FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 153kWORD 46k
12.12.2017
PE614.334v01-00
 
B8-0705/2018

jf. forretningsordenens artikel 133


om omfordeling af migranter


Nicola Caputo

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om omfordeling af migranter  
B8‑0705/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til den uacceptable mangel på beredvillighed hos visse medlemsstater til at medvirke til omfordelingen af migranter;

B.  der navnlig henviser til Visegradlandenes modstand mod den allerede trufne beslutning om obligatoriske kvoter;

C.  der henviser til, at de europæiske bestemmelser om omfordeling af migranter ikke kan vælges til eller fra;

D.  der henviser til forslaget om ændring af Dublinforordningen;

1.  mener, at det er forkert at lukke grænser og opføre mure, og at omfordelingen af migranter på grundlag af obligatoriske kvoter udgør det absolutte minimum, som alle medlemsstater må påtage sig;

2.  opfordrer Rådet til at iværksætte en afgørelse med kvalificeret flertal med henblik på at bryde det beklagelige dødvande.

Seneste opdatering: 19. januar 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik