Procedură : 2017/2973(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0674/2017

Texte depuse :

B8-0674/2017

Dezbateri :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Voturi :

PV 14/12/2017 - 8.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0500

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 429kWORD 95k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0668/2017
6.12.2017
PE614.293v01-00
 
B8-0674/2017

depusă pe baza declarației Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la Myanmar/Birmania: situația populației rohingya (2017/2973(RSP))


Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sanchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol, Tania Gonzalez Peñas, Estefania Torres Martinez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo în numele Grupului GUE/NGL

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Myanmar/Birmania: situația populației rohingya (2017/2973(RSP))  
B8-0674/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere numeroasele sale rezoluții referitoare la Myanmar/Birmania și la populația rohingya, în special cele din 16 septembrie 2017, 15 decembrie 2016, 7 iulie 2016 și 21 mai 2015, referitoare la gropile comune descoperite în Thailanda,

–  având în vedere raportul său din 13 iunie 2017 referitor la apatridie în Asia de Sud și de Sud-Est, precum și cel din 27 iunie 2016 referitor la aplicarea recomandărilor Parlamentului din 2010 privind standardele sociale și de mediu, drepturile omului și responsabilitatea întreprinderilor,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului,

–  având în vedere convențiile internaționale din 1966 privind drepturile civile și politice și drepturile economice, sociale și culturale,

–  având în vedere Convenția ONU din 1951 privind statutul refugiaților și Protocolul din 1967 la aceasta,

–  având în vedere Convenția împotriva torturii și altor pedepse și tratamente crude, inumane sau degradante,

–  având în vedere Convenția de la New York din privind statutul apatrizilor,

–  având în vedere Convenția privind drepturile copilului,

–  având în vedere Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate,

–  având în vedere Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei,

–  având în vedere Rezoluția nr. 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea,

–  având în vedere lucrările ONU pe această temă și în special raportul intitulat „Situația drepturilor omului în cazul musulmanilor rohingya și al altor minorități din Myanmar/Birmania”, adoptat la cea de-a 32-a Sesiune a Consiliului pentru drepturile omului al ONU,

–  având în vedere Planul de acțiune globală 2014-2024 al Înaltului Comisariat al ONU pentru refugiați (ICR) pentru a pune capăt apatridiei,

–  având în vedere raportul misiunii Înaltului Comisariat al ONU pentru drepturile omului (ICDO) în Bangladesh din 3 februarie 2017, privind interviurile luate etnicilor rohingya care fugeau din Myanmar/Birmania, începând din 9 octombrie 2016,

–  având în vedere Orientările Uniunii Europene privind apărătorii drepturilor omului, inclusiv privind libertatea de expresie,

–  având în vedere declarația făcută de Federica Mogherini, Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și Vicepreședintă a Comisiei (ÎR/VP), la conferința de presă din 2 mai 2017, alături de Aung San Suu Kyi, consilieră de stat și ministră de externe a Myanmar/Birmania,

–  având în vedere Acordul privind protecția investițiilor UE - Myanmar/Birmania, în curs de negociere,

–  având în vedere relatările recurente ale ONG-urilor privind situația drepturilor omului în Myanmar/Birmania, în special în privința minorității rohingya,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 20 iunie 2016 referitoare la strategia UE privind Myanmar/Birmania,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 16 octombrie 2017,

–  având în vedere vizita în Bangladesh și declarația din 19 noiembrie 2017 a VP/ÎR, Federica Mogherini,

–  având în vedere comunicatul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului din 5 decembrie 2017 cu ocazia sesiunii speciale a Consiliului pentru Drepturile Omului al Organizației Națiunilor Unite,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.întrucât populația rohingya din Myanmar/Birmania reprezintă cea mai mare populație de apatrizi la nivel mondial; întrucât persecuțiile, violența și discriminarea împotriva acestora continuă să se intensifice; întrucât accesul la statul Rakhine al observatorilor independenți, ONG-urilor și jurnaliștilor este încă extrem de limitat;

B.întrucât peste 600 000 de rohingya s-au refugiat în Bangladesh din 25 august 2017, adăugându-se celor 200 000-300 000 de refugiați rohingya ajunși în această țară în ultimele decenii; întrucât Bangladeshul este una dintre cele mai sărace țări din lume; întrucât criza umanitară începe să fie agravată de o criză sanitară și de riscul apariției unor epidemii; întrucât s-au constatat cazuri de malnutriție acută gravă; întrucât UNICEF, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și autoritățile din Bangladesh au lansat luna trecută o vastă campanie de vaccinare, pentru care au fost prevăzute 900 000 de doze de vaccin;

C.întrucât la 23 noiembrie a fost semnat un acord între Bangladesh și Myanmar/Birmania; întrucât acest acord acoperă repatrierea voluntară a etnicilor rohingya deplasați din octombrie 2016; întrucât un dispozitiv și un grup de lucru comun vor fi create în termen de două luni; întrucât ar trebui deschise tabere în Myanmar/Birmania pentru a-i primi; întrucât forțele armate din Myanmar/Birmania sunt responsabile de acte de tortură, dispariții forțate, execuții extrajudiciare și bombardamente generalizate în satele rohingya;

D.întrucât Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului a anunțat că solicită o anchetă penală internațională cu privire la autorii violențelor împotriva etnicilor Rohingya, potențial vinovați de genocid; întrucât analizele sale privind atacurile „generalizate, sistematice și de o brutalitate șocantă” împotriva minorității rohingya confirmă elementele semnalate de numeroși observatori internaționali;

E.întrucât, de asemenea, Reprezentanta Specială a Secretarului General al ONU pentru violențele sexuale în cursul conflictelor, Pramila Patten, a vizitat pe 12 noiembrie mai multe tabere de refugiați din Cox’s Bazar, în Bangladesh și și-a anunțat intenția de a recomanda Curții Penale Internaționale (CPI) punerea sub acuzare a autorităților din Myanmar/Birmania pentru numeroase încălcări ale drepturilor omului, echivalente cu „acte de genocid împotriva populației Rohingya”; întrucât doar tabăra Kutupalong, cea mai mare din Cox’s Bazar, găzduiește peste 400 000 de refugiați;

F.întrucât a avut loc o conferință pentru strângerea de fonduri pentru populația rohingya, la Geneva, la 23 octombrie; întrucât Uniunea Europeană a deblocat un ajutor de 30 de milioane EUR pentru atenuarea crizei umanitare; întrucât ajutorul umanitar internațional va trebui reînnoit începând din februarie 2018;

G.întrucât raportul din 24 august al fostul Secretar General al ONU, Kofi Annan, solicitat de Aung San Suu Kyi, recomandă ca Myanmar/Birmania să elimine restricțiile privind circulația și cetățenia populației rohingya, pentru a evita să alimenteze radicalismul și pentru a asigura pacea și stabilitatea națiunii birmane;

H.ținând seama de reiterarea refuzului de a acorda cetățenia și drepturile conexe, cum ar fi dreptul la vot, unui milion de rohingya; întrucât numeroși copii rohingya nu primesc certificat de naștere din anii '90, ceea ce le compromite înscrierea în școlile publice și obținerea documentelor de identitate;

I.întrucât articolele 7 și 8 din Convenția privind drepturile copilului, la care Birmania/Myanmar este parte, consacră dreptul copiilor de a fi înregistrați la naștere, precum și alte obligațiile impuse de instrumentele internaționale din domeniu, în special în cazul în care, nefiind înregistrați, copiii devin apatrizi;

J.întrucât armata deține în continuare o putere disproporționată asupra afacerilor țării; întrucât unele articole din Constituție consacră impunitatea unor șefi militari și civili;

K.întrucât religia este instrumentalizată pentru scopuri violente; întrucât libertatea de gândire, de conștiință și de religie nu este asigurată; întrucât incitările la ură împotriva minorităților religioase rămân sistematic nepedepsite; întrucât, în societatea birmană, xenofobia și a islamofobia au fost alimentate în special de propagarea unui extremism budist, care a alimentat o politică naționalistă bazată pe ideea că budismul este elementul fondator al națiunii birmane sau chiar condiția exclusivă a acesteia;

L.întrucât, cu toate acestea, tensiunile și ura comunitaristă nu pot fi eliminate numai prin dispoziții juridice; întrucât este necesară, de asemenea, eradicarea cauzelor sale profunde, în special prin deconstrucția stereotipurilor discriminatorii, prin încurajarea unei mai mari toleranțe și prin luarea unor măsuri pentru un acces universal la serviciile sociale, în special în privința educației;

 

1.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la situația umanitară din Myanmar/Birmania și Bangladesh și solicită insistent guvernului din Myanmar/Birmania să pună capăt utilizării excesive a forței, discriminărilor și violențelor care au devastat populația rohingya din statul Rakhine; își reiterează apelul pentru un acces imediat, total și necondiționat al forțelor umanitare;

2.  reamintește că populația rohingya constituie o parte integrantă a populației birmane și trebuie recunoscută ca atare;

3.  ia act de acordul recent dintre Bangladesh și Myanmar/Birmania; insistă ca ICR al ONU să fie sistematic implicat în activitatea grupului de lucru comun; subliniază că deplasarea etnicilor rohingya dintr-o tabără în alta, de o parte și de alta a frontierei, nu poate constitui o soluție demnă, și nici de durată; susține poziția Înaltului Comisariat pentru Refugiați, care consideră că actualmente nu sunt îndeplinite condițiile pentru „a permite o reîntoarcere sigură și viabilă” a acestei populații; subliniază, în plus, că refugiații trebuie realmente să se întoarcă ca urmare a propriei decizii; subliniază necesitatea de a respecta în orice circumstanțe principiul nereturnării;

4.  salută rolul constructiv al Bangladeshului în aceste condiții dificile; invită insistent autoritățile să ofere mai multe terenuri, pentru a reduce suprapopularea și insalubritatea din taberele refugiați; le solicită insistent să diminueze restricțiile birocratice impuse organizațiilor umanitare, în special în privința permiselor de muncă, a vizelor și a aprobării proiectelor; încurajează Bangladeshul să recunoască oficial toți membrii etniei rohingya ca refugiați, astfel încât să poată avea acces la o protecție de bază și să poată primi sprijinul de care au nevoie; reamintește, de asemenea, faptul că libera circulație este esențială pentru a permite accesul la serviciile de bază și la oportunități de educație;

5.  subliniază că trebuie asigurate condiții pentru o reîntoarcere demnă, pentru a realiza soluții durabile, în conformitate cu principiile internaționale, începând cu reconstrucția satelor distruse de forțele armatei birmane; salută, în acest sens, decizia Myanmar/Birmania de a crea un „Union Enterprise Mechanism” pentru ajutorul umanitar, reinstalare și dezvoltare în statul Rakhine; subliniază că acest mecanism să opereze concomitent cu restabilirea deplină a drepturilor rohingya și cu încetarea și condamnarea publică a utilizării excesive a forței de către autoritățile birmane;

6.  salută recenta prelungire de către Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU a mandatului misiunii de anchetă; subliniază că discriminarea, expulzările, abuzurile violente, asasinatele în masă și incitările la ură împotriva minorității rohingya perpetrate de statul birman ar putea fi încadrate juridic ca „crime împotriva umanității”; susține demersul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, care intenționează să recomande Adunării Generale a ONU să creeze un nou mecanism imparțial, independent și complementar activităților desfășurate de misiunea de anchetă cu privire la cel mai recent val de violențe și abuzuri, pentru a facilita anchetele penale individuale în cazul celor responsabili; susține, de asemenea, înființarea unui birou al Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului în Myanmar/Birmania, cu un mandat complet;

7.  atrage atenția și asupra discriminării altor minorități din Myanmar/Birmania (Tamil Hindu, Kaman, minoritatea chineză etc.); consideră că legea din 1982 privind cetățenia încurajează diviziunea, stabilind în fapt un concept injust al unor „statute” diferite de cetățenie, în condițiile unei aplicări selective, cu niveluri multiple de birocrație și o corupție endemică;

8.  subliniază încă o dată necesitatea stringentă ca guvernul birman să revadă în profunzime arsenalul juridic discriminatoriu al țării; insistă, în acest sens, ca guvernul din Myanmar/Birmania să acorde cetățenie cu drepturi depline tuturor minorităților birmane, și în special rohingya, modificând legea din 1982 privind cetățenia, în conformitate cu standardele internaționale; recomandă guvernului ia măsuri pentru ca toți locuitorii din Myanmar/Birmania să poată obține un document de identitate, indiferent de naționalitate, și pentru ca toți copiii să fie înregistrați la naștere, fără discriminare și în mod gratuit, precum și să creeze rapid un sistem de înregistrare la starea civilă a copiilor neînregistrați, inclusiv a copiilor rohingya, în conformitate cu recomandările ONU;

9.  solicită insistent autorităților birmane să transpună în practică cât mai curând toate recomandările comisiei de anchetă condusă de Kofi Annan, în special cu privire la chestiunea cetățeniei și egalității în drept și în fapt între cetățeni birmani;

10.  face apel la Aung San Suu Kyi să-și protejeze populația, din care minoritatea rohingya face parte integrantă, și să condamne atrocitățile forțelor militare; remarcă că, în calitatea sa de consilieră de stat, Aung San Suu Kyi s-a angajat să-i aducă în fața justiției pe toți cei vinovați de încălcări ale drepturilor omului și de alte acte criminale, în conformitate cu statul de drept, pentru a evita în totalitate impunitatea și că a declarat, la 19 septembrie 2017, că Myanmarul/Birmania nu are de ce să se teamă de o investigare detaliată din partea comunității internaționale; rămâne, cu toate acestea, profund îngrijorat de unele dintre declarațiile sale și de insuficiența acțiunilor întreprinse, care sunt nedemne de o laureată a Premiului Nobel pentru Pace și a Premiului Sakharov;

11.  denunță influența crescândă a mișcărilor ultranaționaliste budiste, care alimentează sentimentele discriminatorii și reclamă adoptarea unor politici și legi discriminatorii; reamintește că Constituția din 2008 interzice instrumentarea religiei în scopuri politice; invită autoritățile să ia măsurile necesare pentru a combate propagarea discriminării și a prejudecăților împotriva musulmanilor și a membrilor minorităților naționale, etnice, religioase și lingvistice din țară, precum și să pună capăt incitărilor la ură, inclusiv împotriva musulmanilor, condamnându-le public, inclusiv în statul Rakhine;

12.  subliniază necesitatea de a combate originile discriminării cu care se confruntă de mult timp populația rohingya; solicită ca accesul la drepturile economice și sociale de bază să fie consacrat, apărat și garantat, în special îmbunătățirea oportunităților educaționale și a accesului universal la educație, inclusiv la învățământul superior, și în special în statul Rakhine, pentru tinerii strămutați și copiii care trăiesc în tabere;

13.  încurajează guvernul birman să acorde prioritate măsurilor preventive de combatere a discriminării, inclusiv prin campanii de educare și informare, prin formarea judecătorilor și a agenților de ordine, precum și prin dialog cultural și social;

14.  subliniază că succesul tranziției către democrație și statul de drept în Myanmar/Birmania depinde și de garantarea preeminenței autorității civile asupra forțelor militare;

15.  invită autoritățile birmane să garanteze respectarea deplină a dreptului la libertatea de exprimare, de întrunire și de asociere și la libertatea mass-mediei, să înceteze arestările și detențiile arbitrare și să nu mai impună condamnări disproporționate celor care își exercită aceste drepturi, printre care actori ai societății civile, personalități politice și jurnaliști care încearcă să protejeze drepturile minorităților și care sunt supuși în mod regulat intimidărilor și hărțuirii;

16.  solicită statului Myanmar/Birmania să ratifice cinci dintre cele opt convenții esențiale deja semnate, în special Convenția împotriva torturii și a altor pedepse și tratamente crude, inumane sau degradante, Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale și Protocolul facultativ la Convenția privind drepturile copilului;

17.  invită toate țările din regiune, în special Australia, Indonezia, Malaysia și Thailanda, să își îndeplinească obligațiile internaționale în ceea ce privește drepturile refugiaților, semnând mai ales Convenția privind statutul refugiaților (Convenția de la Geneva) și Protocolul său din 1967, precum și Convenția de la New York privind statutul apatrizilor, să-și deschidă granițele pentru solicitanții de azil, în special rohingya, și să le ofere cel puțin o protecție temporară;

18.  salută atenția și susținerea crescândă a Uniunii Europene față de această criză; recomandă condiționarea ajutorului Uniunii de programe strict nediscriminatorii și nesegregaționiste; ia act de faptul că Christos Stylianides, Comisarul european pentru ajutor umanitar, în timpul ultimei sale vizite în Bangladesh, l-a citat pe Secretarul General al ONU, care vorbea de „purificare etnică”;

19.  salută suspendarea angajamentul militar al Franței și și al Regatului Unit cu Myanmar/Birmania, precum și suspendarea invitațiilor adresate de Uniunea Europeană comandantului suprem și altor demnitari ai forțelor armate ale acestei țări; subliniază importanța embargoului Uniunii asupra armelor, care trebuie să acopere și furnizarea de echipamente, întreținerea, asistența, formarea și cooperarea cu armata din Birmania/Myanmar, și solicită comunității internaționale să facă același lucru;

20.  solicită ca negocierile pentru acordul de protecție a investițiilor între Uniunea Europeană și Myanmar/Birmania să fie suspendate până la o îmbunătățire de durată a situației; salută, în acest sens, amânarea pe termen nedefinit a vizitei pe care o delegație a Comisiei pentru comerț internațional a Parlamentului European trebuia să o efectueze în Myanmar/Birmania, în luna septembrie; subliniază că beneficierea de sistemul generalizat de preferințe (SGP) este condiționată de respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și că, în caz de încălcări masive și sistematice ale normelor fundamentale ale drepturilor omului sau dreptului muncii, acest beneficiu poate fi retras; invită insistent Consiliul să ia în considerare această soluție;

21.  subliniază, în general, că problemele funciare și legate de însușirea ilicită de terenuri, în special de către întreprinderi private, rămân o provocare importantă pentru viitorul Myanmar/Birmania, pentru justiția socială și pentru reinstalarea minorității Rohingya;

22.  reamintește că, în raportul său privind cursul dat recomandărilor Parlamentului din 2010 privind standardele sociale și de mediu, drepturile omului și responsabilitatea întreprinderilor, Parlamentul a considerat că actualele clauze cuprinse în acordurile comerciale au avut „un impact limitat în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor și a angajamentelor în materie de drepturi ale omului” și a solicitat Comisiei și Consiliului, în special, „să ia în considerare includerea unui comitet pentru drepturile omului în toate acordurile comerciale ale UE, pentru a asigura că se întreprind acțiuni în mod serios și sistematic ca urmare a problemelor privind drepturile omului legate de acord”;

23.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernului și parlamentului Myanmar/Birmania, membrilor ASEAN, Secretarului General al ONU și Adunării Generale a ONU.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate