Διαδικασία : 2017/2932(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0678/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0678/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2017 - 8.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0499

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 511kWORD 53k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0678/2017
11.12.2017
PE614.301v01-00
 
B8-0678/2017

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν (2017/2932(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi, Jaromír Štětina εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν (2017/2932(RSP))  
B8-0678/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν της 4ης και 5ης Οκτωβρίου 2016, που εκδόθηκε από τη διάσκεψη των Βρυξελλών σχετικά με το Αφγανιστάν,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Αφγανιστάν και ειδικότερα εκείνα της 26ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με το Αφγανιστάν, ιδίως τις δολοφονίες στην επαρχία Ζαμπούλ(1), και της 13ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας για εταιρική σχέση και ανάπτυξη, μεταξύ ΕΕ και Αφγανιστάν(2),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2016, σχετικά με το Αφγανιστάν,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2210 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το Αφγανιστάν,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 24ης Ιουλίου 2017, με τίτλο «Στοιχεία στρατηγικής της ΕΕ για το Αφγανιστάν» (JOIN(2017)0031),

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της διεθνούς διάσκεψης των Βρυξελλών σχετικά με το Αφγανιστάν, που πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Οκτωβρίου 2016 υπό τη συμπροεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Human Rights Watch (HRW), της 13ης Φεβρουαρίου 2017, με τίτλο «Pakistan Coercion, UN Complicity: The Mass Forced Return of Afghan Refugees»,

–  έχοντας υπόψη τη σύναψη της συμφωνίας συνεργασίας ΕΕ-Αφγανιστάν για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη (CAPD), της 18ης Φεβρουαρίου 2017, και τη μετέπειτα κύρωσή της από το Αφγανιστάν,

–  έχοντας υπόψη την παγκόσμια έκθεση της Human Rights Watch για το 2017,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, της 16ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με το Αφγανιστάν,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2002, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της έχουν αναλάβει τη δέσμευση να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία και τον εξτρεμισμό και να επιτύχουν βιώσιμη ειρήνη, σταθερότητα και ανάπτυξη στο Αφγανιστάν·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει συνεισφέρει δισεκατομμύρια ευρώ σε ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια και συνδρομή στο Αφγανιστάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι από κοινού οι μεγαλύτεροι χορηγοί βοήθειας στο Αφγανιστάν και αναμένεται να παράσχουν έως και 5 δισεκατομμύρια EUR την περίοδο 2017-2020, όπως δεσμεύτηκαν κατά τη διεθνή διάσκεψη των Βρυξελλών σχετικά με το Αφγανιστάν·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασφάλιση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης κατά τη μεταβατική περίοδο του Αφγανιστάν και κατά τη «δεκαετία μετασχηματισμού» του (2015-2024) είναι ζωτικής σημασίας για την εδραίωση ενός σταθερού και ευημερούντος κράτους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτεταμένη διαφθορά, τα παγιωμένα συστήματα πελατειακών σχέσεων και η αδυναμία της πολιτικά κατακερματισμένης αφγανικής κυβέρνησης να προβεί σε μεταρρυθμίσεις απειλούν να αναχαιτίσουν την πρόοδο και να αναιρέσουν παλαιότερα επιτεύγματα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τέσσερις κρίσιμοι τομείς προτεραιότητας της ΕΕ για την επίτευξη προόδου στο Αφγανιστάν αφορούν: α) την προαγωγή της ειρήνης, της σταθερότητας και της περιφερειακής ασφάλειας· β) την ενίσχυση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης και της ενδυνάμωσης των γυναικών· γ) τη στήριξη της οικονομικής και της ανθρώπινης ανάπτυξης· δ) την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με τη μετανάστευση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την κρίση των προεδρικών εκλογών του 2014, η κυβέρνηση εθνικής ενότητας δεν έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά το πρόγραμμα μεταρρύθμισης που είχε εξαγγείλει, με αποτέλεσμα η πολιτική κατάσταση να γίνεται όλο και πιο ασταθής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επαναδραστηριοποίηση των Ταλιμπάν και της Αλ Κάιντα, το νέο τοπικό παρακλάδι του Ισλαμικού Κράτους (IS) που έχει κάνει την εμφάνισή του στο Αφγανιστάν [Ισλαμικό Κράτος της επαρχίας Khorasan (ISKP)], καθώς και ο μεγάλος αριθμός Αφγανών προσφύγων που επιστρέφουν στην πατρίδα τους κυρίως από το Πακιστάν, απειλούν να μετατρέψουν την ήδη υπάρχουσα αστάθεια σε σύρραξη μεγάλης κλίμακας, απειλώντας περαιτέρω την περιφερειακή σταθερότητα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ειδικό γενικό επιθεωρητή των ΗΠΑ για την Ανασυγκρότηση του Αφγανιστάν (SIGAR), 6 785 μέλη των αφγανικών δυνάμεων σκοτώθηκαν και άλλα 11 777 τραυματίστηκαν από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο του 2016, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποστολή του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν (UNAMA) ανέφερε ότι τα θύματα μεταξύ των αμάχων αυξήθηκαν κατά 3 % (3 498 νεκροί και 7 920 τραυματίες) το 2016 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η παραγωγή παπαρούνας στο Αφγανιστάν και έχει κορυφωθεί η χρήση ναρκωτικών στο γειτονικό Ιράν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ταλιμπάν χρησιμοποιούν το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο περιορισμός ή η εξάλειψη του εν λόγω εμπορίου θα ωφελήσει τόσο το Ιράν όσο και το Αφγανιστάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι το όπιο από το Αφγανιστάν είναι η κύρια πηγή ηρωίνης στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία με το Ιράν και με άλλες γειτονικές χώρες, όπως το Τατζικιστάν, το Τουρκμενιστάν και το Ουζμπεκιστάν, είναι απαραίτητη για τον περαιτέρω περιορισμό της ροής οποιοειδών στις ευρωπαϊκές αγορές·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκθέσεις, το Αφγανιστάν διαθέτει αναξιοποίητα αποθέματα ορυκτών αξίας ενός έως τριών τρισεκατομμυρίων δολαρίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη εξόρυξη αποτελεί σημαντικό πρόβλημα που απειλεί να μετατρέψει μια δυνητική κινητήρια δύναμη της αφγανικής ανάπτυξης σε πηγή συγκρούσεων και αστάθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξόρυξη αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη πηγή εσόδων των Ταλιμπάν·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπό νατοϊκή διοίκηση Αποστολή Αποφασιστικής Υποστήριξης στο Αφγανιστάν θα αυξήσει τη σημερινή δύναμη των στρατευμάτων της από 13 000 σε 16 000 στρατιώτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Αύγουστο του 2017, οι ΗΠΑ αποφάσισαν να αυξήσουν το στρατιωτικό τους αποτύπωμα στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής τους για τη Νότια Ασία·

1.  υπενθυμίζει ότι το Αφγανιστάν μαστίζεται επί σχεδόν 40 χρόνια από συγκρούσεις και πολέμους που έχουν οδηγήσει τη χώρα στην καταστροφή, έχουν προκαλέσει περισσότερα από ένα εκατομμύριο θύματα και έχουν εξαναγκάσει σε εξορία σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού, καθιστώντας στην ουσία το Αφγανιστάν ένα διαλυμένο κράτος (failed state)·

2.  υπογραμμίζει ότι, υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν, το Αφγανιστάν κατέστη ένα από τα πιο γόνιμα εδάφη για την εξάπλωση της τρομοκρατίας, με αποτέλεσμα τα τραγικά γεγονότα της 9ης Σεπτεμβρίου· επισημαίνει, ωστόσο, ότι μετά την επέμβαση της διεθνούς κοινότητας το Αφγανιστάν έχει αλλάξει σημαντικά·

3.  υπενθυμίζει ότι, τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, το Αφγανιστάν έχει σημειώσει πρόοδο σε επίπεδο πολιτικής, ασφάλειας, οικονομίας και ανάπτυξης· επισημαίνει ότι το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ έχει πενταπλασιαστεί, το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί κατά 15 χρόνια περίπου, ενώ σημαντική αύξηση παρουσιάζει σε σχέση με το 2001 και ο αριθμός των κοριτσιών που φοιτούν σε σχολεία, καθώς σήμερα αντιπροσωπεύουν ποσοστό 40 % επί συνόλου 8-9 εκατομμυρίων παιδιών· τονίζει ότι τίποτα από τα παραπάνω δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς την αφοσίωση του αφγανικού πληθυσμού και χωρίς τη δέσμευση της διεθνούς κοινότητας, την παροχή χρηματοδότησης, τεχνογνωσίας και επιτόπιου προσωπικού·

4.  υπογραμμίζει ότι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί είναι πολύ εύθραυστη και αναστρέψιμη· τονίζει ότι, για να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος, θα χρειαστούν περισσότερες μεταρρυθμίσεις, σταθερές σχέσεις με τις γείτονες χώρες και συνεχής παροχή του αναγκαίου επιπέδου ασφάλειας και σταθερότητας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η κατάσταση της ασφάλειας στο Αφγανιστάν έχει επιδεινωθεί και η χώρα αντιμετωπίζει όλο και μεγαλύτερες πιέσεις από ομάδες ανταρτών και τρομοκρατών, καθώς πραγματοποιούνται βομβιστικές και τρομοκρατικές επιθέσεις σχεδόν σε καθημερινή βάση· υπογραμμίζει ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς και το εκλογικό πλαίσιο εύθραυστο· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα, ειδικότερα δε τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών, απειλούνται καθημερινά· επισημαίνει ότι η έλλειψη υποδομών και η αύξηση του αριθμού των ατόμων που επιστρέφουν στο Αφγανιστάν από τις γειτονικές χώρες θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική και κοινωνική πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα·

5.  επαινεί τις προσπάθειες και τις θυσίες της διεθνούς κοινότητας, η οποία παρείχε ασφάλεια στο Αφγανιστάν για περισσότερα από δέκα χρόνια, τόσο με την επιχείρηση «Διαρκής Ελευθερία» όσο και με την αποστολή ISAF στο Αφγανιστάν, κατά τη διάρκεια των οποίων έχασαν τη ζωή τους περίπου 3.500 άνδρες και γυναίκες στρατιωτικοί· επικροτεί την υπό νατοϊκή διοίκηση Αποστολή Αποφασιστικής Υποστήριξης (RSM) με τη συμμετοχή 39 χωρών, η οποία κατέστη ενεργή την 1η Ιανουαρίου 2015 και έχει την εντολή να παράσχει εκπαίδευση, συμβουλές και υποστήριξη στις αφγανικές δυνάμεις ασφαλείας και στα αφγανικά θεσμικά όργανα· υπενθυμίζει ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2015, οι Αφγανικές Εθνικές Δυνάμεις Ασφαλείας (ANSF) αντικατέστησαν την ISAF και έχουν την πλήρη ευθύνη για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις·

6.  τονίζει ότι η μόνη οδός βιώσιμης επίλυσης της σύγκρουσης είναι μια διαδικασία ειρήνευσης και συμφιλίωσης χωρίς αποκλεισμούς, υπό αφγανική ηγεσία και ευθύνη· χαιρετίζει τις αφγανικές ειρηνευτικές πρωτοβουλίες, όπως τη Διαδικασία της Καμπούλ για τη Συνεργασία για την Ειρήνη και την Ασφάλεια· επιβεβαιώνει εκ νέου τη σθεναρή δέσμευση της ΕΕ να στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που οδηγεί στην ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στο Αφγανιστάν·

7.  υπογραμμίζει τη σημασία του Αφγανιστάν για την περιφερειακή σταθερότητα· τονίζει ότι ένα Αφγανιστάν που χαίρει ασφάλειας, σταθερότητας και ευημερίας έχει ζωτική σημασία για την ειρήνη και τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία των περιφερειακών εταίρων, όπως είναι οι χώρες της Κεντρικής Ασίας, το Ιράν, η Κίνα, η Ινδία και το Πακιστάν· τις ενθαρρύνει να συνεργάζονται εποικοδομητικά για την προώθηση μιας γνήσιας, προσανατολισμένης σε αποτελέσματα διαπραγματευτικής διαδικασίας χωρίς προαπαιτούμενα· εκφράζει τη στήριξή του στη διαδικασία «Καρδιά της Ασίας», που ξεκίνησε στην Κωνσταντινούπολη το 2012 με σκοπό την οικοδόμηση της σταθερότητας και της ευημερίας στην περιοχή·

8.  επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο να παραμείνει ενεργή η διεθνής κοινότητα στο θέμα του Αφγανιστάν και να συμβάλει στην ανοικοδόμηση της χώρας, στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας· θεωρεί ενθαρρυντικές, στο πλαίσιο αυτό, τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η διεθνής κοινότητα κατά τη διεθνή διάσκεψη των Βρυξελλών σχετικά με το Αφγανιστάν, σύμφωνα με τις οποίες θα διαθέσει 13,6 δισεκατομμύρια EUR για την ενίσχυση της χώρας μέχρι το 2020·

9.  θεωρεί ότι η έλλειψη ασφάλειας και η εκτεταμένη διαφθορά αποτελούν τις δύο μεγαλύτερες προκλήσεις που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη του Αφγανιστάν· επαναλαμβάνει ότι η κατάσταση της ασφάλειας στο Αφγανιστάν έχει επιδεινωθεί και οι τρομοκρατικές επιθέσεις έχουν αυξηθεί· εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη εδαφική επέκταση των Ταλιμπάν, καθώς και για την εμφάνιση του ISKP και την ενίσχυση των τρομοκρατικών ομάδων της Αλ Κάιντα· αναγνωρίζει ότι το ISKP μπορεί να γίνει η μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια του Αφγανιστάν στο εγγύς μέλλον·

10.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για την εμφάνιση του ISKP, καθώς αποτελεί άλλο ένα στοιχείο που συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας όλο και πιο εύθραυστης κατάστασης στο Αφγανιστάν σε ό, τι αφορά την ασφάλεια· υπογραμμίζει ότι, εκτός από το προπύργιό του στα ανατολικά της χώρας (Nangarhar), επιχειρεί να εδραιώσει την παρουσία του και στο βόρειο τμήμα της χώρας με τη βοήθεια του Ισλαμικού Κινήματος του Ουζμπεκιστάν (IMU)· τονίζει ότι, εάν το επιτύχει, θα δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την υπόθαλψη ξένων μαχητών και ανταρτών, οι οποίοι απωθούνται από το Ιράκ και τη Συρία λόγω των στρατιωτικών πληγμάτων που έχει δεχτεί το Ισλαμικό Κράτος στις δύο αυτές χώρες·

11.  υπογραμμίζει τη σημασία μιας γνήσιας εσωτερικής διαδικασίας συμφιλίωσης· καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει ενεργά ένα πρόγραμμα αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης πρώην ανταρτών, υπό την ηγεσία του Αφγανιστάν· υπογραμμίζει την ανάγκη να καταπολεμηθεί η ριζοσπαστικοποίηση, ο εξτρεμισμός και η στρατολόγηση σε τρομοκρατικές οργανώσεις· υπενθυμίζει ότι η αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων των προαναφερθέντων προβλημάτων σχετίζεται με τη δημιουργία κινήτρων για οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση για το σύνολο του πληθυσμού·

12.  υπογραμμίζει ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησής της αποτελεί βασικό συστατικό της δημιουργίας ενός περιβάλλοντος που θα ευνοεί την ασφάλεια στο Αφγανιστάν· τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης των ικανοτήτων των Εθνικών Δυνάμεων Άμυνας και Ασφάλειας του Αφγανιστάν (ANSF), στην οποία συμβάλλει σημαντικά η Αποστολή Αποφασιστικής Υποστήριξης του ΝΑΤΟ που επικεντρώνεται στην παροχή εκπαίδευσης, συμβουλών και υποστήριξης· επαινεί τις μεγάλες θυσίες των ANSF, οι οποίες υφίστανται βαριές απώλειες κάθε χρόνο μαχόμενες τους αντάρτες· υπενθυμίζει ότι η διεθνής κοινότητα συνεισφέρει ετησίως σχεδόν 1 δισεκατομμύριο USD για να διατηρηθεί η χρηματοδότηση των ANSF έως το 2020·

13.  καταδικάζει τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στο Αφγανιστάν, ειδικότερα δε την επίθεση αυτοκτονίας στο σιιτικό τέμενος Imam Zaman στην Καμπούλ, στις 20 Οκτωβρίου 2017, και την επίθεση στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό Shamshad στην Καμπούλ, στις 7 Νοεμβρίου 2017· επισημαίνει ότι το ISIS/Daesh ανέλαβε την ευθύνη και για τις δύο αυτές επιθέσεις· εκφράζει την ανησυχία του για την επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση και τον υψηλό αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων·

14.  επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Αφγανιστάν για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη, που συνιστά την πρώτη συμβατική σχέση ανάμεσα στα δύο μέρη· πιστεύει ότι η εφαρμογή της συμφωνίας θα ενισχύσει τη διμερή σχέση και συνεργασία στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικότερα δε των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών, του κράτους δικαίου, της υγείας, της αγροτικής ανάπτυξης, της εκπαίδευσης, της επιστήμης και της τεχνολογίας, της καταπολέμησης της διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και των ναρκωτικών, καθώς και τη συνεργασία σε θέματα μετανάστευσης·

15.  υποστηρίζει τη νέα στρατηγική της ΕΕ για το Αφγανιστάν, η οποία παρουσιάστηκε στις 24 Ιουλίου 2017 και αποτελεί μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν σφαιρικά οι προκλήσεις στις οποίες καλείται να αντεπεξέλθει το Αφγανιστάν, με έμφαση στην προαγωγή της ειρήνης, της σταθερότητας και της περιφερειακής ασφάλειας, στην ενίσχυση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης και της ενδυνάμωσης των γυναικών, καθώς και στην υποστήριξη της οικονομικής και ανθρώπινης ανάπτυξης, και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με τη μετανάστευση·

16.  επικροτεί τη δέσμευση της κυβέρνησης εθνικής ενότητας να επιδιώξει τους στόχους προτεραιότητας που καθορίζονται στο «Εθνικό πλαίσιο ειρήνης και ανάπτυξης του Αφγανιστάν», με σκοπό την επίτευξη αυτάρκειας, ιδίως με τη μείωση της εξάρτησης από την εξωτερική βοήθεια και την παροχή οικονομικών δυνατοτήτων στον πληθυσμό της χώρας· καλεί μετ’ επιτάσεως την κυβέρνηση εθνικής ενότητας να αντιμετωπίσει τα επείγοντα θέματα της διαφθοράς, της κακοδιαχείρισης, των αποβλήτων, της διακίνησης ναρκωτικών και της ασφάλειας των πολιτών·

17.  εκφράζει ανησυχία για την αναζωπύρωση της βίας κατά των γυναικών και την άρση διατάξεων για τις γυναίκες και τα δικαιώματά τους στο Αφγανιστάν· καλεί το αφγανικό κοινοβούλιο και την κυβέρνηση εθνικής ενότητας να καταργήσουν όλους τους νόμους που περιλαμβάνουν στοιχεία τα οποία εισάγουν διακρίσεις κατά των γυναικών, και οι οποίοι παραβαίνουν τις διεθνείς συνθήκες που έχει υπογράψει το Αφγανιστάν·

18.  καλεί τις κυβερνήσεις του Αφγανιστάν και του Πακιστάν να συνεργαστούν σε θέματα ασφάλειας και τρομοκρατίας, και ενθαρρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία με στόχο την καταπολέμηση των τρομοκρατών και των εξτρεμιστών και στις δύο πλευρές των συνόρων· επισημαίνει ότι ομάδες ανταρτών βρίσκουν καταφύγιο στο Πακιστάν και ότι το πρόβλημα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί από τις αρχές στο Ισλαμαμπάντ·

19.  λαμβάνει υπό σημείωση τις δραστηριότητες της Τετραμερούς Ομάδας Συντονισμού για το Αφγανιστάν, η οποία συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 και αποτελείται από τις ΗΠΑ, την Κίνα, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν· εκτιμά τις προσπάθειες που έχει καταβάλει μέχρι σήμερα, οι οποίες συνίστανται σε έναν χάρτη πορείας για τη διευκόλυνση των άμεσων συνομιλιών μεταξύ της κυβέρνησης εθνικής ενότητας και των Ταλιμπάν· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του, διότι στην προσπάθεια αυτή δεν έχει σημειωθεί απτή πρόοδος που να οδηγεί σε μια διαδικασία ειρήνευσης και συμφιλίωσης υπό αφγανική ηγεσία και ευθύνη·

20.  επαναλαμβάνει τη σημασία του διαλόγου και της συνεργασίας με το Αφγανιστάν σε θέματα μετανάστευσης, μεταξύ των οποίων οι επιστροφές και οι επανεισδοχές, η καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων· υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η πλήρης εφαρμογή της κοινής πορείας μεταξύ του Αφγανιστάν και της ΕΕ, καθώς και η εφαρμογή των διμερών συμφωνιών με τα κράτη μέλη·

21.  εκφράζει βαθύτατη ανησυχία για την τεράστια αύξηση του αριθμού των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων το 2016, με περισσότερους από 653 000 νέους εκτοπισμένους, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει ανθρωπιστική κρίση γιγαντιαίων διαστάσεων· ενθαρρύνει όλα τα μέρη να μεριμνήσουν για τους ευάλωτους αυτούς Αφγανούς και καλεί την κυβέρνηση εθνικής ενότητας να συμβάλει στην επανένταξή τους στην αφγανική κοινωνία· τονίζει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αφγανικών αρχών, των οργανώσεων του ΟΗΕ και άλλων ανθρωπιστικών οργανώσεων, περισσότεροι από 9,3 εκατομμύρια άνθρωποι θα έχουν χρειαστεί ανθρωπιστική βοήθεια έως το τέλος του 2017·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Αφγανιστάν.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0412.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0282.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου