Postup : 2017/2932(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0682/2017

Predkladané texty :

B8-0682/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/12/2017 - 8.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 193kWORD 56k
11.12.2017
PE614.305v01-00
 
B8-0682/2017

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Afganistane (2017/2932(RSP))


Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Afganistane (2017/2932(RSP))  
B8-0682/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce správy a uznesenia týkajúce sa Afganistanu,

–  so zreteľom na novú stratégiu EÚ pre Afganistan, ktorú prijala Rada Európskej únie 16. októbra 2017,

–  so zreteľom na závery Rady z 18. júla 2016,

–  so zreteľom na vymenovanie nového osobitného vyslanca EÚ pre Afganistan Rolanda Kobiu 1. septembra 2017 a na jeho nedávnu návštevu Afganistanu 25. a 26. októbra 2017,

–  so zreteľom na zasadnutia miestneho dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Afganistanom z 1. júna a 30. novembra 2016,

–  so zreteľom na rozhodnutie ministrov zahraničných vecí EÚ z 27. mája 2013 predĺžiť trvanie policajnej misie EÚ EUPOL v Afganistane do 31. decembra 2014 a so zreteľom na rozhodnutie Rady z 23. júna 2014 odsúhlasiť vo všeobecnosti predĺženie misie EUPOL až do konca roka 2016,

–  so zreteľom na vyhlásenie prokurátorky Medzinárodného trestného súdu Fatouy Bensoudaovej z 3. novembra 2017 tom, že sa rozhodla požiadať o súdne povolenie na otvorenie vyšetrovania situácie v Afganskej islamskej republike,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o Afganistane vrátane jej rezolúcie č. 2189 z 12. decembra 2014,

–  so zreteľom na výročnú správu pomocnej misie OSN v Afganistane za rok 2016 o ochrane civilistov v ozbrojenom konflikte,

–  so zreteľom na misiu Rozhodná podpora (Resolute Support Mission, RSM), ktorá je pokračovaním misie NATO v Afganistane a pôsobí od 2. januára 2015,

–  so zreteľom na dvojstrannú dohodu o bezpečnosti (BSA) medzi USA a Afganistanom a zmluvu vzťahujúcu sa na status ozbrojených síl a osôb medzi NATO a Afganistanom (NATO SOFA), ktoré boli podpísané 30. septembra 2014,

–  so zreteľom na novú stratégiu USA pre Afganistan, ktorú predstavil prezident Trump 21. augusta 2017,

–  so zreteľom na medzinárodnú konferenciu darcov pomoci, ktorú usporiadala EÚ v Bruseli 5. októbra 2016 (tzv. bruselská konferencia o Afganistane) a na (obnovený a aktualizovaný) dokument, ktorý bol prijatý na tejto schôdzi, s názvom Program sebestačnosti prostredníctvom rámca vzájomnej zodpovednosti,

–  so zreteľom na vyhlásenie EÚ a Afganistanu o spoločnom napredovaní v otázkach migrácie, ktoré bolo zverejnené 5. októbra 2016, a na prvé spoločné zasadnutie pracovnej skupiny, ktoré sa konalo v novembri 2016,

–  so zreteľom na správu organizácie Amnesty International s názvom Afganistan: zahnaný späť do nebezpečenstva: žiadatelia o azyl sa vracajú z Európy do Afganistanu, uverejnenú 5. októbra 2017,

–  so zreteľom na pristúpenie Afganistanu k Svetovej obchodnej organizácii v júli 2016,

–  so zreteľom na nízke umiestnenie Afganistanu v indexe ľudského rozvoja v správe o Rozvojovom programe OSN (UNDP) za rok 2015, v ktorom zaujal 171. miesto zo 187 krajín,

–  so zreteľom na národný akčný plán pre ženy Afganistanu (NAPWA),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže celková bezpečnostná situácia v Afganistane sa výrazne zhoršila; keďže Afganistan sa umiestnil na rebríčku globálneho mierového indexu za rok 2017 hodnotiacom bezpečnosť jednotlivých krajín na predposlednom mieste; keďže nové vlny útokov Talibanu v uplynulých mesiacoch a prenikanie ISIL do Afganistanu, ktoré viedlo k bezprecedentným útokom v Kábule a v provinciách na severe a východe krajiny, odrezali až tretinu územia Afganistanu a 25 % jeho obyvateľstva od služieb verejnej správy;

B.  keďže vo výročnej správe UNAMA o ochrane civilistov v ozbrojenom konflikte za rok 2016 sa uvádza najväčší počet obetí od roku 2009, pričom 11 418 bolo civilných obetí; keďže podľa dostupných správ prišlo o život celkovo vyše 25 000 afganských civilistov a ešte vyššie množstvo z nich utrpelo zranenie;

C.  keďže prokurátorka Medzinárodného trestného súdu Fatou Bensouda požiadala o súdne povolenie na otvorenie vyšetrovania zločinov, ktoré mali byť spáchané v súvislosti s ozbrojeným konfliktom v krajine od roku 2003; keďže v priebehu rokov zhromaždila dôkazy o vojnových zločinoch a zločinoch proti ľudskosti, ktoré spáchal Taliban, afganská polícia a tajné služby a armáda USA a CIA ktoré siahajú od útokov proti humanitárnym vojakom cez využívanie detí ako vojakov až po mučenie zadržaných osôb vrátane ich zadržiavanie v tzv. „čiernych“ väzenských zariadeniach v niektorých členských štátoch EÚ, konkrétne v Poľsku, Litve a Rumunsku;

D.  keďže nová administratíva USA posilnila svoju vojenskú prítomnosť v Afganistane na celkovo viac ako 14 000 vojakov; keďže stratégia prezidenta Trumpa týkajúca sa Afganistanu je otvoreným záväzkom, na základe ktorého sa bude o každom stiahnutí jednotiek rozhodovať podľa podmienok na mieste, pričom na ukončenie vojenskej intervencie USA neexistujú žiadne lehoty;

E.  keďže Afganistan je krajina s najväčším množstvom útokov prostredníctvom drónov na svete a nové pravidlá USA týkajúce sa používania drónov zvyšujú hrozbu pre civilistov; keďže útoky a odvetné útoky spôsobili veľké straty na životoch;

F.  keďže v dôsledku nedávneho rozhodnutia USA zintenzívniť letecké útoky a operácie špeciálnych síl sa zvyšuje riziko ďalšieho nárastu civilných obetí a mŕtvych; keďže vojenské orgány Afganistanu a USA prisľúbili vyšetrovanie v nadväznosti na smrti 13 civilistov pri operácii pod vedením NATO v severnom regióne Kundúz, ale neposkytli žiadne ďalšie podrobnosti; keďže po leteckom útoku ozbrojených síl USA v októbri 2015 na nemocnicu organizácie Lekári bez hraníc v Kundúze, pri ktorom zahynulo alebo sa zranilo najmenej 42 zamestnancov a pacientov, neboli proti tým, ktorí sú za tento útok zodpovední, vznesené žiadne obvinenia;

G.  keďže podľa nedávnych údajov OSN, ktoré boli zverejnené minulý mesiac, sa za prvých deväť mesiacov roku 2017 počet civilných obetí leteckých útokov zvýšil o 52 % v porovnaní s príslušným obdobím v minulom roku, a to na 205 mŕtvych a 261 zranených; keďže Taliban a iné ozbrojené povstalecké skupiny sú zodpovedné za väčšinu civilných obetí, t. j. podľa misie UNAMA za približne 60 %;

H.  keďže v roku 2016 bolo vysídlených  600 000 ľudí, čím celkový počet vnútorne vysídlených osôb vzrástol na 1,5 milióna; keďže 9,3 milióna obyvateľov naliehavo potrebuje humanitárnu pomoc a 9 miliónov má len obmedzený alebo nemá žiadny prístup k základným zdravotným službám; keďže do Pakistanu alebo Iránu utiekli 3 milióny ľudí, zatiaľ čo 1 milión sa v roku 2016 vrátil domov;

I.  keďže dohoda o spoločnom napredovaní medzi EÚ a Afganistanom sa zaviedla ako prostriedok na podmienenie pomoci spätným prijatím afganských štátnych príslušníkov do EÚ a bola schválená bez súhlasu Európskeho parlamentu so zreteľom na absenciu formálnych readmisných dohôd; keďže Afganci sú aj naďalej druhou najväčšou skupinou žiadateľov o azyl v EÚ; keďže členské štáty uviedli tisícky afganských žiadateľov o azyl vrátane maloletých osôb bez sprievodu do ohrozenia tým, že ich nútia vrátiť sa do krajiny, v ktorej im hrozí vážne riziko mučenia, únosov, trestu smrti a iného porušovania ľudských práv; keďže podľa správy organizácie Amnesty International z októbra 2017 je navracanie afganských migrantov nezákonné;

J.  keďže USA, Európska únia a jej členské štáty a iní medzinárodní darcovia poskytli Afganistanu od roku 1992 pomoc v celkovej výške 130 miliárd USD; keďže tento objem je porovnateľný s Marshallovým plánom pre Európu; keďže humanitárna pomoc EÚ pre Afganistan v roku 2017 dosiahla celkovo 30,5 milióna EUR, pričom za uplynulé desaťročie jej výška predstavovala 756 miliónov EUR; keďže hospodárstvo je však naďalej vážne poškodené a závislé od zahraničnej pomoci;

K.  keďže afganské národné bezpečnostné sily (ANSF) sa ukázali byť veľmi nákladné; keďže EÚ ani ostatní členovia medzinárodného spoločenstva neprijali dlhodobý záväzok financovať rozpočet ANSF; keďže dokonca ani po plánovanom znížení počtu zamestnancov nebude v silách afganskej vlády poskytovať potrebné financovanie; keďže to môže viesť k vzniku nebezpečnej situácie, keď by silne vyzbrojená a militarizovaná polícia a vojsko mohli hľadať alternatívne spôsoby získavania príjmov;

L.  keďže 80 % afganských detí chodí do školy; keďže Afganistan stále patrí medzi najhoršie miesta, kde môžu dievčatá získať vzdelanie; keďže počty absolventov škôl a odhadovaná vnútroštátna miera gramotnosti dospelých občanov vo veku nad 15 rokov sú stále veľmi nízke;

M.  keďže pestovania maku a obchod s ópiom výrazne vzrástli, v rokoch 2015 a 2016 o 43 %;

N.  keďže v nadväznosti na odporúčania MMF a iných aktérov afganská vláda zaviedla súbor tvrdých neoliberálnych reforiem vrátane paušálnej dane a znížila clá na dovozový tovar zo 43 % na 5,3 %; keďže tieto reformy nedokázali vytvoriť žiaden výrazný nárast štátnych príjmov, čo viedlo k rozpočtovému a obchodnému deficitu;

O.  keďže „komplexný prístup“ NATO zlyhal, čo viedlo k podriadeniu rozvojovej pomoci politickým a vojenským cieľom; keďže tento prístup môže z určitých civilných aktérov spraviť v očiach povstalcov účastníkov konfliktu;

P.  keďže v nadväznosti na rokovania sa začala uplatňovať mierová dohoda medzi afganskou vládou a skupinou Hezbi Islámí;

Q.  keďže vzhľadom na nadchádzajúce parlamentné a prezidentské voľby afganská vláda pokročila s volebnou reformou, pričom koncom roka 2016 prijala nový volebný zákon a vymenovala nových členov orgánov zodpovedných za riadenie volieb; keďže v krajine naďalej panujú podvody a korupcia; keďže EÚ podporila plán implementácie projektu UNDP, pričom poskytuje poradenstvo; keďže však pre posúdenie demokratizácie krajiny bude mať rozhodujúci význam inkluzívny, transparentný a dôveryhodný volebný proces;

1.  poukazuje na to, že ani po 16-ročnej intervencii po vedením USA a NATO, ktorá si vyžiadala mnoho obetí, stále nie je zaručená sebestačnosť a zvrchovanosť afganského štátu a jeho bezpečnosť sa ešte zhoršila; zdôrazňuje, že táto vojenská prítomnosť, a najmä útočné operácie, časť konfliktu ešte rozdúchavajú; preto vyzýva na stiahnutie všetkých vojenských jednotiek EÚ, NATO a USA, pretože tento konflikt nemožno vyriešiť vojenskou cestou;

2.  konštatuje, že prokurátorka Fatou Bensouda navrhla, aby Medzinárodný trestný súd prešetril vojnové zločiny a porušovanie ľudských práv, a vyjadruje presvedčenie, že by malo prebehnúť aj ďalšie nezávislé vyšetrovania pod záštitou OSN vrátane vyšetrovanie protizákonného zabíjania drónmi, s cieľom skoncovať s kultúrou beztrestnosti, čo je kľúčovým prvkom stabilizačného procesu v Afganistane, a vybudovať dôveru verejnosti;

3.  je hlboko znepokojený prístupom administratívy USA a jej odmietnutím spolupráce s OSN na včasnom stiahnutí všetkých vojenských jednotiek; odmieta všetky ďalšie nasadenia vojenských síl;

4.  vyzýva EÚ, aby podporovala afganskú vládu v realizácii komplexného a inkluzívneho mierového a zmierovacieho procesu pod vedením obyvateľov Afganistanu, ktorý zaň aj ponesú zodpovednosť, so zapojením celej škály občianskej spoločnosti a všetkých strán konfliktu, vrátane – v nadväznosti na vyhlásenie prímeria – bojovníkov, povstalcov a ozbrojencov, pretože trvalé riešenie konfliktu sa inak nepodarí dosiahnuť;

5.  vyzýva na transformáciu misie EUPOL v Afganistane na podpornú misiu pre odzbrojenie, demobilizáciu a reintegráciu do spoločnosti pod afganským vedením, ktorej cieľom bude demobilizovať rôzne ozbrojené skupiny a znížiť čo najskôr a v čo najväčšom počte členov ANSF; vyzýva EÚ, aby odzbrojenie a demobilizáciu bývalých povstalcov a ich reintegráciu do spoločnosti pod afganským vedením aktívne podporovala; vyzýva EÚ a NATO, aby podporili proces odmínovania Afganistanu a aby naň poskytli primerané finančné prostriedky;

6.  zdôrazňuje potrebu inkluzívnej regionálnej spolupráce s cieľom podporovať dosiahnutie dlhodobého mieru, stability a bezpečnosti v širšom regióne; podporuje nový prístup k bezpečnostnej situácii v Afganistane a v jeho susedných štátoch vo forme multilaterálneho fóra pre dialóg a rokovania medzi zainteresovanými krajinami a regiónmi, ktorý bude zameraný na záväzky v politickej, bezpečnostnej, sociálnej a environmentálnej oblasti, ako aj v oblasti ľudských práv; zdôrazňuje, že takéto fórum by mohlo byť predzvesťou nového a konštruktívneho prístupu založeného na prevzatí zodpovednosti, sebaurčení a zodpovednosti štátov voči svojim občanom, ako aj voči sebe navzájom; zdôrazňuje, že toto fórum by malo byť vytvorené v spolupráci s Organizáciou islamskej spolupráce a OSN;

7.  je pevne presvedčený, že práva žien sú súčasťou riešenia bezpečnosti, a víta iniciatívy zamerané na zabezpečenie toho, aby ženy zohrávali významnú úlohu vo všetkých fázach mierového a zmierovacieho procesu, pretože nie je možné, aby bola v Afganistane dosiahnutá stabilita bez toho, aby ženy v plnej miere disponovali právami v politickom, spoločenskom a hospodárskom živote;

8.  konštatuje, že nebol zaznamenaný významný pokrok v oblasti ľudských a základných práv, najmä pokiaľ ide o ženy a dievčatá v Afganistane; vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že afganské ženy sú podľa práva šaría aj naďalej obeťami diskriminácie, násilia, sexuálneho zneužívania a znásilňovania, vyzýva vládu, aby ďalej vykonávala národný akčný plán pre ženy Afganistanu (NAPWA), a to s primeranými finančnými prostriedkami, ako aj zákon o odstránení násilia páchaného na ženách a Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien;

9.  povzbudzuje afganskú vládu k tomu, aby sa zaviazala k vytvoreniu nezávislého súdnictva a aby zaručila slobodu tlače;

10.  vyzýva afganské orgány, aby zmiernili všetky tresty smrti a obnovili moratórium na trest smrti s cieľom dosiahnuť jeho trvalé zrušenie; vyzýva tiež afganskú vládu, aby zastavila akékoľvek formy mučenia a zneužívania, a to najmä vo väzniciach;

11.  vyjadruje znepokojenie nad vysokou mierou nezamestnanosti, najmä mladých ľudí, slabou dostupnosťou lekárskej starostlivosti, zlým stavom zdravotníctva a skutočnosťou, že viac ako polovica obyvateľstva žije v chudobe; zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa stratégia EÚ pre Afganistan zamerala hlavne na rozvojovú politiku, najmä vo vidieckych oblastiach, v ktorých žije väčšina obyvateľov, a na zmiernenie chudoby a aby prepojila rozvojovú pomoc s rozvojom verejných infraštruktúr v Afganistane s cieľom vytvoriť naliehavo potrebné pracovné miesta, a tak vymaniť krajinu zo závislosti od zahraničných darcov;

12.  vyjadruje presvedčenie, že zmluva o budovaní štátu v Afganistane a občianska charta, jeden z piatich národných prioritných programov, pomáhajú nadviazať na úsilie o rozvoj verejnej infraštruktúry a služieb pre všetkých, ale nie sú postačujúce z hľadiska sebestačnosti, pretože na druhej strane sa odovzdávajú súkromnému sektoru prvky, ktoré by mali byť súčasťou vládnej politiky, alebo sú tieto opatrenia odporúčané v pláne hospodárenia s verejnými financiami (PFMR II) a vo výslednom päťročnom pláne zlepšenia fiškálnej výkonnosti (FPIP); odporúča zaviesť vyššie clá v záujme ochrany hospodárstva krajiny, čím by sa zároveň podporili vyhliadky na zvýšenie vývozu;

13.  víta zákon zakazujúci nábor detí do ANSF a zákon o ochrane dieťaťa a nabáda na ich urýchlené vykonávanie;

14.  je však naďalej znepokojený doterajšou nízkou úspešnosťou opatrení určených na postupné ukončenie pestovania ópia v Afganistane; požaduje vytvorenie reálnych alternatívnych zdrojov živobytia, ako aj opatrenia na zlepšenie životných podmienok obyvateľov vidieckych oblastí vo všeobecnosti; v tejto súvislosti víta podporu, ktorú EÚ poskytuje regionálnemu programu UNDOC pre Afganistan a susedné krajiny; naliehavo vyzýva afganské orgány a všetky ostatné zainteresované strany na boj proti nadnárodnej organizovanej trestnej činnosti a obchodovaniu s drogami;

15.  vyzýva členské štáty, aby okamžite zastavili deportácie do Afganistanu a aby legalizovali afganských žiadateľov o azyl, pretože situácia jasne ukazuje, že Afganistan nie je bezpečná krajina; vyzýva EÚ a členské štáty, aby prestali podmieňovať pomoc navracaním a externalizáciou hraničných kontrol EÚ;

16.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Afganistanu, Rade Európy, Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, OSN a NATO.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia