Forslag til beslutning - B8-0704/2017Forslag til beslutning
B8-0704/2017

FORSLAG TIL BESLUTNING om behovet for at bekæmpe skolefrafald

15.12.2017

jf. forretningsordenens artikel 133

Mara Bizzotto

B8‑0704/2018

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om behovet for at bekæmpe skolefrafald

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til EU's målsætning om at mindske skolefrafaldet til under 10 % inden 2020;

B.  der henviser til, at andelen af unge i alderen 18-24 år i Italien, der forlader skolen før tid, ifølge Eurostat er blandt de højeste i EU – 13,8 % sammenlignet med EU-gennemsnittet på 10,7 %;

C.  der henviser til, at unge, der opgiver deres studier før tiden, ifølge overvågningsrapporten for uddannelsessektoren, som Kommissionen offentliggjorde i november 2017, i højere grad er i fare for at blive ramt af arbejdsløshed, fattigdom og social udstødelse;

1.  opfordrer Kommissionen til at iværksætte oplysnings- og bevidstgørelseskampagner på medlemsstats- og fællesskabsplan om vigtigheden af at indføre passende uddannelses- og erhvervsvejledningsordninger for unge;

2.  opfordrer Kommissionen til at støtte medlemsstaterne i iværksættelsen af strategier til effektiv bekæmpelse af skolefrafald.

Seneste opdatering: 19. januar 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik