Postopek : 2017/2964(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0676/2017

Predložena besedila :

B8-0676/2017

Razprave :

PV 13/12/2017 - 8
CRE 13/12/2017 - 8

Glasovanja :

PV 13/12/2017 - 13.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 317kWORD 49k
11.12.2017
PE614.298v01-00
 
B8-0676/2017

ob zaključku razprave o stanju pogajanj z Združenim kraljestvom

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o stanju pogajanj z Združenim kraljestvom (2017/2964(RSP))


Tim Aker v imenu skupine EFDD

Resolucija Evropskega parlamenta o stanju pogajanj z Združenim kraljestvom (2017/2964(RSP))  
B8-0676/2017

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju uradnega obvestila, ki ga je predsednica vlade Združenega kraljestva v skladu s členom 50(2) Pogodbe o Evropski uniji (PEU) 29. marca 2017 poslala Evropskemu svetu,

–  ob upoštevanju člena 25 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(1),

–  ob upoštevanju člena 47 Pogodbe o Evropski uniji, ki Uniji podeljuje status pravne osebe,

–  ob upoštevanju poročila odbora za Evropsko unijo zgornjega doma parlamenta Združenega kraljestva o brexitu in proračunu EU, ki je bilo objavljeno 4. marca 2017 (HL Paper 125),

–  ob upoštevanju zahteve člena 50, da se pri pogajanjih o pogojih izstopa upošteva okvir prihodnjih odnosov z Unijo,

_  ob upoštevanju Ustanovne listine Združenih narodov in resolucije generalne skupščine Združenih narodov št. 25/2625 z dne 24. oktobra 1970 o „načelih mednarodnega prava, ki se nanašajo na prijateljske odnose in sodelovanje med državami v skladu z Ustanovno listino Združenih narodov“,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je 51,8 % volivcev Združenega kraljestva (17,4 milijona prebivalcev) 23. junija 2016 glasovalo za izstop iz Evropske unije;

B.  ker vse finančne obveznosti Združenega kraljestva do EU v skladu z mednarodnim pravom prenehajo po preteku roka iz člena 50, razen če ni dogovorjeno drugače;

C.  ker je Združeno kraljestvo druga največja neto plačnica EU in je bila neto plačnica vsa leta svojega članstva (z izjemo leta 1975);

D.  ker je EU carinska unija s skupno zunanjo carinsko tarifo in zato ni prostocarinsko območje;

E.  ker izraz „enotni trg“ označuje EU kot ozemlje brez notranjih meja ali drugih regulativnih ovir za prost pretok blaga in storitev, ki pa še zdaleč ni popolno, zlasti kar zadeva storitve;

 

1.  ugotavlja dolgoletno zavezanost Evropske unije „vse tesnejši zvezi“ in sprejetje pravnega reda Skupnosti, ki je za to potrebno;

2.  priznava ta cilj, vendar tudi dejstvo, da morda ni izbira tistih, ki želijo obdržati nacionalno suverenost in imajo drugačno vizijo konfederacije nacionalnih držav;

3.  meni, da z načelom subsidiarnosti ni bilo mogoče premostiti te vrzeli med dvema alternativnima vizijama; meni, da je izid glasovanja na referendumu v Združenem kraljestvu legitimna izbira za izstop države članice, v kateri se večina ne strinja z „vse tesnejšo zvezo“;

4.  meni, da bi izstop Združenega kraljestva lahko bil in bi moral biti koristen za vse strani, saj bo Unijo zapustilo na milijone ljudi, ki ne sprejemajo njenega najpomembnejšega cilja;

5.  meni, da bi si morali prizadevati, da bodo vse nove ureditve med Združenim kraljestvom in preostalo Evropsko unijo temeljile na načelu vzajemnosti, ker bi vsaka druga rešitev ustvarila zamere in težave v prihodnosti;

6.  zato poziva k pozitivnemu odnosu do dolgoročnega cilja nove ureditve, ki bo kar najbolj povečala možnosti za demokracijo, blaginjo in prizadevanje za boljše življenje za vso Evropo in, kolikor je to mogoče, vsega sveta;

7.  ugotavlja, da „varčevalne politike“ EU trajajo že veliko let, vendar očitno niso prinesle pričakovane rasti in blaginje;

8.  zato ugotavlja, da čeprav številne osrednje politike Evropske unije ne dosegajo pričakovanj državljanov EU, Evropska unija noče ponuditi alternativnih možnosti in vztraja pri enakih ukrepih;

9.  ugotavlja, da je v nasprotju s pogostimi trditvami stališče vlade Združenega kraljestva načeloma jasno in preprosto, saj Združeno kraljestvo želi:

•  svobodni pretok kapitala, blaga in storitev (kar „prosta trgovina“ dejansko pomeni);

•  osvoboditev iz pristojnosti Sodišča Evropske unije;

•  svobodo sklepanja trgovinskih sporazumov s tretjimi državami;

•  svobodo nadzora svojih meja (vključno s teritorialnimi vodami in izključno ekonomsko cono);

•  odpravo prostega gibanje ljudi, ker to vključuje: i) dostop do javnih storitev, socialnih prejemkov in pravic iz delovnega razmerja (zaradi velikih težav, ki nastanejo z odobritvijo tega dostopa več sto milijonom ljudi iz držav z zelo različnim življenjskim standardom); in ii) vsiljevanje beguncev in iskalcev azila državam članicam, katerih prebivalci jih ne želijo;

10.  je seznanjen z resolucijo generalne skupščine Združenih narodov št. 25/2625 z dne 24. oktobra 1970 in jo podpira, zlasti: a) načelo o dolžnosti nevmešavanja v zadeve, ki so v nacionalni pristojnosti posameznih držav, v skladu z Ustanovno listino Združenih narodov; b) načelo enakopravnosti in samoodločbe narodov; c) načelo suverene enakosti med državami; in d) načelo, da države v dobri veri izpolnjujejo obveznosti, ki so jih prevzele z Ustanovno listino Združenih narodov;

11.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov