Prijedlog rezolucije - B8-0681/2017Prijedlog rezolucije
B8-0681/2017

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE o stanju u Afganistanu

  11.12.2017 - (2017/2932(RSP))

  podnesen nakon izjave potpredsjednice Unije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
  u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

  Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström u ime Kluba zastupnika ALDE-a

  Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0678/2017

  Postupak : 2017/2932(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  B8-0681/2017
  Podneseni tekstovi :
  B8-0681/2017
  Rasprave :
  Doneseni tekstovi :

  B8-0681/2017

  Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Afganistanu

  (2017/2932(RSP))

  –  uzimajući u obzir priopćenje s Briselske konferencije o Afganistanu održane 4. i 5. listopada 2016.,

  –  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Afganistanu, osobito Rezoluciju od 26. studenog 2015. o stanju u Afganistanu, posebno o ubojstvima u provinciji Zabul[1] i Rezoluciju od 13. lipnja 2013. o pregovorima o sporazumu o suradnji između Europske unije i Afganistana za partnerstvo i razvoj[2],

  –  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o Afganistanu od 16. listopada 2017.,

  –  uzimajući u obzir izjavu predsjednika Vijeća sigurnosti UN-a o stanju u Afganistanu od 14. rujna 2016.,

  –  uzimajući u obzir Rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a br. 2210 (2015) o Afganistanu,

  –  uzimajući u obzir zajedničku komunikaciju Komisije i ESVD-a upućenu Europskom parlamentu i Vijeću o elementima strategije EU-a za Afganistan od 24. srpnja 2017. (JOIN(2017)0031),

  –  uzimajući u obzir izvješće organizacije Human Rights Watch od 13. veljače 2017. naslovljeno „Pod prisilom Pakistana, uz sudioništvo UN-a: prisilno masovno vraćanje afganistanskih izbjeglica” (eng. Pakistan Coercion, UN Complicity: The Mass Forced Return of Afghan Refugees),

  –  uzimajući u obzir izvješće organizacije Human Rights Watch za 2017. godinu,

  –  uzimajući u obzir tromjesečno izvješće posebnog glavnog inspektora SAD-a za obnovu Afganistana (SIGAR) Kongresu Sjedinjenih Američkih Država od 30. siječnja 2017.,

  –  uzimajući u obzir Zajednički plan postupanja EU-a i Afganistana u vezi s migracijskim pitanjima potpisan 3. listopada 2016.,

  –  uzimajući u obzir Sporazum o suradnji za partnerstvo i razvoj između EU-a i Afganistana potpisan 18. veljače 2017.,

  –  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

  A.  budući da Europska unija i njezine države članice od 2001. godine surađuju s Afganistanom i širom međunarodnom zajednicom u borbi protiv terorizma i ekstremizma, istovremeno nastojeći postići održivi mir i razvoj; budući da su ti ciljevi i velik ostvareni napredak u opasnosti zbog sve većeg pritiska pobunjenika i terorista, gospodarstva u problemima i nestabilnosti u političkom životu;

  B.  budući da su Europska unija i države članice od 2002. donirale milijarde eura humanitarne i razvojne pomoći Afganistanu; budući da su Europska unija i njezine države članice zajedno najveći donator pomoći za Afganistan i da se očekuje da će u razdoblju 2017. – 2020. osigurati do 5 milijardi EUR;

  C.  budući da je od ključne važnosti za uspostavu stabilne i prosperitetne države osigurati demokraciju, ljudska prava, vladavinu prava i dobro upravljanje tijekom tranzicijskog razdoblja u Afganistanu i njegova desetljeća transformacije;

  D.  budući da je tijekom posljednjih 15 godina, od 2001., došlo do velikog povećanja životnog standarda s obzirom na to da je pristupom osnovnoj zdravstvenoj skrbi i obrazovanju te osnaživanjem žena BDP po stanovniku peterostruko povećan, a da je prosječni očekivani životni vijek produžen za 15 godina; budući da je, prema riječima posebnog glavnog inspektora SAD-a za obnovu Afganistana (SIGAR), nakon pada talibanskog režima 2001. broj učenika u školama općeg usmjerenja porastao s jedan milijun učenika, od čega su većina bili dječaci, na gotovo devet milijuna 2015. godine, pri čemu učenice čine približno 39 % ukupnog broja učenika;

  E.  budući da je nakon krize s predsjedničkim izborima 2014. vlada nacionalnog jedinstva imala usporen napredak na planu reformi, što je dovelo do sve nestabilnijeg političkog stanja;

  F.  budući da zbog raširene korupcije, duboko ukorijenjenog sustava pokroviteljstava i nemogućnosti politički podijeljene afganistanske vlade da nastavi s reformama postoji opasnost da se smanji napredak ili da se ponište prethodna postignuća;

  G.  budući da, iako je posljednjih godina ostvaren izvjestan društveno-ekonomski i politički napredak, ponovni uspon talibana, Al-Kaide i nova prisutnost Islamske države u Afganistanu, uz veliki broj afganistanskih migranata koji se vraćaju u svoje domove, prijete da nestabilnost pretvore u sukob velikih razmjera; budući da je to, osim toga, dovelo do povećane migracije u Europu; budući da 40 % afganistanskog stanovništva živi u siromaštvu, a da je stopa nezaposlenosti također blizu 40 %;

  H.  budući da će se u okviru nove strategije SAD-a za Afganistan i južnu Aziju dodatnih 4 000 vojnika pridružiti postojećem kontingentu SAD-a od 8 400 vojnika; budući da se nova strategija SAD-a razvija uz poticanje uvjetovanog pristupa prema kojem će se diplomatski i gospodarski sporazumi integrirati u okvir vojnih napora; budući da se novom strategijom SAD-a traži od Pakistana da prestane pružati utočište i podršku teroristima i poziva na veće sudjelovanje Republike Indije u pružanju pomoći u stabilizaciji regije;

  I.  budući da se Afganistan suočava s dosad nezabilježenim povećanjem povrataka afganistanskih državljana, s dokumentima ili bez njih, uglavnom iz Pakistana; budući da su masovne migracije i golem broj raseljenih osoba rezultat organiziranog pakistanskog napora da se afganistanske izbjeglice i raseljene osobe prisilno uklone iz Pakistana i presele u Afganistan; budući da u Iranu živi oko dva milijuna neregistriranih Afganistanaca i jedan milijun Afganistanaca s priznatim izbjegličkim statusom i da se oni vraćaju u Afganistan;

  J.  budući da je Republika Indija najveći regionalni donator pomoći za Afganistan, s oko 3 milijarde USD pomoći od svrgavanja talibanske vlade 2001. godine; budući da je tom pomoći, među ostalim, financirana izgradnja više od 200 škola u Afganistanu, više od 1 000 stipendija za afganistanske studente i mogućnost za otprilike 16 000 Afganistanaca da studiraju u Indiji; budući da je Indija također pružila pomoć u izgradnji ključne infrastrukture, kao što su oko 4 000 km cesta u Afganistanu, primjerice, autocesta Zaranj – Dilaram, te brana Salma, dalekovodi i zgrada afganistanskog parlamenta;

  K.  budući da nestabilnost u Afganistanu ima negativne gospodarske i sigurnosne posljedice za Iran i širu regiju u cjelini; budući da je afganistansko gospodarstvo u velikoj mjeri ovisno o proizvodnji maka, koja je posljednjih godina znatno povećana, što je dovelo do porasta konzumacije droga u susjednom Iranu; budući da talibani koriste nedozvoljenu trgovinu drogom za financiranje svojih operacija; budući da bi ograničavanje trgovine drogom i pronalaženje ekonomske alternative bilo korisno i za Iran i za Afganistan; budući da je opijum iz Afganistana glavni izvor heroina u Europskoj uniji; budući da je suradnja s Iranom i drugim graničnim zemljama kao što su Tadžikistan, Turkmenistan i Uzbekistan potrebna radi daljnjeg ograničavanja dotoka opijata na ruska i europska tržišta;

  L.  budući da je nova infrastrukturna dimenzija ključna za budućnost Afganistana kako bi se omogućilo stvaranje potpuno novih gospodarskih i društvenih prilika za jednu od najsiromašnijih zemalja na svijetu; budući da će novi nacionalni program za razvoj infrastrukture privući pozitivna i sve veća regionalna ulaganja u okviru novog Puta svile;

  M.  budući da prema nekim izvješćima Afganistan ima nerazvijene mineralne rezerve u vrijednosti između jednog i tri bilijuna dolara; budući da je nezakonito rudarenje velik problem zbog kojeg bi taj potencijalni pokretač afganistanskog razvoja mogao prerasti u izvor sukoba i nestabilnosti; budući da je rudarstvo drugi po važnosti izvor prihoda za talibane;

  1.  pozdravlja predanost afganistanske vlade da nastavi provedbu nacionalne strategije usmjerene na kvalitativno političko, društveno, gospodarsko i sigurno okruženje koje će omogućiti postojanje mirnog, sigurnog i održivog Afganistana, kao što je navedeno u zaključcima ministarske konferencije o Afganistanu u Bruxellesu od 5. listopada 2016.; poziva da se položaj predsjednika vlade unese u Ustav Afganistana radi veće političke stabilnosti u Afganistanu; poziva afganistansku vladu da zajamči transparentan izborni proces 2018. godine; poziva afganistansku vladu da se suzdrži od povećanja postojećih socijalnih i političkih napetosti povlaštenim tretmanom paštunske zajednice; poziva afganistansku vladu na provedbu mjera za preispitivanje situacije i na to da se pobrine za reformu politika s diskriminirajućim učinkom na lokalne zajednice;

  2.  izražava veliku zabrinutost zbog toga što se, unatoč političkom dogovoru nakon predsjedničkih izbora 2014. godine, sigurnosna situacija u Afganistanu pogoršala i što se povećao broj terorističkih napada; izuzetno je zabrinut zbog postojećeg teritorijalnog širenja talibana i novog jačanja terorističkih skupina Al-Kaide i Islamske države; ističe da je prema podacima posebnog glavnog inspektora SAD-a za obnovu Afganistana između siječnja i studenog 2016. ubijeno 6 785 pripadnika afganistanskih snaga, a da ih je 11 777 ranjeno, te da je Misija UN-a za pomoć Afganistanu (UNAMA) isto tako izvijestila o porastu civilnih žrtava 2016. za 3 % (3 498 ubijenih, 7 920 ranjenih) u odnosu na prethodnu godinu;

  3.  podsjeća afganistansku vladu da unutarnji politički sukobi moraju prestati da bi se omogućio razvoj i promicanje mira i stabilnosti; naglašava da je mirovni proces pod afganistanskim vodstvom i afganistanskom odgovornošću jedini način kojim se mogu, bez ograničenja, obuhvatiti čitavo civilno društvo i sve sukobljene strane; poziva Europsku uniju da aktivno podupre program razoružanja, demobilizacije i ponovnog uključenja bivših pobunjenika pod afganistanskim vodstvom;

  4.  upozorava da je loša osposobljenosti afganistanskih nacionalnih obrambenih i sigurnosnih snaga i dalje jedan od najvećih problema koji ugrožava sigurnost i obnovu u Afganistanu;

  5.  smatra da borba protiv korupcije unutar afganistanskih vladinih institucija mora biti stalni prioritet s obzirom na ukupne izravne negativne utjecaje korupcije na kvalitetu upravljanja u zemlji; poziva Komisiju da se pobrine za potpunu transparentnost afganistanske vlade u pogledu pružene financijske pomoći;

  6.  podržava narod Afganistana i ustraje na tome da sve strane uključene u sukob poštuju međunarodno humanitarno pravo i prava svih članova društva, posebno manjina, žena i djece, koji su nerazmjerno pogođeni situacijom; potiče afganistanske vlasti da u potpunosti provedu akcijski plan UN-a i Afganistana potpisan u Kabulu 30. siječnja 2011. o praksi „bacha bazi” kojim se omogućuje rehabilitacija djece žrtava seksualnog zlostavljanja; najoštrije osuđuje nastavak nepoštovanja ljudskih prava i barbarskog nasilja koje talibani, Islamska država i Al-Kaida provode protiv naroda Afganistana; skreće pozornost na rizik povezan s povratkom bivših ratnih zločinaca, osobito Gulbuddina Hekmatyara, osnivača organizacije Hizb-e-Islami koju je SAD 2003. proglasio terorističkom organizacijom i koja je povezana s povećanom prisutnošću Islamske države u Afganistanu;

  7.  iznimno je zabrinut zbog sve izraženije obnove nasilja nad ženama i ukidanja prava žena i pogoršanja njihovih životnih uvjeta u područjima pod kontrolom talibana u Afganistanu; ponavlja svoj poziv afganistanskom parlamentu i afganistanskoj vladi da ukinu sve zakone koji sadržavaju elemente diskriminacije nad ženama, koji su protivni međunarodnim ugovorima koje je Afganistan potpisao;

  8.  pozdravlja predanost Republike Indije u pružanju pomoći Afganistanu dostavom četiri borbena helikoptera afganistanskoj vojsci u prosincu 2015. i vojnim osposobljavanjem tisuća pripadnika afganistanskih sigurnosnih službi, što je znatno pridonijelo poboljšanju vojne sposobnosti Afganistana, u skladu s ciljem misije pod vodstvom NATO-a „Odlučna potpora” („Resolute Support”), pokrenute u siječnju 2015. godine, da osposobi i savjetuje afganistanske snage sigurnosti i institucije i pruži im pomoć; ohrabren je radom i suradnjom Republike Indije i Afganistana u infrastrukturnim projektima i humanitarnoj pomoći;

  9.  poziva afganistansku vladu i njezine regionalne partnere, posebno Iran, na borbu protiv nedozvoljene trgovine drogom i nezakonitog rudarenja i na međusobnu koordinaciju radi uklanjanja navedenih nedozvoljenih praksi koje negativno utječu na stabilnost u regiji; podsjeća sve strane da su to glavni izvori financiranja terorističkih organizacija u regiji; uviđa da rudarstvo posebno može biti pozitivan poticaj za razvoj i blagostanje za stanovništvo Afganistana i regije u cjelini; osuđuje represiju, nedozvoljenu trgovinu drogom, jagmu za zemljištem te nezakonito oduzimanje imovine i iznude koje provode ratni vođe;

  10.  poziva sve regionalne aktere u Afganistanu da se bezrezervno obvežu na transparentnu suradnju u borbi protiv terorizma; posebno poziva Pakistan da prekine sve aktivnosti koje pakistanska obavještajna služba Inter-Services Intelligence provodi ili podržava na afganistanskom teritoriju;

  11.  poziva vlade Afganistana i Pakistana i druge regionalne aktere da rade zajedno na postizanju mirnog rješenja u Afganistanu, kontinuiranog socioekonomskog razvoja i povećane domaće stabilnosti, kao i da surađuju u pitanjima sigurnosti i terorizma, te potiče na razmjenu obavještajnih informacija i suradnju u borbi protiv terorista i ekstremista na obje strane granice;

  12.  prepoznaje odgovornost Europske unije i njezinih država članica da poštuju pravo na traženje međunarodne zaštite i na sudjelovanje u programima UNHCR-a za preseljenje; naglašava da su pravo i mogućnost korisnika da traže utočište sigurnim i zakonitim putovima ključni za sprečavanje smrtnih slučajeva među tražiteljima azila;

  13.  poziva pakistansku vladu da odmah prekine zastrašivanje i prisilno protjerivanje ili vraćanje afganistanskih izbjeglica u Afganistan; ističe da to predstavlja izravno kršenje međunarodnog humanitarnog prava i da sve veći broj izbjeglica s kojima se postupa na taj način samo dovodi do jačanja terorističkih skupina i stvara veću nestabilnost u regiji; potiče dobrovoljno vraćanje iz EU-a u Afganistan; poziva EU i međunarodnu zajednicu da se obvežu na pružanje stabilne, dugoročne gospodarske pomoći s obzirom na trenutačnu kriznu situaciju svih povratnika kako bi se poduprla njihova reintegracija;

  14.  izražava duboku zabrinutost zbog velikog povećanja broja interno raseljenih osoba tijekom 2016. s više od 653 000 novih slučajeva, što bi moglo dovesti do humanitarne krize velikih razmjera; potiče sve uključene strane da se pobrinu za tu ugroženu skupinu Afganistanaca i poziva afganistansku vladu da pomogne u njihovoj ponovnoj integraciji u afganistansko društvo; ističe da će prema procjenama afganistanskih vlasti, agencija UN-a i drugih humanitarnih agencija više od 9,3 milijuna osoba do kraja 2017. trebati humanitarnu pomoć;

  15.  priznaje da se, unatoč znatnim međunarodnim naporima tijekom dugog vremenskog razdoblja, Afganistan još uvijek suočava s ozbiljnim sukobima koji koče njegov gospodarski i društveni razvoj; ponavlja ciljeve Europske unije – promicanje mira, stabilnosti i regionalne sigurnosti, jačanje demokracije, vladavine prava i ljudskih prava, promicanje dobrog upravljanja i osnaživanja žena, kao i podupiranje gospodarskog i ljudskog razvoja te rješavanje problema povezanih s migracijama;

  16.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica te vladi i parlamentu Afganistana.