Návrh uznesenia - B8-0704/2017Návrh uznesenia
B8-0704/2017

  NÁVRH UZNESENIA o nutnosti bojovať proti predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky

  15.12.2017

  predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku

  Mara Bizzotto

  B8‑0704/2018

  Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o nutnosti bojovať proti predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

  A.  keďže cieľ EÚ je znížiť mieru predčasného ukončovania školskej dochádzky pod hranicu 10 % do roku 2020;

  B.  keďže podľa Eurostatu je miera predčasného ukončenia štúdia u mladých ľudí vo veku od 18 do 24 rokov v Taliansku jedna z najvyšších v EÚ (13,8 % v porovnaní s priemerom EÚ vo výške 10,7 %);

  C.  keďže podľa Monitoru vzdelávania a odbornej prípravy, ktorý uverejnila Európska komisia v novembri 2017, sú mladí ľudia, ktorí predčasne ukončia štúdium, najviac vystavení riziku nezamestnanosti, chudoby a sociálneho vylúčenia;

  1.  vyzýva Komisiu, aby podporovala informačné a osvetové kampane v jednotlivých členských štátoch a na úrovni Spoločenstva týkajúce sa dôležitosti zavedenia adekvátnych politík študijného a profesijného poradenstvo pre mladých ľudí;

  2.  vyzýva ďalej Komisiu, aby podporovala členské štáty v presadzovaní stratégií, ktoré umožnia účinne riešiť problém predčasného ukončovania školskej dochádzky.

  Posledná úprava: 18. januára 2018
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia