Návrh usnesení - B8-0704/2017Návrh usnesení
B8-0704/2017

  NÁVRH USNESENÍ o nutnosti bojovat proti předčasnému ukončování školní docházky

  15.12.2017

  předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu

  Mara Bizzotto

  B8-0704/2018

  Návrh usnesení Evropského parlamentu o nutnosti bojovat proti předčasnému ukončování školní docházky

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

  A.  vzhledem k cíli EU, kterým je snížit do roku 2020 míru předčasného ukončování školní docházky pod úroveň 10 %;

  B.  vzhledem k tomu, že podle Eurostatu patří míra předčasných odchodů mladých lidí ve věku 18–24 let ze vzdělávání v Itálii mezi nejvyšší v EU, neboť činí 13,8 % ve srovnání s průměrem v EU ve výši 10,7 %;

  C.  vzhledem k tomu, že podle zprávy Monitor vzdělávání a odborné přípravy, vydané Evropskou komisí v listopadu 2017, jsou mladí lidé, kteří předčasně ukončí školní docházku, nejvíce ohroženi jevy, jako je nezaměstnanost, chudoba a sociální vyloučení;

  1.  vyzývá Komisi, aby podporovala vnitrostátní a evropské informační a osvětové kampaně týkající se důležitosti zavedení odpovídajících politik vzdělávacího a profesního poradenství zaměřených na mladé lidi;

  2.  dále Komisi vyzývá, aby podpořila členské státy při prosazování strategií účinně bojujících proti předčasnému ukončování školní docházky.

   

  Poslední aktualizace: 22. ledna 2018
  Právní upozornění - Ochrana soukromí