Návrh usnesení - B8-0042/2018Návrh usnesení
B8-0042/2018

  NÁVRH USNESENÍ o vytvoření společných obchodních komor ve třetích zemích, které uzavřely obchodní dohody s EU

  10.1.2018

  předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu

  Salvatore Domenico Pogliese

  B8-0042/2018

  Návrh usnesení Evropského parlamentu o vytvoření společných obchodních komor ve třetích zemích, které uzavřely obchodní dohody s EU

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

  A.  vzhledem k tomu, že podle článku 207 Smlouvy o fungování Evropské unie spadá společná obchodní politika do výlučné pravomoci Evropské unie;

  B.  vzhledem k tomu, že EU je největší obchodní velmocí na světě a také největším světovým vývozcem zboží a služeb;

  C.  vzhledem k tomu, že mezinárodní obchod byl jednou z prvních oblastí, u nichž členské státy souhlasily se sdílením své svrchovanosti, a že sdělení z roku 2010 nazvané „Obchod, růst a celosvětové záležitosti“ učinilo z mezinárodního obchodu jeden z pilířů nové strategie Evropa 2020, jejímž cílem je ekologičtější a konkurenceschopnější EU;

  D.  vzhledem k tomu, že EU podepsala dohody o volném obchodu se zeměmi na různých světadílech nebo o takovýchto dohodách vyjednává;

  E.  vzhledem k tomu, že obchodní komory vykonávají důležitou roli při podpoře internacionalizace evropských podniků a navazování obchodních vztahů s třetími zeměmi;

  1.  vyzývá Komisi, aby podpořila a prosazovala vytvoření obchodních komor Evropské unie ve všech třetích zemích, které podepsaly dohodu o volném obchodu s EU.

   

  Poslední aktualizace: 8. června 2018
  Právní upozornění - Ochrana soukromí