilor, precum și cele 35 de angajamente subsecvente în valoare totală de 344 de milioane USD; regretă faptul că această valoare este inferioară obiectivului global și ia act de faptul că numai o treime din fonduri au fost puse la dispoziție până în prezent; îndeamnă comunitatea internațională să asigure finanțarea necesară atât pentru persoanele rohingya care se confruntă cu strămutări, cât și pentru populația locală afectată din Bangladesh;

14.  își exprimă profunda preocupare față de informațiile privind traficul de femei și fete rohingya din Myanmar/Birmania și Bangladesh, și îndeamnă autoritățile ambelor țări să coopereze cu UNHCR și cu organizațiile pentru drepturile omului pentru a pune capăt traficului de persoane și a oferi femeilor și fetelor afectate protecție și sprijin;

15.  ia act de acordul de repatriere bilateral încheiat între Bangladesh și Myanmar/Birmania, la 23 noiembrie 2017, în semn de recunoaștere a dreptului populației rohingya de a se întoarce și de a-și continua șederea în Myanmar/Birmania; insistă, cu toate acestea, asupra faptului că nu trebuie efectuate returnări forțate, în special atât timp cât continuă violențele și represiunile, care au fost descrise drept a fi echivalente cu „purificarea etnică”; subliniază că proprietățile jefuite și bunurile furate ar trebui returnate proprietarilor rohingya și că persoanele returnate ar trebui să fie compensate pentru pierderile de vieți omenești, bunuri și culturi; îndeamnă autoritățile din Bangladesh să se asigure că în Myanmar/Birmania este în vigoare o strategie cuprinzătoare pentru returnarea și integrarea populației rohingya înainte ca returnările să aibă loc; insistă, de asemenea, ca autoritățile din Myanmar/Birmania să ofere asigurări credibile că persoanele returnate nu vor fi forțate să trăiască în tabere segregate în funcție de criterii etnice sau religioase;

16.  invită guvernul din Myanmar/Birmania să își amâne proiectele economice și de infrastructură, inclusiv instituirea unor noi zone speciale economice, industriale sau comerciale, până la implementarea garanțiilor necesare, pentru a se asigura că acestea sunt în beneficiul tuturor comunităților, fără discriminare, și nu aduc atingere drepturilor funciare și de proprietate ale minorității rohingya și ale altor comunități care au fost strămutate din casele lor ca refugiați sau ca populații strămutate intern;

17.  ia act de faptul că, pentru a facilita returnările și a respecta drepturile universale ale omului ale populației rohingya, este necesar un efort cuprinzător pentru a aborda discriminarea și segregarea instituționalizate din Myanmar/Birmania; observă, în acest sens, că refuzarea drepturilor minorităților în Myanmar/Birmania se extinde dincolo de populația rohingya și afectează, de asemenea, grupuri etnice în statele Kachin și Shan;

18.  își exprimă profundul regret cu privire la actuala punere în aplicare a legii privind cetățenia în Myanmar/Birmania, care a refuzat drepturile fundamentale ale omului pentru etnicii rohingya, transformându-i în apatrizi; invită guvernul din Myanmar/Birmania să modifice legea privind cetățenia și să ofere rezidenților rohingya documentație privind cetățenia recunoscută din punct de vedere juridic; îndeamnă guvernul să emită cărți de identitate care nu declară afilierea religioasă;

19.  insistă asupra faptului că segregarea populației rohingya din Myanmar/Birmania trebuie să înceteze; solicită ridicarea interdicției de circulație impusă populației rohingya și dezafectarea tuturor punctelor de control, cu excepția celor necesare; îndeamnă guvernul din Myanmar/Birmania să se asigure că populația rohingya poate circula liber în statul Rakhine și în restul țării, și că dreptul lor de acces la asistență medicală, educație și ocuparea forței de muncă este respectat;

20.  reamintește că Comisia consultativă privind statul Rakhine a fost instituită la cererea consilierului de stat; încurajează autoritățile din Myanmar să desemneze un organism de punere în aplicare, cât mai curând posibil, pentru a transpune pe deplin recomandările Annan; încurajează UE și ONU să sprijine acest proces;

21.  insistă asupra nevoii de a garanta faptul că investițiile UE, inclusiv asistența pentru dezvoltare, contribuie la furnizarea serviciilor universale, disponibile pentru întreaga populație, și subliniază că aceste investiții nu trebuie să intensifice segregarea în Myanmar/Birmania, care a condus deja la discriminarea instituționalizată și la crime împotriva umanității;

22.  solicită guvernului din Myanmar/Birmania, inclusiv consilierului de stat, să condamne discursurile de incitare la ură și hărțuire, să promoveze dialogul intercultural și interreligios, și să respecte dreptul universal la libertatea de religie sau de convingere;

23.  invită, de asemenea, ASEAN și guvernele regionale, în special China, să ia măsuri imediate în scopul de a intensifica presiunea asupra guvernului din Myanmar/Birmania pentru a pune capăt atrocităților și a proteja toți civilii din statul Rakhine; îndeamnă VP/ÎR și statele membre ale UE să se implice în mod activ în eforturile de a organiza o conferință internațională privind situația populației rohingya;

24.  solicită laureatei Premiului Saharov Aung San Suu Kyi să condamne încălcările grave ale drepturilor omului împotriva minorității rohingya; reamintește declarația din 18 mai 2015 a purtătorului de cuvânt al partidului dnei Suu Kyi, potrivit căreia guvernul din Myanmar/Birmania ar trebui să restabilească cetățenia minorității rohingya; reamintește că Premiul Saharov se acordă celor care apără drepturile omului, protejează drepturile minorităților și respectă dreptul internațional, printre alte criterii;

25.  solicită ca UE și statele sale membre să sprijine Planul de acțiune globală al UNHCR pentru 2014-2024 menit să pună capăt apatridiei;

26.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție guvernului și parlamentului din Myanmar/Birmania, Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale UE, Secretarului General al ASEAN, Comisiei interguvernamentale pentru drepturile omului a ASEAN, Raportorului special al ONU privind situația drepturilor omului în Myanmar/Birmania, Înaltului Comisar al ONU pentru Refugiați și Consiliului ONU pentru Drepturile Omului.

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0351.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0316.

(3)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0506.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate