PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 379kWORD 46k
12.12.2017
PE614.334v01-00
 
B8-0705/2018

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl migrantų perkėlimo


Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl migrantų perkėlimo  
B8-0705/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi dėl migrantų perkėlimo klausimas vis dar nėra nepriimtinas tam tikroms valstybėms narėms;

B.  kadangi ypač Vyšegrado grupės šalys priešinasi perkėlimui, atmesdamos sprendimą, kuris jau buvo priimtas ir kuriuo nustatytos privalomos kvotos;

C.  kadangi Europos įstatymai dėl migrantų perkėlimo nėra laisvai pasirenkamojo pobūdžio;

D.  atsižvelgdamas į tekstą, iš dalies keičiantį Dublino reglamentą;

1.  mano, kad sienų uždarymas yra klaidingas sprendimas ir kad privalomos perkėlimo kvotos yra tik minimalus reikalavimas visoms valstybėms narėms;

2.  ragina Tarybą priimti sprendimą balsų dauguma, siekiant rasti išeitį iš aklavietės.

Atnaujinta: 2018 m. sausio 22 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika