ONTWERPRESOLUTIE
PDF 153kWORD 46k
12.12.2017
PE614.334v01-00
 
B8-0705/2018

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de hervestiging van migranten


Nicola Caputo

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de hervestiging van migranten  
B8‑0705/2018

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat een aantal lidstaten op onaanvaardbare wijze tekortschiet wanneer het gaat om de hervestiging van migranten;

B.  overwegende dat met name de landen van de Visegrad-groep weerstand bieden en weigeren het genomen besluit over verplichte hervestigingsquota te aanvaarden;

C.  overwegende dat de Europese regels voor de hervestiging van migranten niet facultatief zijn;

D.  gezien de voorgestelde wijziging van de Dublin-verordening;

1.  meent dat het sluiten van grenzen en het optrekken van muren fout is en dat de hervestiging volgens verplichte quota voor alle lidstaten een absoluut minimum is;

2.  verzoekt de Raad over te gaan tot een meerderheidsstemming om de betreurenswaardige patstelling te doorbreken.

Laatst bijgewerkt op: 11 januari 2018Juridische mededeling - Privacybeleid