Postopek : 2017/2973(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0673/2017

Predložena besedila :

B8-0673/2017

Razprave :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Glasovanja :

PV 14/12/2017 - 8.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0500

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 334kWORD 53k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0668/2017
6.12.2017
PE614.292v01-00
 
B8-0673/2017

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o položaju Rohingejcev (2017/2973(RSP))


Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE

Resolucija Evropskega parlamenta o položaju Rohingejcev (2017/2973(RSP))  
B8-0673/2017

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Mjanmaru in o položaju rohinških muslimanov, zlasti z dne 14. septembra 2017(1), 7. julija 2016(2) in 15. decembra 2016(3),

–  ob upoštevanju sklepov Sveta o Mjanmaru (Burmi) z dne 16. oktobra 2017,

–  ob upoštevanju pripomb podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini v bangladeškem mestu Cox’s Bazar 19. novembra 2017,

–  ob upoštevanju skupne izjave za javnost o tretjem krogu dialoga o človekovih pravicah med EU in Mjanmarom z dne 25. novembra 2016,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta o apatridnosti z dne 4. decembra 2015,

–  ob upoštevanju predsedniške izjave varnostnega sveta OZN o nasilju v zvezni državi Rakhine z dne 6. novembra 2017,

–  ob upoštevanju poročila Urada visokega komisarja OZN za človekove pravice z dne 20. junija 2016 o človekovih pravicah rohinških muslimanov in drugih manjšin v Mjanmaru ter poročila posebnega poročevalca OZN o človekovih pravicah v Mjanmaru z dne 18. marca 2016,

–  ob upoštevanju 27. posebnega zasedanja Sveta OZN za človekove pravice o človekovih pravicah rohinških muslimanov in drugih manjšin v mjanmarski zvezni državi Rakhine in njegove resolucije z dne 5. decembra 2017, ki ostro obsoja Mjanmar, ker je zelo verjetno naročil zločin zoper človeštvo, ki so ga v zvezni državi Rakhine izvedle državne varnostne sile s pomočjo nedržavnih akterjev,

–  ob upoštevanju konvencije OZN o statusu beguncev iz leta 1951 ter njenega protokola iz leta 1967,

–  ob upoštevanju konvencije o statusu oseb brez državljanstva iz leta 1954 in konvencije o zmanjšanju števila oseb brez državljanstva iz leta 1961,

–  ob upoštevanju globalnega akcijskega načrta UNHRC za odpravo apatridnosti za obdobje 2014–2024,

–  ob upoštevanju splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–  ob upoštevanju končnega poročila nadzorne komisije za zvezno državo Rakhine,

–  ob upoštevanju mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah ter mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, obeh iz leta 1966,

–  ob upoštevanju listine združenja ASEAN,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker v mjanmarski zvezni državi Rakhine živi približno milijon Rohingejcev, pripadnikov pretežno muslimanske manjšine, ki so jim v mjanmarskem zakonu o državljanstvu kratene polne državljanske pravice in so zato apatridi;

B.  ker so Rohingejci ena najbolj preganjanih manjšin na svetu in so zdaj večinoma zaprti v taboriščih in na izoliranih območjih, njihovo gibanje znotraj in zunaj zvezne države Rakhine pa je strogo omejeno; ker to omejevanje svobode ogroža njihova življenja in varnost, jim odreka pravico do zdravja in izobraževanja, jih izpostavlja prisilnemu delu in spolnemu nasilju ter omejuje njihove politične pravice;

C.  ker je zadnja zaostritev napetosti avgusta 2017 vodila k pretiranem odzivu mjanmarskih oblasti in dobro dokumentiranim, obsežnim in sistematičnim kršitvam človekovih pravic Rohingejcev, med drugim k uničenju celotnih okrajev, pobojem, posilstvom in mučenju;

D.  ker je od avgusta 2017 več kot 625.000 Rohingejcev pobegnilo na varno v Bangladeš; ker prebežniki potujejo po nezaščitenih poteh, kjer so izpostavljeni obstreljevanju, nevarnemu terenu, lakoti in pomanjkanju zdravniške pomoči; ker je na poti umrlo na tisoče Rohingejcev, med drugim žensk in otrok;

E.  ker je Odbor za odpravo diskriminacije žensk (CEDAW) od mjanmarske vlade zahteval posebno poročilo o položaju rohinških žensk in deklic;

F.  ker je Bangladeš zoper mjanmarske oblasti vložil pritožbo zaradi polaganja min ob delu meje z Bangladešem;

G.  ker agencije OZN po poročanju Rohingejcem še vedno ne morejo dostaviti humanitarne pomoči, vključno s hrano, vodo in zdravili;

H.  ker je visoki komisar OZN za človekove pravice Zejd Rad Al Husein 10. septembra 2017 povedal, da so razmere v Mjanmaru klasičen primer etničnega čiščenja;

I.  ker je Zejd Rad Al Husein 5. decembra2017 priporočil, naj generalna skupščina OZN vzpostavi nov mehanizem za pomoč pri kazenskih preiskavah o povzročiteljih nasilja nad rohinškimi muslimani;

1.  znova izraža resne pomisleke in obsoja nadaljujoče se nasilje, hude zlorabe človekovih pravic in smrtne žrtve ter izgubo virov preživetja in prebivališč v zvezni državi Rakhine, kar je mogoče obravnavati kot zločin proti človeštvu in zato sodi v splošno jurisdikcijo; izraža sočutje in podporo Rohingejcem; želi spomniti, da imajo mjanmarske oblasti dolžnost brez diskriminacije zaščititi vse civiliste pred zlorabami, preiskati kršitve človekovih pravic in preganjati odgovorne zanje, in sicer v skladu s standardi in obveznostmi na področju človekovih pravic;

2.  poziva, naj general Min Aung Hlaing, vrhovni poveljnik mjanmarske vojske, ukaže svojim četam, naj nemudoma prenehajo kršiti človekove pravice Rohingejcev in izvajati zločine proti človeštvu;

3.  znova izraža stališče EU, da je treba storilce zločinov proti človeštvu sodno preganjati in da imajo žrtve pravico do sodnega varstva in odškodnine; se odločno zavezuje, da bo storil vse, da bi končal desetletja nekaznovanosti in poskrbel za sodni epilog za hude zločine zoper človekove pravice, ne glede na to, katera stran v Mjanmaru jih je zagrešila;

4.  pozdravlja, da se je Aung San Su Či zavezala pravni državi, in odločno poziva mjanmarsko vlado, naj sodno pristojnost za hude zločine na področju človekovih pravic, storjene od 25. avgusta 2017, prepusti Mednarodnemu kazenskemu sodišču kot sodišču na najvišji stopnji (napotitev na lastno pobudo v skladu s členom 12(3) Rimskega statuta);

5.  vztraja, da grozodejstva ne smejo ostati nekaznovana in da bodo uvedene ciljno usmerjene sankcije zoper tiste, ki so zločine izvajali ali niso kaznovali storilcev, če vojska in civilne oblasti ne bodo začele sodelovati pri izvedbi neodvisnih in nepristranskih preiskav OZN in če ne bo vložena izjava v skladu z omenjenim členom 12(3) ;

6.  poziva Svet in Evropsko službo za zunanje delovanje (ESZD), naj nemudoma uvedeta ciljno usmerjene sankcije zoper vojaške in policijske poveljnike, osumljene hudih zločinov na področju človekovih pravic, in vojaška podjetja, ki so vir njihovega zaslužka;

7.  poziva, da se obstoječi embargo EU na prodajo orožja nujno razširi, da bo zajemal vzdrževanje, pomoč, usposabljanje in sodelovanje z mjanmarsko vojsko;

8.  ugotavlja, da so razseljeni Rohingejci, ki so se v velikem številu zatekli v Bangladeš, begunci, in potrjuje načelo nevračanja ter se strinja z oceno UNHCR z dne 24. novembra, da razmere v mjanmarski zvezni državi Rakhine trenutno ne dopuščajo varnega in trajnega vračanja; poudarja, da mora biti vračanje vedno prostovoljno in da mora potekati v varnih in dostojanstvenih okoliščinah, ki bodo tlakovale pot za trajno rešitev;

9.  poziva mjanmarske oblasti, naj ponudnikom mednarodne humanitarne pomoči dovolijo takojšen in neoviran dostop do zvezne države Rakhine, vključno z namensko podporo za ranljive skupine, kot so otroci, starejši in žrtve spolnega nasilja; poziva mjanmarsko vlado, naj uvede ukrepe v skladu z resolucijo varnostnega sveta OZN št. 2106(2013), da bi preprečila spolno nasilje in odgovorila nanj; poziva jo tudi, naj sodeluje v postopku poročanja CEDAW;

10.  poziva mjanmarske oblasti, naj dovolijo dostop neodvisnim nadzornikom, zlasti misiji OZN za ugotavljanje dejstev, ki jo je Svet OZN za človekove pravice oblikoval marca 2017, da se zagotovi neodvisna in nepristranska preiskava obtožb o hudih kršitvah človekovih pravic na vseh straneh; pozdravlja zahtevo tretjega odbora generalne skupščine OZN, da se v Mjanmar napoti posebni odposlanec;

11.  znova poziva vlado Mjanmara, naj nemudoma odstrani vse mine na mejah z Bangladešem in naj v tem postopku polno sodeluje z OZN in mednarodnimi opazovalci;

12.  je seznanjen s prizadevanji bangladeške vlade in tamkajšnjega prebivalstva, da bi se soočili s hudo humanitarno krizo, in so zato velikodušno odprli vrata rohinškim beguncem, ki so v stiski pobegnili iz Mjanmara; poziva Evropsko unijo in njene države članice, naj povečajo finančno in materialno podporo za nastanitev beguncev, da bo lahko bangladeška vlada še naprej pomagala Rohingejcem, dokler se ne bodo mogli varno in prostovoljno vrniti domov; poziva Bangladeš, naj odpravi birokratsko breme in omejitve gibanja, da bi še olajšal humanitarne operacije mednarodnih nevladnih organizacij;

13.  pozdravlja sodelovanje EU pri organizaciji konference donorjev in 35 zavez o pomoči v skupni vrednosti 344 milijonov USD; obžaluje, da ta znesek ne dosega ciljne vrednosti, in ugotavlja, da je bila do zdaj dana na voljo le tretjina tega denarja; poziva mednarodno skupnost, naj zagotovi finančna sredstva, potrebna za Rohingejce, ki jim grozi razselitev, in prizadeto lokalno prebivalstvo v Bangladešu;

14.  je močno zaskrbljen zaradi poročil o trgovini z rohinškimi ženskami in deklicami v Mjanmaru in Bangladešu, in poziva oblasti obeh držav, na sodelujejo z UNHCR in organizacijami za varstvo človekovih pravic, da bi naredile konec trgovanju ter prizadetim ženskam in deklicam ponudile zaščito in podporo;

15.  je seznanjen, da sta Bangladeš in Mjanmar 23. novembra 2017 podpisala dvostranski sporazum o vračanju, da bi Rohingejcem priznala pravico, da se vrnejo v Mjanmar in tam živijo; vztraja pa, da ne sme biti prisilnega vračanja, zlasti dokler se nadaljujeta nasilje in zatiranje, ki naj bi bila po opisih v bistvu etnično čiščenje; poudarja, da je treba zaplenjeno in ukradeno premoženje vrniti rohinškim lastnikom in da bi morali povratniki dobiti odškodnino za smrtne žrtve ter izgubo premoženja in pridelkov; poziva bangladeške oblasti, naj se prepričajo, ali je Mjanmar sprejel celovito strategijo za vračanje in vključevanje Rohingejcev, še preden se bo ta proces začel; vztraja tudi, naj mjanmarske oblasti dajo verodostojno zagotovilo, da povratniki ne bodo prisilno nastanjeni v ločenih taboriščih na podlagi etnične ali verske pripadnosti;

16.  poziva mjanmarsko vlado, naj preloži gospodarske in infrastrukturne projekte – tudi nova posebna gospodarska, industrijska in trgovinska območja – dokler ne bodo vzpostavljena ustrezna varovala, ki bodo zagotavljala, da bodo ti projekti koristili vsem skupnostim, brez diskriminacije, in da ne bodo posegali v zemljiške in lastninske pravice Rohingejcev in pripadnikov drugih skupnosti, ki so zapustili svoje domove kot begunci ali notranje razseljene osebe;

17.  ugotavlja, da so potrebna obsežna prizadevanja, da bi odpravili institucionalizirano diskriminacijo in segregacijo v Mjanmaru te omogočili vrnitev Rohingejcev in spoštovanje njihovih človekovih pravic; v zvezi s tem poudarja, da tarča kršenja pravic manjšin v Mjanmaru niso samo Rohingejci, temveč tudi etnične skupine v zveznih državah Kačin in Šan;

18.  globoko obžaluje izvajanje mjanmarskega zakona o državljanstvu, ki Rohingejcem odreka osnovne človekove pravice, saj jim odvzema državljanstvo; poziva mjanmarsko vlado, naj zakon o državljanstvu spremeni in rohinškim rezidentom podeli pravno veljavne državljanske dokumente; poziva vlado, naj izdaja osebne izkaznice, na katerih ne bo označena verska pripadnost;

19.  vztraja, da je treba segregaciji rohinškega prebivalstva narediti konec; poziva k preklicu policijske ure, ki je bila uvedena za Rohingejce, in k umiku kontrolnih točk, razen tistih, ki so nujno potrebne; poziva mjanmarsko vlado, naj poskrbi, da bodo rohinški rezidenti lahko neovirano potovali po zvezni državi Rakhine in preostanku države ter da bodo njihove pravice do zdravstvenega varstva, izobraževanja in zaposlitve spoštovane;

20.  spominja, da je bil na zahtevo državne svetnice ustanovljen svetovalni odbor za zvezno državo Rakhine; spodbuja mjanmarske oblasti, naj takoj, ko bo mogoče, imenujejo izvajalski organ, ki bo v celoti uresničil Ananova priporočila; spodbuja EU in OZN, naj ta proces podpreta;

21.  vztraja, da je treba poskrbeti, da bodo naložbe EU, med drugim razvojna pomoč, prispevale k temu, da bodo osnovne storitve na voljo celotnemu prebivalstvu, in poudarja, da te naložbe ne smejo utrditi segregacije v Mjanmaru, ki je že vodila k institucionalizirani diskriminaciji in zločinom proti človeštvu;

22.  poziva mjanmarsko vlado in državno svetnico, naj obsodita sovražni govor in nadlegovanje, spodbujata medkulturni in medverski dialog ter spoštujeta univerzalno pravico do svobode verovanja in prepričanja;

23.  poziva združenje ASEAN in vlade v tej regiji, zlasti kitajsko, naj nemudoma ukrepajo in pritisnejo na mjanmarsko vlado, da bo ustavila grozodejstva in zaščitila vse civiliste v zvezni državi Rakhine; poziva podpredsednico/visoko predstavnico in države članice EU, naj dejavno sodelujejo v prizadevanjih za organizacijo mednarodne konference o položaju Rohingejcev;

24.  poziva dobitnico nagrade Saharova Aung San Su Či, naj obsodi hude kršitve človekovih pravic rohinške manjšine; želi spomniti, da je tiskovni predstavnik opozicijske stranke Aung San Su Či 18. maja 2015 izjavil, da bi morala mjanmarska vlada pripadnikom manjšine Rohinga povrniti državljanstvo; opominja, da se nagrada Saharova podeljuje tistim, ki zagovarjajo človekove pravice, varujejo pravice manjšin in spoštujejo mednarodno pravo, kar so le nekatera od meril;

25.  poziva EU in njene države članice, naj podprejo globalni akcijski načrt UNHCR za odpravo apatridnosti za obdobje 2014–2024;

26.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje vladi in parlamentu Mjanmara, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic EU, generalnemu sekretarju združenja ASEAN, medvladni komisiji ASEAN za človekove pravice, posebni poročevalki OZN za človekove pravice v Mjanmaru, visokemu komisarju OZN za begunce in Svetu OZN za človekove pravice.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0351.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0316.

(3)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0506.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov