Процедура : 2017/2932(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0678/2017

Внесени текстове :

B8-0678/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/12/2017 - 8.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0499

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 512kWORD 52k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0678/2017
11.12.2017
PE614.301v01-00
 
B8-0678/2017

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Афганистан (2017/2932(RSP))


Кристиан Дан Преда, Арно Данжан, Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра, Сандра Калниете, Дейвид Макалистър, Дубравка Шуйца, Лайма Люция Андрикене, Елмар Брок, Даниел Каспари, Лоренцо Чеза, Михаел Галер, Манолис Кефалоянис, Туне Келам, Андрей Ковачев, Едуард Кукан, Алойз Петерле, Юлия Питера, Токиа Саифи, Яромир Щетина от името на групата PPE

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Афганистан (2017/2932(RSP))  
B8-0678/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид комюникето на Конференцията за Афганистан в Брюксел от 4 и 5 октомври 2016 г.,

–  като взе предвид предходните си резолюции относно Афганистан, и по-конкретно резолюциите си от 26 ноември 2015 г. относно Афганистан, по-специално убийствата в провинция Забул(1), и от 13 юни 2013 г. относно преговорите за споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан(2),

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно Афганистан от 18 юли 2016 г.,

–  като взе предвид изявлението на председателя на Съвета за сигурност на ООН от 14 септември 2016 г. относно положението в Афганистан,

–  като взе предвид Резолюция 2210 (2015) на Съвета за сигурност на ООН относно Афганистан,

–  като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и ЕСВД до Европейския парламент и до Съвета относно „Елементи на стратегия на ЕС за Афганистан“ от 24 юли 2016 г. (JOIN(2017)0031),

–  като взе предвид резултатите от Международната конференция за Афганистан в Брюксел от 5 октомври 2016 г., която беше съпредседателствана от Европейския съюз,

–  като взе предвид доклада на „Хюман Райтс Уоч“ (HRW) от 13 февруари 2017 г., озаглавен „Pakistan Coercion, UN Complicity: The Mass Forced Return of Afghan Refugees“ („Под натиска на Пакистан, със съучастието на ООН: масовото принудително връщане на афганистански бежанци“),

–  като взе предвид подписването на Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие (CAPD) между ЕС и Афганистан на 18 февруари 2017 г. и последващата му ратификация от Афганистан,

–  като взе предвид Световния доклад на „Хюман Райтс Уоч“ (HRW) за 2017 г.,

–  като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи относно Афганистан от 16 октомври 2017 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че от 2002 г. насам Европейският съюз и неговите държави членки са поели ангажимент за борба с тероризма и екстремизма и за постигане на траен мир, стабилност и развитие в Афганистан;

Б.  като има предвид, че ЕС е предоставил милиарди евро под формата на хуманитарна помощ и помощ за развитие за Афганистан; като има предвид, че ЕС и неговите държави членки, взети заедно, са най-големите донори за Афганистан, като се очаква да предоставят до 5 милиарда евро през периода 2017 – 2020 г. съгласно ангажимента, поет по време на Международната конференция за Афганистан в Брюксел;

В.  като има предвид, че гарантирането на демокрацията, правата на човека, принципите на правовата държава и доброто управление по време на преходния период в Афганистан и „десетилетието на трансформация“ (2015 – 2024 г.) на страната е от съществено значение за изграждането на стабилна и просперираща държава;

Г.  като има предвид, че повсеместната корупция, дълбоко вкоренените клиентелистки системи и неспособността на политически разпокъсаното афганистанско правителство да напредне с реформите застрашават да отслабят напредъка и да обърнат посоката на миналите постижения;

Д.  като има предвид, че четирите приоритетни области за ЕС, които са от ключово значение за постигането на напредък в Афганистан, касаят: а) утвърждаване на мира, стабилността и регионалната сигурност; б) укрепване на демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека и насърчаване на доброто управление и овластяването на жените; в) подкрепа за икономическото и човешкото развитие; г) справяне с предизвикателствата, свързани с миграцията.

Е.  като има предвид, че след кризата с президентските избори през 2014 г. правителството на националното единство се сблъсква с бавния напредък на програмата си за реформи, което води до все по-нестабилна политическа ситуация;

Ж.  като има предвид, че присъствието на талибанските бунтовници, Ал-Кайда и новопоявилия се местен клон на „Ислямска държава“ (ИД) в Афганистан („Ислямска държава в провинция Хорасан“ (ИДПХ)), наред със завръщането на многобройни афганистански мигранти у дома главно от Пакистан, застрашават да превърнат вече съществуващата нестабилност в по-широкомащабен конфликт, което ще застраши още повече стабилността в региона;

З.  като има предвид, че според специалния главен инспектор на САЩ за възстановяването в Афганистан (SIGAR) в периода между януари и ноември 2016 г. са убити 6 785 лица от състава на афганистанските сили и други 11 777 са ранени, и като има предвид, че мисията на ООН за съдействие в Афганистан (UNAMA) също е отчела увеличение с 3% на броя на цивилните жертви (3 498 убити и 7 920 ранени) през 2016 г. в сравнение с предходната година;

И.  като има предвид, че през последните години се наблюдава увеличаване на производството на мак в Афганистан и на употребата на наркотици в съседен Иран; като има предвид, че талибаните използват незаконната търговия с наркотици, за да финансират своите операции; като има предвид, че ограничаването или премахването на тази търговия би било взаимно изгодно за Иран и Афганистан; като има предвид, че опиумът от Афганистан е основният източник за хероина в ЕС; като има предвид, че е необходимо да се работи с Иран и другите гранични държави като Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, за да се ограничи допълнително потокът на опиати към европейските пазари;

Й.  като има предвид, че докладите сочат, че Афганистан притежава неразработени залежи на полезни изкопаеми на стойност между един и три билиона щатски долара; като има предвид, че незаконният добив е основен проблем, който заплашва да превърне потенциалния двигател за развитието на Афганистан в източник на конфликти и нестабилност; като има предвид, че минният добив е вторият най-голям източник на приходи за талибаните;

К.  като има предвид, че ръководената от НАТО мисия за решителна подкрепа ще увеличи числеността на войските си от 13 000 на 16 000 души; като има предвид, че през август 2017 г. САЩ решиха да увеличат военното си присъствие като част от новата си стратегия за Южна Азия;

1.  припомня, че Афганистан е разкъсван от почти 40 години на конфликти и война, което доведе до разрушаването на страната, повече от милион жертви и принудителното изгнание на значителна част от населението, превръщайки я всъщност в нефункционираща държава;

2.  подчертава, че при режима на талибаните Афганистан се превърна в една от най-плодородните почви за разпространение на тероризма, което доведе до трагичните събития от 11 септември; посочва обаче, че от момента на намесата на международната общност Афганистан е претърпял значителни промени;

3.  припомня, че през последните петнадесет години Афганистан е постигнал напредък в областта на политиката, сигурността, икономиката и развитието; подчертава, че БВП на глава от населението се е увеличил петкратно, продължителността на живота се е увеличила с почти 15 години и е налице значително увеличение на броя на момичетата, посещаващи училище, в сравнение с 2001 г., който понастоящем възлиза на около 40% от общо 8 – 9 милиона деца; подчертава, че никое от горепосочените постижения не би било възможно без отдадеността на афганистанското население, ангажираността на международната общност и осигуряването на средства, ноу-хау и служители на място;

4.  подчертава, че постигнатият напредък е много несигурен и обратим; подчертава, че постигането на напредък ще изисква още реформи, стабилни отношения със съседните държави и непрекъснато осигуряване на необходимото равнище на сигурност и стабилност; изразява съжаление, че през последните години обстановката по отношение на сигурността в Афганистан се е влошила и страната е изправена пред нарастващ натиск от страна на бунтовници и терористи, с почти ежедневни бомбардировки и терористични нападения; подчертава, че демократичните институции продължават да бъдат слаби, а изборната рамка – крехка; изразява съжаление относно факта, че правата на човека, и особено правата на жените и децата, са застрашени ежедневно; посочва, че липсата на инфраструктура и увеличаването на броя на лицата, които се завръщат в Афганистан от съседните страни, застрашават постигнатия до момента икономически и социален напредък;

5.  отдава дължимото на усилията и жертвите на международната общност, които осигуриха сигурност на Афганистан в хода на продължилите повече от едно десетилетие операция „Трайна свобода“ и мисия ISAF в Афганистан, по време на които загинаха почти 3 500 служещи; приветства ръководената от НАТО мисия за решителна подкрепа с участието на 39 държави, която започна да функционира на 1 януари 2015 г. и чийто мандат е да обучава, съветва и подпомага афганистанските сили за сигурност и институции; припомня, че националните сили за сигурност на Афганистан носят цялата отговорност за бойните операции, които бяха поети от ISAF на 1 януари 2015 г.;

6.  изразява твърдо убеждение, че един приобщаващ, подет и ръководен от Афганистан процес за мир и помирение е единственият възможен път за постигане на трайно решение на конфликта; приветства инициативите на Афганистан за мир, като процеса от Кабул за сътрудничество за мир и сигурност; отново потвърждава решителния ангажимент на ЕС да подкрепи всички инициативи за мир, сигурност и стабилност в Афганистан;

7.  подчертава значението на Афганистан за стабилността в региона; подчертава, че един сигурен, стабилен и проспериращ Афганистан е жизненоважен за мира и стабилността в целия регион; в този контекст отново подчертава значението на регионалните партньори, като например държавите от Централна Азия, Иран, Китай, Индия и Пакистан; насърчава ги да си сътрудничат конструктивно с цел насърчаване на истински и ориентиран към постигането на резултати процес на преговори без предварителни условия; изразява подкрепа за процеса „Сърцето на Азия“, чието начало беше поставено през 2012 г. в Истанбул с цел изграждане на стабилност и благоденствие в региона;

8.  отново посочва необходимостта международната общност да продължи ангажимента си в Афганистан и да спомогне за възстановяването на страната, развитието на икономиката и противопоставянето на тероризма; в този контекст изразява задоволство от ангажиментите, поети от международната общност по време на Международната конференция за Афганистан в Брюксел за подкрепа в размер на около 13,6 милиарда евро до 2020 г.;

9.  счита, че липсата на сигурност и повсеместната корупция са двете най-големи предизвикателства, които възпрепятстват нормалното функциониране и развитие на Афганистан; отново заявява, че обстановката по отношение на сигурността в Афганистан се е влошила и терористичните нападения са се увеличили; изразява тревога по повод на текущата териториална експанзия на талибаните, появата на Ислямска държава в провинция Хорасан и укрепването на терористичните групировки на Ал-Кайда; признава, че Ислямска държава в провинция Хорасан има потенциала да се превърне в най-голямата заплаха за сигурността в Афганистан в близко бъдеще;

10.  изразява силна загриженост относно появата на Ислямска държава в провинция Хорасан – най-новия елемент, който допринася за нарастващата нестабилност на обстановката по отношение на сигурността в Афганистан; подчертава, че в допълнение към бастиона си в източната част на страната (Нангархар) групировката се опитва да утвърди присъствието си в северната част на страната с помощта на Ислямското движение на Узбекистан; подчертава, че ако тези действия бъдат успешни, ще се създаде благоприятна среда за укриването на чуждестранни бойци и бунтовници, които биват изтласквани от Ирак и Сирия поради военните неуспехи на ИД в тези две държави;

11.  подчертава значението на един истински вътрешен процес на помирение; призовава ЕС активно да подкрепи ръководена от афганистанските органи програма за разоръжаване, демобилизиране и реинтегриране на бивши бунтовници; подчертава необходимостта от борба с радикализацията, екстремизма и набирането на хора от страна на терористични организации; припомня, че преодоляването на първопричините за горепосочените проблеми е свързано със създаването на стимули за икономическо развитие и растеж за цялото население;

12.  подчертава, че борбата с тероризма и неговото финансиране е ключов елемент за създаването на благоприятна среда за сигурността в Афганистан; подчертава необходимостта от укрепване на капацитета на националните сили за сигурност и отбрана на Афганистан, за което мисията на НАТО за решителна подкрепа, която е насочена към обучение, консултации и подпомагане, допринася значително; приветства голямата жертва на националните сили за сигурност и отбрана на Афганистан, които всяка година понасят тежки загуби в борбата си срещу бунтовниците; припомня годишния принос на международната общност в размер на приблизително 1 милиард щатски долара с цел продължаване на финансирането за националните сили за сигурност и отбрана на Афганистан до 2020 г.;

13.  осъжда неотдавнашните терористични нападения в Афганистан, и по-конкретно самоубийствения атентат в шиитската джамия „Имам Заман“ в Кабул на 20 октомври 2017 г. и нападението срещу частната телевизия „Шамшад“ в Кабул на 7 ноември 2017 г.; припомня, че ИДИЛ/Даиш пое отговорност и за двете нападения; изразява загриженост относно влошаващата се хуманитарна обстановка и големия брой цивилни жертви вследствие на терористичните нападения;

14.  подчертава значението на споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан, което представлява първото договорно отношение между двете страни; вярва, че прилагането на споразумението ще засили двустранните отношения и сътрудничеството в областта на правата на човека, и по-специално правата на жените и децата, принципите на правовата държава, здравеопазването, развитието на селските райони, образованието, науката и технологиите, борбата с корупцията, изпирането на пари, финансирането на тероризма, организираната престъпност и трафика на наркотици, както и сътрудничеството в областта на миграцията;

15.  подкрепя новата стратегия на ЕС за Афганистан, която беше представена на 24 юли 2017 г. и която представлява опит за цялостно справяне с предизвикателствата, пред които е изправен Афганистан, като се фокусира върху насърчаването на мира, стабилността и регионалната сигурност, укрепването на демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека, насърчаването на доброто управление и овластяването на жените, както и подкрепата за икономическото и човешкото развитие и преодоляването на предизвикателствата, свързани с миграцията;

16.  приветства ангажимента на правителството на националното единство да се стреми към постигане на приоритетите, заложени в Националната рамка на Афганистан за мир и развитие, с оглед постигане на самостоятелност, по-конкретно чрез намаляване на зависимостта от външна помощ и осигуряване на икономически възможности за населението; настоятелно призовава правителството на националното единство да разгледа неотложните въпроси, свързани с корупцията, трафика на наркотици, лошото управление, разхищението и сигурността на населението;

17.  изразява тревога по отношение на растящото възобновяване на насилието срещу жени и премахването на разпоредби за жените и техните права в Афганистан; призовава парламента на Афганистан и правителството на националното единство да отменят всички закони, които съдържат елементи на дискриминация срещу жените, които са в нарушение на международните договори, подписани от Афганистан;

18.  призовава правителствата на Афганистан и Пакистан да работят съвместно по свързаните със сигурността и тероризма въпроси и насърчава обмена на разузнавателна информация и сътрудничество за борба с терористите и екстремистите и от двете страни на границите; подчертава проблема с убежищата за бунтовническите групировки в Пакистан, който трябва да бъде разрешен от органите в Исламабад;

19.  взема под внимание дейностите на четиристранната координационна група относно Афганистан, в която участват САЩ, Китай, Афганистан и Пакистан и която беше създадена през декември 2015 г.; оценява положените до момента усилия под формата на пътна карта, която цели улесняване на преките преговори между правителството на националното единство и талибаните; въпреки това изразява съжаление, че не е постигнат осезаем напредък в това начинание, водещо до подет и ръководен от Афганистан процес на мир и помирение;

20.  припомня значението на диалога и сътрудничеството с Афганистан по свързаните с миграцията въпроси, включително връщането и обратното приемане, борбата с контрабандата на мигранти и трафика на хора; подчертава значението на пълното осъществяване на съвместните бъдещи действия на ЕС и Афганистан по миграционните въпроси и двустранните споразумения с държавите членки;

21.  изразява дълбока загриженост във връзка със значителното нарастване на броя на вътрешно разселените лица през 2016 г. с над 653 000 нови разселвания, което може да доведе до значителна хуманитарна криза; насърчава всички заинтересовани страни да осигурят помощ за тези уязвими афганистански граждани и призовава правителството на националното единство да помогне за реинтегрирането им в обществото; подчертава, че по оценки на афганистанските органи, агенциите на ООН и други хуманитарни агенции, над 9,3 милиона души ще имат необходимата хуманитарна помощ до края на 2017 г.;

22.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на правителството и парламента на Афганистан.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2015)0412.

(2)

Приети текстове, P7_TA(2013)0282.

Правна информация - Политика за поверителност