NÁVRH UZNESENIA
PDF 239kWORD 46k
12.12.2017
PE614.334v01-00
 
B8-0705/2018

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o premiestňovaní migrantov


Nicola Caputo

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o premiestňovaní migrantov  
B8‑0705/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v niektorých členských štátoch vládne neochota premiestňovať migrantov, čo je neakceptovateľné;

B.  keďže ide najmä o neochotu krajín Vyšehradskej štvorky, ktoré odmietajú akceptovať už prijaté rozhodnutie týkajúce sa povinných kvót;

C.  keďže európske pravidlá o premiestňovaní migrantov nemajú dobrovoľný charakter;

D.  so zreteľom na zmenené znenie dublinského nariadenia;

1.  domnieva sa, že zatváranie hraníc a stavanie múrov je nesprávne a že premiestnenie v rámci povinných kvót je nevyhnutným minimom pre všetky členské štáty;

2.  žiada Radu, aby pristúpila k väčšinovému hlasovaniu s cieľom prekonať túto poľutovaniahodnú patovú situáciu.

Posledná úprava: 22. januára 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia