Návrh usnesení - B8-0706/2017Návrh usnesení
B8-0706/2017

NÁVRH USNESENÍ o boji proti znečišťování Středozemního moře

9.1.2018

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

B8-0706/2017

Návrh usnesení Evropského parlamentu o boji proti znečišťování Středozemního moře

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Středozemní moře je se svými 17 000 druhy mořských živočichů a rostlin jednou z biologicky nejrozmanitějších oblastí na světě;

B.  vzhledem k tomu, že hrozby jako například nadměrný rybolov, změna klimatu a znečištění si vybírají svou daň, přičemž další tlak na křehkou rovnováhu středomořských ekosystémů vyvíjejí obchod a cestovní ruch

C.  vzhledem k tomu, že 96 % plovoucích odpadků ze vzorků odebraných ve Středozemním moři jsou plasty;

D.  vzhledem k tomu, že v oblasti Středomořské pánve se nachází 21–54 % všech mikroplastických částic na světě;

E.  vzhledem k tomu, že z nedávných studií vyplývá, že ryby nepožívají malé plastové úlomky náhodou, ale aktivně je vyhledávají, což v souvislosti s přenosem kontaminujících látek může mít následky pro lidské zdraví;

1.  naléhavě vyzývá členské státy ve Středozemí k zavedení opatření, která by bránila pronikání plastů do vod Středozemního moře;

2.  vyzývá Komisi, členské státy a regiony na pobřeží Středozemního moře, aby zakázaly hlavní zdroje znečištění moří plasty a postupně upouštěly od plastových výrobků na jedno použití;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.

Poslední aktualizace: 23. ledna 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí