Propunere de rezoluţie - B8-0683/2017Propunere de rezoluţie
B8-0683/2017

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația din Afganistan

11.12.2017 - (2017/2932(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Charles Tannock în numele Grupului ECR

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0678/2017

Procedură : 2017/2932(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0683/2017
Texte depuse :
B8-0683/2017
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑0683/2017

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Afganistan

(2017/2932(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind situația din Afganistan,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 16 octombrie 2017 referitoare la Strategia UE privind Afganistanul,

–  având în vedere rezoluția Consiliului de Securitate al ONU 2344 (2017) și mandatul misiunii ONU de asistență în Afganistan (UNAMA),

–  având în vedere declarațiile anterioare ale Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) referitoare la situația din Afganistan,

–  având în vedere Acordul de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea semnat între Uniunea Europeană și Afganistan în februarie 2017, care a intrat în vigoare cu titlu provizoriu la 1 decembrie 2017,

–  având în vedere rezultatele Conferinței de la Bruxelles din 5 octombrie 2016 privind Afganistanul,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966,

–  având în vedere Convenția ONU din 1989 cu privire la drepturile copilului,

–  având în vedere Declarația ONU din 1981 privind eliminarea tuturor formelor de intoleranță și de discriminare motivate de religie sau convingeri,

–  având în vedere Convenția ONU din septembrie 1997 privind interzicerea utilizării, stocării, producerii și transferului de mine antipersonal și distrugerea acestora,

–  având în vedere Convenția ONU din 1984 împotriva torturii și a altor pedepse ori tratamente crude, inumane sau degradante,

–  având în vedere raportul ONU privind tratamentul deținuților legați de conflictul din Afganistan din aprilie 2017,

–  având în vedere Constituția Republicii Islamice Afganistan, ratificată în ianuarie 2004,

–  având în vedere Platforma de acțiune de la Beijing și rezultatele celei de-a patra Conferințe mondiale privind femeile: Acțiuni pentru egalitate, dezvoltare și pace, care a avut loc la Beijing, în China, în septembrie 1995,

–  având în vedere ultima evaluare periodică universală privind Afganistanul înaintea Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU;

–  având în vedere Procesul de tranziție (Inteqal) și Deceniul transformării (2015-2024),

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Uniunea Europeană și statele sale membre, în colaborare cu parteneri internaționali și cu autoritățile afgane, au susținut eforturile de încetare a violențelor și a extremismului în Afganistan și au sprijinit reconstrucția țării, dezvoltarea și ambițiile democratice;

B.  întrucât Uniunea Europeană și statele sale membre își mențin angajamentul pentru un proces politic pașnic și integrant în Afganistan, pentru a asigura o dezvoltare sustenabilă, stabilitate, securitate și egalitatea tuturor cetățenilor, precum și abordarea unor aspecte cum ar fi reforma sectorului securității, soluționarea problemelor legate de drepturile omului și combaterea corupției și a comerțului ilegal cu droguri;

C.  întrucât, la 16 octombrie 2017, Uniunea Europeană a adoptat o nouă strategie pentru Afganistan, cu patru domenii prioritare - promovarea păcii, stabilității și securității regionale; consolidarea democrației, a statului de drept și a drepturilor omului și promovarea bunei guvernări și a capacitării femeilor; susținerea dezvoltării economice și umane; și afruntarea provocărilor legate de migrație.

D.  întrucât Acordul de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea dintre UE și Afganistan a intrat în vigoare cu titlu provizoriu la 1 decembrie 2017,

E.  întrucât, în pofida eforturilor forțelor militare și de securitate internaționale și afgane, violența și extremismul fac încă parte din viața de zi cu zi în Afganistan;

F.  întrucât, în 2016, mii de civili au fost uciși sau răniți în atacuri sinucigașe cu dispozitive explozive improvizate și în atacurile generalizate aeriene și cu mortiere ale forțelor guvernamentale, care pretindeau să vizeze insurgenții;

G.  întrucât, de când talibanii au fost îndepărtați de la putere în 2001, accesul la asistență medicală și la educație și speranța de viață în Afganistan s-au îmbunătățit;

H.  întrucât 20 de grupuri de insurgenți și rețele teroriste, inclusiv talibanii, Al-Qaida, SI/Daesh și rețeaua Haqqani, sunt în prezent considerate ca reprezentând o amenințare gravă în Afganistan;

I.  întrucât numărul de decese în rândul civililor ca urmare a conflictului din Afganistan din 2001 a atins un nivel record în prima jumătate a anului 2017;

J.  întrucât se pare că talibanii beneficiază de din ce în ce mai mult sprijin în ultimii ani și au lansat o serie de atacuri mortale asupra civililor și asupra obiectivelor strategice, în special în ultimele luni, urmărind să destabilizeze procesul de edificare a păcii și democrației în Afganistan; întrucât talibanii controlează o parte mai mare a teritoriului și a populației decât oricând după înfrângerea lor în 2001;

K.  întrucât Misiunea ONU de asistență în Afganistan (UNAMA) este o misiune de politică creată de Consiliul de Securitate al ONU în 2002, la solicitarea guvernului afgan, pentru a-l asista și pentru a ajuta poporul afgan să pună bazale unei păci și dezvoltări sustenabile în țară;

L.  întrucât Misiunea de Poliție a UE (EUPOL) în Afganistan a fost înființată în 2007, pentru a asista guvernul afgan în crearea unui serviciu civil de poliție; întrucât misiunea și-a încheiat mandatul în decembrie 2016;

M.  întrucât se estimează că 1,3 milioane de persoane au fost strămutate intern în Afghanistan; întrucât, în cea de a doua jumătate a anului 2016, s-a înregistrat o creștere substanțială a numărului de refugiați afgani întorși din Pakistan, ajungând la 370 000, față de 55 000 în 2015;

N.  întrucât luptele politice interne au încetinit ritmul reformelor guvernului, inclusiv în domenii cum ar fi egalitatea de gen și drepturile femeilor, răspunderea pentru actele de tortură și libertatea de exprimare și a mass-mediei;

O.  întrucât 2016 a fost unul dintre cei mai ucigași ani pentru jurnaliști în Afganistan, 12 fiind omorâți în timp ce încercau să redea informații cu privire la războiul din ce în ce mai violent; întrucât, în ciuda prevederilor din Constituția afgană care urmăresc să protejeze drepturile și activitatea jurnaliștilor, mulți funcționari locali nu sunt în măsură să accepte principiul independenței media, iar poliția și armata sunt implicate în mai multe cazuri de violențe împotriva jurnaliștilor;

P.  întrucât prin Procesul de tranziție (Inteqal) responsabilitatea principală pentru securitatea Afganistanului a fost transferată de la Forțele Internaționale de Asistență pentru Securitate (FIAS) către Forțele Naționale Afgane de Securitate (ANSF), acest proces fiind finalizat la sfârșitul lui 2014,

1.  își reiterează angajamentul pe termen lung față de poporul afgan pentru a pune capăt conflictului și amenințării terorismului și extremismului și pentru a construi o țară incluzivă, stabilă, democratică și mai prosperă;

2.  își menține angajamentul față de un proces de reconciliere condus și apropriat de afgani;

3.  salută adoptarea unei noi Strategii a UE pentru Afganistan și consideră că aceasta consacră angajamentul pe termen lung al statelor membre față de promovarea păcii, stabilității, prosperității și egalității în țară;

4.  salută intrarea în vigoare provizorie a Acordului de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea dintre Uniunea Europeană și Afganistan, la 1 decembrie 2017, care reprezintă primul cadru juridic obligatoriu pentru relațiile dintre cele două părți; încurajează, de asemenea, ratificarea rapidă a acordului de către statele membre ale UE, pentru ca acesta să intre integral în vigoare;

5.  își exprimă îngrijorarea cu privire la noua serie de atacuri comise de grupuri extremiste și la pierderea de vieți omenești, își reînnoiește angajamentul față de toate eforturile internaționale de a elibera Afganistanul de terorism și extremism și consideră că astfel de eforturi sunt esențiale pentru securitatea regională și globală;

6.  reamintește tuturor părților din Afganistan că vizarea și uciderea civililor, precum și luarea de ostatici civili constituie încălcări grave ale dreptului umanitar internațional;

7.  condamnă atacurile asupra spitalelor și altor infrastructuri vitale, precum și folosirea școlilor în scopuri militare, și reamintește tuturor părților convențiile internaționale care interzic astfel de activități;

8.  salută reînnoirea mandatului UNAMA de către Consiliul de Securitate al ONU, ca un instrument esențial pentru pace, prosperitate și integrare pentru toți afgani;

9.  încurajează implementarea integrală a căii comune de urmat UE-Afganistan privind unele aspecte legate de migrație;

10.  susține întru totul aplicarea integrală a Rezoluției Consiliului de Securitate al ONU 1325 (2000) privind femeile, pacea și securitatea, precum și a altor măsuri de promovare a egalității de gen și a capacitării femeilor și fetelor în Afganistan, precum și de combatere a violenței împotriva femeilor;

11.  invită insistent guvernul afgan să implementeze integral Planul său național de eliminare a torturii și regretă folosirea torturii și a maltratării deținuților legați de conflict de către toate părțile implicate în Afganistan;

12.  încurajează continuarea aplicării programului de reformă al guvernului afgan - Realizarea autonomiei: angajamente pentru reformă și un parteneriat reînnoit, și își oferă sprijinul autorităților de la Kabul pentru realizarea ambițiilor lor;

13.  încurajează eforturile în curs pentru a eradica cauzele profunde ale migrației din Afganistan, cum ar fi violența, sărăcia, încălcarea drepturilor omului, corupția și instabilitatea economică și politică;

14.  ia act cu îngrijorare de repatrierea forțată a cetățenilor afgani care au fugit în țările învecinate și își exprimă îngrijorarea că reîntoarcerea lor ar putea să îi expună conflictelor armate care se extind și problemelor dificile de natură socială și economică;

15.  invită Uniunea Europeană și statele sale membre să continue să investească în sistemul de educație din Afganistan și solicită guvernului afgan să se asigure că educația rămâne una dintre prioritățile sale prime, aceasta fiind un element de o importanță vitală pentru viitorul țării;

16.  invită președintele afgan, Ashraf Ghani, să-și onoreze angajamentele publice puternice de protecție a drepturilor și libertăților, printr-o aplicare rapidă și solidă a legislației care o prevede;

17.  invită autoritățile afgane să respecte dispozițiile articolelor 24, 27, 34 și 37 din Constituția națională, pentru a proteja drepturile și siguranța jurnaliștilor, precum și dreptul la libertatea mass-mediei și libertatea de asociere;

18.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, SEAE, Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, parlamentelor și guvernelor statelor membre, precum și Președintelui și Guvernului Afganistanului.