ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 380kWORD 47k
12.12.2017
PE614.334v01-00
 
B8-0705/2018

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τη μετεγκατάσταση των μεταναστών


Nicola Caputo

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη μετεγκατάσταση των μεταναστών  
B8‑0705/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο θέμα της μετεγκατάστασης των μεταναστών συνεχίζεται μια απαράδεκτη έλλειψη συνεργασίας εκ μέρους ορισμένων κρατών μελών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ειδικότερα την αντίσταση των χωρών της ομάδας Βίσεγκραντ, που αρνούνται την ειλημμένη εντούτοις απόφαση περί υποχρεωτικής ισχύος των ποσοστώσεων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες περί μετεγκατάστασης των μεταναστών δεν είναι προαιρετικοί·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη το κείμενο που τροποποιεί τον « κανονισμό του Δουβλίνου »·

1.  εκτιμά πως το κλείσιμο των συνόρων και οι τοίχοι είναι λάθος και ότι οι υποχρεωτικές ποσοστώσεις μετεγκατάστασης είναι μια ελάχιστη απαίτηση απέναντι σε όλα τα κράτη μέλη·

2.  καλεί το Συμβούλιο να κάνει χρήση της κατά πλειοψηφία ψηφοφορίας για να αρθεί η λυπηρή κατάσταση του αδιεξόδου.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Ιανουαρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου