Návrh uznesenia - B8-0704/2017Návrh uznesenia
B8-0704/2017

NÁVRH UZNESENIA o nutnosti bojovať proti predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky

15.12.2017

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku

Mara Bizzotto

B8‑0704/2018

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o nutnosti bojovať proti predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže cieľ EÚ je znížiť mieru predčasného ukončovania školskej dochádzky pod hranicu 10 % do roku 2020;

B.  keďže podľa Eurostatu je miera predčasného ukončenia štúdia u mladých ľudí vo veku od 18 do 24 rokov v Taliansku jedna z najvyšších v EÚ (13,8 % v porovnaní s priemerom EÚ vo výške 10,7 %);

C.  keďže podľa Monitoru vzdelávania a odbornej prípravy, ktorý uverejnila Európska komisia v novembri 2017, sú mladí ľudia, ktorí predčasne ukončia štúdium, najviac vystavení riziku nezamestnanosti, chudoby a sociálneho vylúčenia;

1.  vyzýva Komisiu, aby podporovala informačné a osvetové kampane v jednotlivých členských štátoch a na úrovni Spoločenstva týkajúce sa dôležitosti zavedenia adekvátnych politík študijného a profesijného poradenstvo pre mladých ľudí;

2.  vyzýva ďalej Komisiu, aby podporovala členské štáty v presadzovaní stratégií, ktoré umožnia účinne riešiť problém predčasného ukončovania školskej dochádzky.

Posledná úprava: 18. januára 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia