Postupak : 2017/2932(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0684/2017

Podneseni tekstovi :

B8-0684/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/12/2017 - 8.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0499

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 346kWORD 52k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0678/2017
11.12.2017
PE614.307v01-00
 
B8-0684/2017

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije / visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o stanju u Afganistanu (2017/2932(RSP))


Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Ana Gomes u ime Kluba zastupnika S&D-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o stanju u Afganistanu (2017/2932(RSP))  
B8-0684/2017

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Afganistanu,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o strategiji EU-a za Afganistan od 16. listopada 2017.,

–  uzimajući u obzir zajedničku komunikaciju upućenu Europskom parlamentu i Vijeću o elementima strategije EU-a o Afganistanu od 24. srpnja 2016. (JOIN(2017)0031),

–  uzimajući u obzir izvješće glavnog tajnika UN-a od 15. rujna 2017. o stanju u Afganistanu i njegovim posljedicama za međunarodni mir i sigurnost,

–  uzimajući u obzir Sporazum o suradnji za partnerstvo i razvoj između Europske unije i Afganistana potpisan u veljači 2017., koji je privremeno stupio na snagu u prosincu 2017.,

–  uzimajući u obzir Konferenciju održanu u Bruxellesu 5. listopada 2016. u organizaciji Afganistana i EU-a,

–  uzimajući u obzir višegodišnji okvirni program EU-a za Afganistan za razdoblje 2014. – 2020.,

–  uzimajući u obzir Nacionalni okvir za mir i razvoj u Afganistanu,

–  uzimajući u obzir Zajednički plan postupanja EU-a i Afganistana u pogledu migracija potpisan u listopadu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće posebnog izvjestitelja UN-a za ljudska prava interno raseljenih osoba od 12. travnja 2017. o njegovoj misiji u Afganistan,

–  uzimajući u obzir rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a br. 2344 (2017) o Afganistanu od 17. ožujka 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Misije Ujedinjenih naroda za pomoć Afganistanu (UNAMA) naslovljeno „Borba protiv korupcije u Afganistanu: Drugo bojno polje” (engl. Afghanistan’s Fight Against Corruption: The Other Battlefield) iz travnja 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je Afganistan obilježen duboko ukorijenjenim političkim, gospodarskim i društvenim previranjima; budući da je sigurnosno stanje u zemlji izrazito nestabilno; budući da je očekivani životni vijek i dalje nizak, a stopa smrtnosti novorođenčadi visoka; budući da su problemi kronične neishranjenosti, slabih sanitarnih uvjeta i širenja zaraznih bolesti i dalje veoma izraženi;

B.  budući da talibani i dalje drže pod kontrolom velike dijelove Afganistana i da proširuju kontrolu nad dijelovima zemlje;

C.  budući da i druge terorističke skupine osim talibana, kao što su Al-Kaida i tzv. Islamska država, destabiliziraju zemlju; budući da je posljednjih godina porastao broj civilnih žrtava; budući da je u terorističkom napadu 31. svibnja 2017. u Kabulu smrtno stradalo 150, a ranjeno više od 300 osoba;

D.  budući da se Europska unija obvezala da će pomoći Afganistanu u uspostavi trajnog mira i sigurnosti, jačanju demokracije, gospodarskom i društvenom razvoju i jednakosti;

E.  budući da su Komisija i visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku 24. srpnja 2017. objavile zajedničku komunikaciju o strategiji EU-a za Afganistan koja se temelji na ciljevima promicanja mira, stabilnosti i regionalne sigurnosti, jačanja demokracije, vladavine prava, ljudskih prava, dobrog upravljanja i osnaživanja žena, podupiranja gospodarskog i ljudskog razvoja, kao i rješavanja problema povezanih s migracijama;

F.  budući da je EU najveći partner Afganistana kad je riječ o razvojnoj suradnji; budući da su se EU i njegove države članice na Konferenciji o Afganistanu održanoj u Bruxellesu u listopadu 2016. obvezale da će izdvojiti 5 milijardi EUR od ukupno 13,6 milijardi EUR koliko je obećano Afganistanu za razdoblje 2016. – 2020.; budući da je EU 2016. izdvojio 32 milijuna EUR humanitarne pomoći Afganistanu;

G.  budući da su Europska unija i Afganistan u veljači 2017. potpisali Sporazum o suradnji za partnerstvo i razvoj, čime je uspostavljen pravni okvir u skladu s kojim će EU podupirati program reformi u Afganistanu u okviru tzv. Desetljeća transformacija 2015. – 2024.;

H.  budući da su očekivani životni vijek i životni standardi bez obzira na znatno poboljšanje u posljednjih 15 godina i dalje niski; budući da se znatno poboljšao pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju;

I.  budući da politička nestabilnost i usporeni napredak vlade nacionalnog jedinstva unatoč porastu životnog standarda posljednjih nekoliko godina ometaju daljnja poboljšanja u toj nestabilnoj državi; budući da stopa nezaposlenosti u Afganistanu iznosi 39 % i da više od 39 % stanovništva živi u siromaštvu; budući da se ovisnost o pomoći nije smanjila u znatnijoj mjeri;

J.  budući da se žene i dalje suočavaju s brojnim preprekama koje ometaju njihovo potpuno i sigurno sudjelovanje u javnom životu; budući da Afganistan zauzima veoma nisko mjesto kad je riječ o pristupu djevojčica obrazovanju;

K.  budući da raširena korupcija predstavlja veliku prepreku jačanju vladavine prava, dobrog upravljanja i održivog razvoja;

L.  budući da Misija Ujedinjenih naroda za pomoć Afganistanu (UNAMA), koja je uspostavljena 2002., podupire afganistansku vladu u njezinim naporima u cilju postizanja mira, zaštite ljudskih prava i dobrog upravljanja; budući da Vijeće sigurnosti UN-a svake godine produljuje njezin mandat koji je nedavno gotovo jednoglasno produljen za 2018.;

M.  budući da je posljednjih godina znatno porasla proizvodnja maka za ilegalne narkotike; budući da je nezakonita trgovina drogom glavni izvor prihoda za talibane; budući da je opijum iz Afganistana glavni izvor heroina koji ulazi u Europsku uniju;

N.  budući da je prema nekim procjenama u Afganistanu interno raseljeno 1,3 milijuna osoba; budući da se Afganistan suočava s dosad nezabilježenim brojem osoba koje se s dokumentima ili bez njih vraćaju iz Pakistana i drugih susjednih zemalja; budući da organizacije koje se bore za zaštitu ljudska prava i humanitarne organizacije izvještavaju o kampanji masovnog prisilnog vraćanja iz Pakistana;

O.  budući da su afganistanske nacionalne obrambene i sigurnosne snage preuzele odgovornost za sigurnost u 2014.;

P.  budući da je 31. prosinca 2016. istekao mandat policijskoj misiji EU-a u Afganistanu (EUPOL) i da je ona prenijela svoje aktivnosti na lokalne i međunarodne partnere;

Q.  budući da se vjeruje da Afganistan raspolaže golemim nerazvijenim mineralnim rezervama i resursima; budući da je nezakonito rudarenje izvor sukoba i kršenja ljudskih prava u cijelom svijetu; budući da talibani koriste vađenje mineralnih sirovina kao izvor financiranja;

1.  pozdravlja činjenicu da su u zajedničkoj komunikaciji o strategiji EU-a za Afganistan na sveobuhvatan način istaknuti zajednički ciljevi postizanja mira, stabilnosti, sigurnosti i održivog razvoja u Afganistanu; pozdravlja političku predanost EU-a i afganistanske vlade nastavku napretka u tim područjima;

2.  ističe da se napredak mora ostvariti političkim procesom pod afganistanskim vodstvom i afganistanskom odgovornošću uz političku, financijsku i tehničku pomoć EU-a i drugih međunarodnih, multilateralnih i regionalnih partnera;

3.  žali zbog pogoršanja sigurnosnog stanja koje kriminalnim skupinama omogućuje otmice i afganistanskih i stranih državljana, uključujući humanitarne radnike, i dovodi do kontinuiranog nasilja i ubijanja; izražava duboku zabrinutost zbog velikog broja terorističkih napada i civilnih žrtava; izražava dodatnu zabrinutost zbog širenja talibanske kontrole nad afganistanskim teritorijem;

4.  posebno osuđuje napade na bolnice i zdravstvene ustanove, škole i humanitarne operacije; podsjeća da je riječ o teškom kršenju međunarodnog humanitarnog prava;

5.  prepoznaje napore afganistanskih nacionalnih obrambenih i sigurnosnih snaga, ali upozorava na njihove ograničene sposobnosti za sveobuhvatno pružanje sigurnosti u Afganistanu; poziva EU i međunarodne aktere da nastave s pružanjem tehničke potpore i obuka kako bi pomogli u poboljšanju sigurnosne situacije;

6.  pozdravlja činjenicu što je pomoć EU-a Afganistanu usmjerena na osnaživanje žena i uvođenje načela ravnopravnosti spolova, a osobito činjenicu da je ravnopravnost spolova važan cilj 53 % programa EU-a; odlučno poziva Komisiju i Europsku službu za vanjsko djelovanje da zaštita i osnaživanje žena i dalje budu prioriteti u angažmanu EU-a s Afganistanom;

7.  podsjeća da proizvodnja opijuma i njegova trgovina u Afganistanu imaju razarajuće posljedice za lokalno stanovništvo i sveukupnu sigurnost zemlje; stoga ističe važnost suzbijanja proizvodnje i toka opijuma kako bi se riješili problemi trgovine drogom i financiranja terorizma; odlučno poziva EU da surađuje s regionalnim partnerima kako bi poduprli provedbu afganistanske nacionalne strategije za kontrolu narkotika; pozdravlja potporu koju EU pruža za program za borbu protiv narkotika Regionalnog ureda UN-a za droge i kriminal;

8.  naglašava da afganistanska vlada i međunarodni partneri moraju ulagati trajne napore kako bi poduprli otvaranje radnih mjesta i stvaranje uvjeta za stabilna i održiva ulaganja u cilju suzbijanja nezaposlenosti, osobito nezaposlenosti mladih, kao načina za sprječavanje radikalizacije; pozdravlja pristupanje Afganistana WTO-u;

9.  osuđuje kontinuirani dotok oružja, uključujući malo i lako oružje, i improviziranih eksplozivnih naprava u Afganistan, a osobito u ruke terorističkih organizacija; poziva na pojačanu suradnju u Afganistanu i u regiji u cilju borbe protiv nezakonite trgovine oružjem;

10.  podsjeća na zaključke neformalnog sporazuma o ponovnom prihvatu migranata, tzv. Zajedničkog plana postupanja, između EU-a i Afganistana; žali zbog nedostatka parlamentarnog nadzora i demokratske kontrole kad je riječ o zaključcima tog sporazuma; izražava duboko žaljenje zbog pojačanog broja afganistanskih izbjeglica vraćenih iz Europe jer Afganistan nije sigurna zemlja za stanovnike, a još manje za izbjeglice i povratnike; ističe da su životi povratnika koji su deportirani u Afganistan u velikoj opasnosti, osobito onih koji su sami i koji nemaju obitelj i prijatelje u Afganistanu pa imaju slabe šanse za preživljavanje; ističe da zbog nestabilnog sigurnosnog stanja u Afganistanu, koje talibani i druge terorističke skupine trajno proizvode, izbjeglicama prijeti opasnost od začaranog kruga raseljavanja i ponovnog prihvata; ustrajno se zalaže za to da se razvojna suradnja EU-a i Afganistana ne bi smjela promatrati kroz prizmu migracija; podsjeća da suradnja u području upravljanja migracijama ne smije biti uvjet za razvojnu pomoć nego se mora usmjeriti na područja na kojima postoji najveća potreba i na poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda izbjeglica;

11.  duboko je zabrinut da bi velik broj interno raseljenih osoba u Afganistanu mogao potaknuti izbijanje teške humanitarne krize; poziva EU da nastavi pružati sveobuhvatnu humanitarnu i razvojnu pomoć za razvoj infrastrukture; poziva afganistansku vladu da zaštitu i ponovnu integraciju interno raseljenih osoba i izbjeglica koji se vraćaju u Afganistan učini svojim prioritetom;

12.  žali zbog izvješća o masovnom prisilnom vraćanju afganistanskih izbjeglica iz Pakistana; izražava veliku zabrinutost zbog broja maloljetnika bez pratnje koji su raseljeni u Afganistanu i koji se vraćaju u zemlju; odlučno poziva EU i međunarodne partnere da usko surađuju s organizacijama kao što je UNICEF i s afganistanskom vladom na zaštiti djece u Afganistanu i na migracijskim rutama;

13.  poziva na daljnje djelovanje u cilju suzbijanja korupcije u Afganistanu bez kojeg bi bili ugroženi napori za ostvarenje održivog razvoja uključivog društva; pozdravlja uspostavu pravosudnog centra za suzbijanje korupcije u Afganistanu u lipnju 2016.; potiče afganistansku vladu da nastavi s rješavanjem sustavnog problema interesnih skupina s većim standardima u pogledu transparentnosti u javnom sektoru;

14.  pozdravlja članstvo Afganistana u Inicijativi za transparentnost ekstraktivnih industrija; odlučno poziva afganistansku vladu da poveća transparentnost u rudarstvu i da uvede čvrste uvjete za izdavanje licenci i nadzor kako bi ekstraktivne industrije bile održive, što koristi lokalnom stanovništvu i ne doprinosi financiranju terorizma;

15.  pozdravlja zakazivanje izbora u Afganistanu u 2018. nakon nekoliko odgoda; poziva afganistansku vladu da osigura transparentan i uključiv izborni proces, u prvom redu pozivanjem Europske unije da djeluje kao promatrač slanjem misije za promatranje izbora;

16.  ističe da je potrebno pojačati potporu organizacijama civilnog društva u Afganistanu kako bi se osigurala njihova potpuna uključenost u jačanje demokracije i državnih institucija; naglašava da bez potpunog sudjelovanja snažnog i neovisnog civilnog društva ne može biti trajnog mira i uključivog društva;

17.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Komisije / visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica te vladi i parlamentu Afganistana.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti