Postopek : 2017/2932(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0684/2017

Predložena besedila :

B8-0684/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/12/2017 - 8.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0499

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 332kWORD 46k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0678/2017
11.12.2017
PE614.307v01-00
 
B8-0684/2017

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o razmerah v Afganistanu (2017/2932(RSP))


Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Ana Gomes v imenu skupine S&D

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Afganistanu (2017/2932(RSP))  
B8-0684/2017

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Afganistanu,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 16. oktobra 2017 o strategiji EU za Afganistan,

–  ob upoštevanju skupnega sporočila Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom Elementi strategije EU za Afganistan z dne 24. julija 2017 (JOIN(2017)0031),

–  ob upoštevanju poročila generalnega sekretarja OZN z dne 15. septembra 2017 o razmerah v Afganistanu in njihovih posledicah za mednarodni mir in varnost,

–  ob upoštevanju sporazuma o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom, ki je bil podpisan februarja 2017 in je začel začasno veljati decembra 2017,

–  ob upoštevanju konference z dne 5. oktobra 2016 v Bruslju, ki sta jo gostila Afganistan in EU,

–  ob upoštevanju večletnega okvirnega programa EU za Afganistan za obdobje 2014–2020,

–  ob upoštevanju afganistanskega nacionalnega okvira za mir in razvoj,

–  ob upoštevanju skupnih nadaljnjih ukrepov EU in Afganistana glede migracijskih vprašanj, podpisanih oktobra 2016,

–  ob upoštevanju poročila posebnega poročevalca OZN o človekovih pravicah notranje razseljenih oseb z dne 12. aprila 2017 o njegovi misiji v Afganistanu,

–  ob upoštevanju resolucije varnostnega sveta OZN št. 2344 (2017) z dne 17. marca 2017 o Afganistanu,

–  ob upoštevanju poročila Misije pomoči OZN v Afganistanu (v nadaljnjem besedilu: UNAMA) iz aprila 2017 z naslovom „Afghanistan’s Fight Against Corruption: The Other Battlefield (Boj proti korupciji v Afganistanu: drugo bojišče)“,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker so Afganistan zaznamovali globoko zakoreninjeni politični, gospodarski in družbeni nemiri; ker so varnostne razmere v državi izjemno nestabilne; ker je pričakovana življenjska doba še vedno nizka, umrljivost dojenčkov pa visoka; ker so kronična podhranjenost in slabe higienske razmere še vedno razširjene, nalezljive bolezni pa se širijo še naprej;

B.  ker talibani še naprej nadzorujejo obsežna območja v Afganistanu in v nekaterih delih države še povečujejo svojo oblast;

C.  ker državo poleg talibanov še naprej destabilizirajo tudi druge teroristične skupine, vključno z Al Kaido in Daišem; ker se je število smrtnih žrtev med civilisti v zadnjih letih povečalo; ker je bilo v terorističnem napadu v Kabulu 31. maja 2017 ubitih 150 ljudi, več kot 300 pa jih je bilo ranjenih;

D.  ker je Evropska unija zavezana pomagati Afganistanu pri vzpostavljanju trajnega miru in varnosti, demokratični konsolidaciji, gospodarskem in družbenem razvoju in enakosti;

E.  ker sta 24. julija 2017 Komisija in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko objavili skupno sporočilo o strategiji EU za Afganistan, ki temelji na ciljih spodbujanja miru, stabilnosti in regionalne varnosti, krepitve demokracije, pravne države in človekovih pravic, spodbujanja dobrega upravljanja in krepitve vloge žensk, spodbujanja gospodarskega in človekovega razvoja ter reševanja izzivov, povezanih z migracijami;

F.  ker je EU največja partnerica Afganistana pri razvojnem sodelovanju; ker so EU in njene države članice na bruseljski konferenci o Afganistanu oktobra 2016 namenile 5 milijard EUR od skupno 13,6 milijarde EUR, obljubljenih Afganistanu za obdobje 2016–2020; ker je EU leta 2016 Afganistanu predala za 32 milijonov EUR humanitarne pomoči;

G.  ker je bil s sporazumom o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom, ki je bil podpisan februarja 2017, oblikovan pravni okvir za podporo EU za afganistanski program reform v okviru „desetletja preobrazbe (2015–2024)“;

H.  ker sta pričakovana življenjska doba in življenjski standard še vedno nizka, vendar sta se v zadnjih 15 letih znatno izboljšala; ker se je dostop do primarnega zdravstvenega varstva in dostop do izobraževanja precej izboljšal;

I.  ker politična nestabilnost in zastali napredek vlade narodne enotnosti kljub rasti življenjskega standarda v zadnjih letih ovirata nadaljnje izboljšave v tej nestabilni državi; ker je stopnja brezposelnosti v Afganistanu 39 % in več kot 39 % prebivalstva živi v revščini; ker se odvisnost od pomoči ni bistveno zmanjšala;

J.  ker se ženske še vedno soočajo s številnimi ovirami, ki preprečujejo polno in varno sodelovanje v javnem življenju; ker je Afganistan glede dostopa deklic do izobraževanja uvrščen zelo nizko;

K.  ker razširjena korupcija predstavlja resno oviro za okrepitev pravne države, dobrega upravljanja in trajnostnega razvoja;

L.  ker misija OZN za pomoč v Afganistanu (UNAMA), ki je bila ustanovljena leta 2002, podpira afganistansko vlado pri njenih prizadevanjih za vzpostavitev miru, varstvo človekovih pravic in dobro upravljanje; ker varnostni svet OZN vsako leto podaljša njen mandat; nazadnje je bil soglasno podaljšan do leta 2018;

M.  ker se je pridelava maka za prepovedane droge v zadnjih letih močno povečala; ker je nedovoljena trgovina z drogami pomemben vir prihodka za talibane; ker je afganistanski opij glavni vir heroina v Evropski uniji;

N.  ker se ocenjuje, da je v Afganistanu notranje razseljenih 1,3 milijona ljudi; ker se Afganistan sooča z do sedaj največjim pritokom povratnikov z veljavnimi dokumenti in brez njih iz Pakistana in drugih sosednjih držav; ker so organizacije za varstvo človekovih pravic in humanitarne organizacije ugotovile, da v Pakistanu poteka kampanja za množično prisilno vrnitev oseb;

O.  ker so afganistanske nacionalne obrambne in varnostne sile (ANDSF) leta 2014 prevzele glavno odgovornost za varnost;

P.  ker se je 31. decembra 2016 policijski misiji Evropske unije v Afganistanu (EUPOL) iztekel mandat, svoje dejavnosti pa je predala lokalnim in mednarodnim partnerjem;

Q.  ker naj bi imel Afganistan velike, a neizkoriščene zaloge in vire rudnin; ker nezakonito rudarjenje povzroča konflikte in kršitve človekovih pravic po vsem svetu; ker talibani izkoriščajo pridobivanje rudnin kot vir financiranja;

1.  pozdravlja dejstvo, da skupno sporočilo o strategiji EU za Afganistan celovito krepi skupne cilje doseganja miru, stabilnosti, varnosti in trajnostnega razvoja v tej državi; pozdravlja politično zavezo EU in afganistanske vlade, da si bosta še naprej prizadevali za napredek na teh področjih;

2.  poudarja, da je treba doseči napredek skozi politični proces pod vodstvom in pristojnostjo Afganistana ter ob politični, finančni in tehnični pomoči EU in drugih mednarodnih, večstranskih in regionalnih partnerjev;

3.  izraža obžalovanje zaradi vse slabših varnostnih razmer, ki kriminalnim združbam omogočajo ugrabitve afganistanskih in tujih državljanov, vključno s humanitarnimi delavci, in ki so vzrok za nadaljevanje nasilja in ubojev; izraža globoko zaskrbljenost zaradi velikega števila terorističnih napadov in civilnih žrtev; prav tako izraža zaskrbljenost zaradi krepitve talibanskega nadzora nad afganistanskim ozemljem;

4.  še zlasti obsoja napade na bolnišnice in zdravstvene domove, šole in humanitarne operacije; opozarja, da je to huda kršitev mednarodnega humanitarnega prava;

5.  priznava prizadevanja afganistanskih obrambnih in varnostnih sil, a opozarja, da imajo le omejene zmogljivosti za celovito zagotavljanje varnosti v Afganistanu; poziva EU in mednarodne akterje, naj še naprej zagotavljajo tehnično podporo in usposabljanje za pomoč pri izboljševanju varnostnih razmer;

6.  pozdravlja, da je pomoč EU Afganistanu osredotočena na krepitev vloge žensk in na vključevanje načela enakosti med spoloma, zlasti pa dejstvo, da kar 53 % programov EU kot pomemben cilj vsebuje enakost spolov; poziva Komisijo in ESZD, naj v sodelovanju EU z Afganistanom še naprej dajeta prednost varstvu in krepitvi vloge žensk;

7.  opozarja, da imata proizvodnja in trgovina z opijem v Afganistanu uničujoče posledice za lokalno prebivalstvo in splošno varnost v državi; poudarja, da je pomembno zajeziti pridelavo in dotok opija ter tako ukrepati proti trgovanju s prepovedanimi drogami in financiranju terorizma; poziva EU, naj si skupaj z regionalnimi partnerji prizadeva, da bi podprla izvajanje afganistanske strategije nadzora nad prepovedanimi drogami; pozdravlja podporo, ki jo EU namenja programu regionalnega urada OZN za droge in kriminal v boju proti drogam;

8.  poudarja, da si morajo afganistanska vlada in njeni mednarodni partnerji nepretrgano prizadevati, da bodo podpirali ustvarjanje delovnih mest in ustrezne razmere za stabilne in trajnostne naložbe, da bi zmanjšali brezposelnost, zlasti med mladimi, saj je to eden od načinov za preprečevanje radikalizacije; pozdravlja, da je Afganistan pristopil k Svetovni trgovinski organizaciji;

9.  obsoja nenehni dotok orožja v Afganistan, vključno z orožjem malega kalibra in lahkega strelnega orožja ter improviziranih eksplozivnih naprav, in pa dotok zlasti k terorističnim organizacijam; poziva k večjemu sodelovanju v Afganistanu in vsej regiji za boj proti nezakoniti trgovini z orožjem;

10.  je seznanjen, da je bil med EU in Afganistanom sklenjen neuradni dogovor o skupnih nadaljnjih ukrepih za ponovni sprejem; obžaluje, da ni pri sklepanju tega dogovora ni bilo parlamentarnega in demokratičnega nadzora; močno obžaluje, da se afganistanske begunce iz Evrope vse pogosteje vrača, saj Afganistan ni varna država niti za svoje prebivalce, še manj pa za begunce in povratnike; poudarja, da deportacije v Afganistan resno ogrožajo življenje povratnikov, zlasti samskih oseb, ki v državi nimajo mreže sorodnikov ali prijateljev in imajo zato le malo možnosti preživetja; poudarja, da utegnejo nestabilne varnostne razmere v Afganistanu zaradi talibanov in drugih terorističnih skupin potisniti begunce v začarani krog razseljevanja in ponovnega sprejemanja; vztraja, da razvojnega sodelovanja EU z Afganistanom ne bi smeli gledati skozi prizmo migracij; opozarja, da razvojna pomoč ne sme biti pogojena s sodelovanjem pri upravljanju migracij, temveč mora biti osredotočena na področja, kjer so najbolj potrebna, in na zagotavljanje spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin beguncev;

11.  je globoko zaskrbljen, da utegne priti v Afganistanu zaradi velikega števila notranje razseljenih oseb do hude humanitarne krize; poziva EU, naj še naprej podpira celovito humanitarno in razvojno pomoč za infrastrukturno podporo; poziva afganistansko vlado, naj si za prvi cilj zastavi zaščito in ponovno vključevanje notranje razseljenih oseb in beguncev, ki se vračajo v Afganistan;

12.  izraža obžalovanje zaradi množičnega prisilnega vračanja afganistanskih beguncev iz Pakistana; izraža skrajno zaskrbljenost, ker so v Afganistanu razseljeni številni mladoletniki brez spremstva in ker se številni še vračajo v državo; poziva EU in mednarodne partnerje, naj z organizacijami, kot sta UNICEF in afganistanska vlada, tesno sodelujeta za zaščito otrok v Afganistanu in na migracijskih poteh;

13.  poziva k nadaljnjim ukrepom zoper korupcijo v Afganistanu, brez katerih bodo ogrožena prizadevanja za trajnostni razvoj za vključujočo družbo; pozdravlja, da je bil v Afganistanu junija 2016 ustanovljen protikorupcijski pravosodni center; spodbuja afganistansko vlado, naj se proti endemičnim pridobitnim interesom še naprej bori z okrepljenimi standardi preglednosti v javnem sektorju;

14.  pozdravlja, da je Afganistan član pobude za preglednost v ekstraktivni industriji; poziva afganistansko vlado, naj poveča preglednost v rudarskem sektorju in naj oblikuje stroge zahteve za dovoljenja in nadzor, da bi zagotovili trajnost v ekstraktivni industriji, kar bo koristilo lokalnemu prebivalstvu in ne bo prispevalo k financiranju terorizma;

15.  pozdravlja, da so bile v Afganistanu po več zamudah določene volitve za leto 2018; poziva afganistansko vlado, naj poskrbi za pregleden in vključujoč volilni proces, zlasti s povabilom Evropski uniji v vlogi opazovalke, in sicer z napotitvijo misije za opazovanje volitev;

16.  poudarja, da je treba okrepiti podporo organizacijam civilne družbe v Afganistanu, da se jim zagotovi polna udeležba pri utrjevanju demokracije in državnih institucij; poudarja, da trajen mir in vključujoča družba ne bosta mogoča brez popolnega sodelovanja močne in neodvisne civilne družbe;

17.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu Afganistana.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov