Návrh usnesení - B8-0042/2018Návrh usnesení
B8-0042/2018

NÁVRH USNESENÍ o vytvoření společných obchodních komor ve třetích zemích, které uzavřely obchodní dohody s EU

10.1.2018

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu

Salvatore Domenico Pogliese

B8-0042/2018

Návrh usnesení Evropského parlamentu o vytvoření společných obchodních komor ve třetích zemích, které uzavřely obchodní dohody s EU

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že podle článku 207 Smlouvy o fungování Evropské unie spadá společná obchodní politika do výlučné pravomoci Evropské unie;

B.  vzhledem k tomu, že EU je největší obchodní velmocí na světě a také největším světovým vývozcem zboží a služeb;

C.  vzhledem k tomu, že mezinárodní obchod byl jednou z prvních oblastí, u nichž členské státy souhlasily se sdílením své svrchovanosti, a že sdělení z roku 2010 nazvané „Obchod, růst a celosvětové záležitosti“ učinilo z mezinárodního obchodu jeden z pilířů nové strategie Evropa 2020, jejímž cílem je ekologičtější a konkurenceschopnější EU;

D.  vzhledem k tomu, že EU podepsala dohody o volném obchodu se zeměmi na různých světadílech nebo o takovýchto dohodách vyjednává;

E.  vzhledem k tomu, že obchodní komory vykonávají důležitou roli při podpoře internacionalizace evropských podniků a navazování obchodních vztahů s třetími zeměmi;

1.  vyzývá Komisi, aby podpořila a prosazovala vytvoření obchodních komor Evropské unie ve všech třetích zemích, které podepsaly dohodu o volném obchodu s EU.

 

Poslední aktualizace: 8. června 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí