Procedură : 2017/2932(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0679/2017

Texte depuse :

B8-0679/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/12/2017 - 8.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0499

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 409kWORD 55k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0678/2017
11.12.2017
PE614.302v01-00
 
B8-0679/2017

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Afganistan (2017/2932(RSP))


Bodil Valero în numele Grupului Verts/ALE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Afganistan (2017/2932(RSP))  
B8‑0679/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere rapoartele și rezoluțiile sale anterioare privind Afganistanul, în special rezoluția sa din 13 iunie 2013 referitoare la negocierile privind un acord de cooperare UE-Afganistan privind parteneriatul și dezvoltarea(1), precum și cea din 26 noiembrie 2015 referitoare la Afganistan, îndeosebi la asasinatele din provincia Zabul(2),

–  având în vedere Acordul de cooperare UE-Afganistan privind parteneriatul și dezvoltarea semnat la 18 februarie 2017,

–  având în vedere comunicarea comună a Comisiei și a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate din 24 iulie 2017 privind elemente pentru o strategie a UE privind Afganistanul (JOIN(2017)0031),

–  având în vedere concluziile Consiliului din 16 octombrie 2017 referitoare la Afganistan,

–  având în vedere raportul Secretarului General al ONU din 15 septembrie 2017 privind situația din Afganistan și implicațiile sale pentru pacea și securitatea internațională,

–  având în vedere raportul Misiunii de asistență a ONU în Afganistan (UNAMA) din martie 2017 intitulat „Lupta Afganistanului împotriva corupției: celălalt câmp de bătălie”,

–  având în vedere raportul raportorului special al ONU pentru drepturile omului din 12 aprilie 2017 privind persoanele strămutate referitor la misiunea sa în Afganistan,

–  având în vedere rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU privind Afganistanul, inclusiv rezoluția 2344 (2017) din 17 martie 2017 privind mandatul reînnoit al UNAMA,

–  având în vedere declarațiile de presă ale Consiliului de Securitate al ONU privind Afganistanul, în special cele din 31 iulie, 2 august și 17 octombrie 2017,

–  având în vedere mărturia Inspectorului General Special al SUA pentru reconstrucția Afganistanului în fața Subcomisiei pentru securitate națională de la 1 noiembrie 2017,

–  având în vedere Conferința de la Bruxelles privind Afganistanul din 5 octombrie 2016, organizată în comun de Afganistan și de UE, precum și comunicatul de presă al Comisiei din 5 octombrie 2016 intitulat „Conferința de la Bruxelles privind Afganistanul: continuarea sprijinului internațional pentru stabilitatea politică și economică și dezvoltarea Afganistanului”,

–  având în vedere raportul Procurorului Tribunalului Penal Internațional (TPI) din 14 noiembrie 2016 privind activitățile de anchetă preliminară,

–  având în vedere Convenția ONU privind statutul refugiaților din 1951 și Protocolul din 1967 la aceasta,

–  având în vedere Rezoluția 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al ONU din 31 octombrie 2000 privind femeile, pacea și securitatea,

–  având în vedere raportul de informare al Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) din 23 august 2017 privind țara de origine intitulat „Afganistan: principalii indicatori socio-economici, protecția de către stat și mobilitatea în Kabul, Mazar-e Sharif și Herat”,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, de la intervenția militară condusă de NATO împotriva Al-Qaida și a talibanilor care a început în urmă cu 16 ani, Afganistanul nu a realizat nici pacea, nici dezvoltarea sustenabilă, în ciuda progreselor considerabile în ceea ce privește accesul la asistență medicală și educație de bază, capacitarea femeilor și creșterea speranței de viață cu 15 ani;

B.  întrucât, potrivit recentului raport întocmit de Tadamichi Yamamoto, reprezentantul special al Secretarului General al ONU pentru Afganistan și șef al UNAMA, revolta talibanilor câștigă teren; întrucât țara este marcată de tensiuni politice profunde și de dificultăți sociale și economice legate de reintegrarea a mii de refugiați afgani care se întorc în fiecare zi și de numărul mare de tineri afgani care intră pe piața muncii;

C.  întrucât, potrivit informațiilor furnizate de ONU, în Afganistan, corupția subminează legitimitatea statului, reprezintă o amenințare gravă la adresa dezvoltării sustenabile a economiei reale, împiedică apariția unei economii reale, și se află în centrul problemei impunității, care, la rândul său, se află în centrul actualei provocări în materie de drepturi ale omului;

D.  întrucât Afganistanul este una dintre cele mai sărace țări din lume, cu o creștere economică care a stagnat în mod remarcabil de la retragerea majorității forțelor internaționale de securitate, în 2014; întrucât economia sa depinde în foarte mare măsură de sprijin economic străin și cel puțin 60 % din bugetul de stat este finanțat de asistența internațională pentru dezvoltare;

E.  întrucât, potrivit raportorului special al ONU privind situația drepturilor omului în cazul persoanelor strămutate în interiorul țării (PSI), există peste 1,8 milioane de persoane strămutate intern în Afganistan ca urmare a conflictului, un număr record de 650 000 de persoane care în 2016 au fugit către alte zone din țară în căutarea unui mediu sigur, ceea ce reprezintă o medie de 1 500 de persoane pe zi; întrucât această tendință era prevăzută să crească în 2017; întrucât refugiații ce sunt repatriați forțat, în special din Pakistan, unde există 1,7 milioane de refugiați înregistrați și din Iran, unde există aproximativ un milion de refugiați înregistrați, dar și din statele membre, reprezintă o responsabilitate suplimentară pentru guvernul afgan, într-un moment în care instituțiile naționale sunt lipsite în totalitate de capacitatea de a face față problemelor umanitare;

F.  întrucât procurorul TPI, Fatou Bensouda, a anunțat la 3 noiembrie 2017 că va cere judecătorilor Tribunalului să lanseze o investigație privind posibile crime de război și crime împotriva umanității în Afganistan comise începând cu 1 mai 2003, când Afganistanul a devenit membră a TPI, de către actori precum talibanii, autoritățile afgane și forțele străine;

G.  întrucât potrivit raportului Inspectorului Special General al SUA pentru reconstrucția Afganistanului, în ultimele luni, talibanii au câștigat teritoriu în est, în august 2017, aproximativ 43% din districtele din Afganistan sunt fie sub controlul lor fie fac obiectul unor conflicte iar Da’esh a fost răspunzător pentru cel puțin șase atacuri sinucigașe împotriva populației șiite în ultimul an;

H.  întrucât grupurile etnice șiiți Hazara, sikh și hindu se confruntă cu o discriminare socială gravă din partea majorității sunnite, care, pe lângă faptul că societatea afgană este întemeiată în mare măsură pe o structură de clan și pe apartenență etnică, este foarte problematică pentru persoanele strămutate și pentru cele repatriate din Iran, UE și SUA, deja vulnerabile, deoarece acestea sunt adesea transferate către zone în care nu au nicio legătură socială sau etnică și, astfel, se confruntă cu stigmatizare și dificultăți; întrucât atacurile teroriste atribuite talibanilor sau Statului Islamic au fost în creștere în ultimul an, vizând din ce în ce mai mult, de asemenea, și minoritatea șiită, și întrucât atacatorii au reușit să comită crime în zona specială de securitate din Kabul, puternic păzită, unde se află cele mai multe ambasade și organizații internaționale; întrucât sectorul medical și cel al îngrijirii sănătății este într-o situație deosebit de vulnerabilă ca urmare a atacurilor continue asupra spitalelor, personalului medical și a pacienților, fapt care constituie o încălcare gravă a dreptului internațional umanitar;

I.  întrucât, potrivit ONU, situația de securitate se înrăutățește pe întreg teritoriul Afganistanului, dar este deosebit de dificilă în regiunile centrale și meridionale, unde numărul de victime este cel mai ridicat din țară, unde în primele nouă luni ale anului 2017 s-au înregistrat peste 8 000 de victime civile, și unde, observă ONU, există „tendințe îngrijorătoare” de ucidere deliberată a liderilor religioși, a populației civile, percepută a sprijini guvernul sau forțele naționale de securitate afgane, și a membrilor sistemului judiciar;

J.  întrucât ministrul de externe al Pakistanului, Khawaja Asif, potrivit relatărilor, a anunțat că influența Pakistanului asupra talibanilor afgani este în scădere ca urmare a faptului că bazele lor au fost mutate de partea afgană a frontierei, în timp ce guvernul afgan continuă să fie de părere că vecinii săi, în special Pakistanul, dar și Rusia și Iranul, îi sprijină pe insurgenți;

K.  întrucât, în strategia sa recent anunțată privind Afganistanul, președintele Trump a autorizat desfășurarea mai multor mii de soldați americani suplimentari și utilizarea sporită a forțelor militare ale SUA în sprijinul forțelor afgane, în încercarea de a recâștiga teritoriile ocupate de talibani și a îi forța pe insurgenți să inițieze negocieri de pace cu guvernul afgan;

L.  întrucât, la Conferința de la Bruxelles privind Afganistanul din octombrie 2016, comunitatea internațională s-a angajat să mobilizeze 13,6 de miliarde EUR în sprijin financiar pentru Afganistan, din care cinci miliarde EUR provin de la UE și statele sale membre, UE devenind astfel, în ansamblul său, cel mai mare partener de cooperare în domeniul dezvoltării al Afganistanului, țară în care, în 2017, un număr estimat de 9,3 milioane de persoane, dintre care 5,3 milioane sunt copii, au nevoie de ajutor umanitar, reprezentând o creștere de 13% față de 2016;

1.  salută comunicarea comună a Comisiei și a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate cu privire la elemente pentru o strategie a UE privind Afganistanul ca o indicație a importanței pe care UE în ansamblul său o acordă soluționării conflictului și dezvoltării pe termen lung în Afganistan;

2.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la continuarea conflictului armat și a instabilității generale ce decurge din acesta în Afganistan și face apel la statele membre să nu returneze cu forța în Afganistan cetățeni afgani, atât timp cât această situație continuă; se opune acordului de readmisie informal existent cu Afganistanul (denumit în continuare „calea comună de urmat”), care stabilește un cadru pentru cooperarea în materie de readmisie, încheiat în absența controlului parlamentar și a controlului democratic și fără nicio monitorizare realizată de către UE și statele sale membre a situației și condițiilor de viață ale celor care sunt trimiși cu forța înapoi în Afganistan;

3.  subliniază că este important să se continue asistența pentru Afganistan și salută angajamentele financiare confirmate de UE și de statele membre la conferința de la Bruxelles; solicită, în special, sprijinul pentru inițiative care abordează nevoile prioritare ale persoanelor strămutate intern și a refugiaților care se întorc în țară; reamintește promisiunea UE de a combate fraudele care afectează fondurile UE acordate Afganistanului și se așteaptă ca plățile, inclusiv cele anterioare, să facă obiectul unui control strict;

4.  solicită UE și statelor membre să plaseze inițiativele anticorupție cu Afganistanul în fruntea agendei lor pentru a sprijini eforturile de pace favorabile includerii în ceea ce privește actorii și integrarea regională;

5.  salută continuarea eforturilor UE de a se concentra asupra întăririi rolului și drepturilor femeilor afgane și recunoaște necesitatea de a instrui ofițeri de poliție de sex feminin, având în vedere că femeile din societatea civilă sunt deosebit de vulnerabile în fața violenței și abuzurilor, în timp ce ofițerii de poliție de sex masculin participă la hărțuirea continuă a femeilor pe străzi;

6.  invită guvernul afgan să sporească includerea politică, să întărească responsabilitatea și să combată în mod activ cultura corupției și a nepotismului; salută în special, în acest sens, instituirea unui Centru de justiție anticorupție în iunie 2016, al cărui obiectiv este de a cerceta și a urmări penal cazurile majore de corupție și de a lua măsuri orientate către recrutarea pe bază de merit în sectorul serviciilor publice și declarațiile de avere ale funcționarilor;

7.  salută recenta aderare a Afganistanului la Parteneriatului pentru o guvernare deschisă și apartenența sa la Inițiativa privind transparența în industriile extractive; îndeamnă guvernul să își intensifice eforturile de a proteja resursele publice vitale, cum ar fi pământul și mineralele, de exploatarea de către rețelele infracționale și de către insurgenți;

8.  ia act de recomandările raportului UNAMA, în primul rând necesitatea ca guvernul să pună în aplicare reformele deja întreprinse, cum ar fi revizuirea Codului penal, în vederea instituirii unui sistem de gestionare publică transparent și eficient, și să instituie un secretariat independent anti-corupție în cadrul guvernului;

9.  ia act, în plus, de solicitarea UNAMA pentru continuarea sprijinului și asistenței din partea comunității internaționale pentru eforturile de combatere a corupției depuse de guvernul afgan și îl invită să consolideze capacitatea națională de recuperare a bunurilor furate prin intermediul unor programe precum Inițiativa de recuperare a activelor furate, gestionată de Grupul Băncii Mondiale și de Biroul ONU pentru droguri și criminalitate;

10.  solicită guvernului afgan să ia măsuri suplimentare pentru a elimina tortura și relele tratamente aplicate deținuților, și să ratifice Protocolul opțional la Convenția împotriva torturii;

11.  salută decizia procurorului TPI de a începe o anchetă privind posibilele crime împotriva umanității comise în Afganistan începând cu 2003 și invită toate guvernele care au contribuit cu trupe în cadrul misiunii Forței Internaționale de Asistență pentru Securitate (FIAS), conduse de NATO, și/sau al coaliției internaționale de sprijinire a „războiului împotriva terorii” să coopereze pe deplin cu Tribunalul Penal Internațional în cadrul anchetei sale;

12.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție guvernului și parlamentului Afganistanului, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului și Comisiei.

(1)

JO C 65, 19.2.2016, p. 133.

(2)

JO C 366, 27.10.2017, p. 129.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate