Návrh uznesenia - B8-0707/2017Návrh uznesenia
B8-0707/2017

NÁVRH UZNESENIA o opatreniach, vďaka ktorým by sa predišlo ďalším stratám pracovných miest v dôsledku čínskych akvizícií v Európe

15.12.2017

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku

Dominique Martin

B8‑0707/2017

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o opatreniach, vďaka ktorým by sa predišlo ďalším stratám pracovných miest v dôsledku čínskych akvizícií v Európe

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže je všeobecne známe, že Čína v Európe, a najmä vo Francúzsku, nadobúda aktíva a akcie a priamo zriaďuje podniky;

B.   keďže Európska únia čelí tejto veľmi reálnej, bezprecedentnej a znepokojujúcej situácii;

C.   keďže prípadov je čoraz viac: nedávne akvizície spoločnosti Club Med, účasť na záchrane spoločnosti PSA, odkúpenie spoločnosti Baccarat a francúzskej skupiny konfekčných spoločností Maje, Sandro a Claudie Pierlot, investovanie do produkcie hovädzieho, bravčového a kuracieho mäsa a tiež do produkcie mlieka (ako je to v prípade mliekarní Saint-Hubert) a obilnín, nákup viacerých francúzskych viníc alebo nákup tisícov hektárov výsadbovej plochy;

D.   keďže Európska únia sa už rozhodla uložiť antidumpingové clá na dovoz čínskej ocele;

1.  žiada Komisiu, aby vypracovala serióznu štúdiu, ktorá by analyzovala riziká týchto akvizícií v odvetví zamestnanosti;

2.   žiada Komisiu, aby postúpila tieto štúdie poslancom Európskeho parlamentu;

3.   žiada Komisiu, aby umožnila členským štátom chrániť sa pred novým sociálnym dampingom, ktorý hrozí medzi Úniou a Čínou.

Posledná úprava: 22. januára 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia