Návrh usnesení - B8-0061/2018Návrh usnesení
B8-0061/2018

  NÁVRH USNESENÍ o ochraně italských a evropských zemědělsko-potravinářských produktů vynikající kvality

  11.1.2018

  předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu

  Mara Bizzotto

  B8-0061/2018

  Návrh usnesení Evropského parlamentu o ochraně italských a evropských zemědělsko-potravinářských produktů vynikající kvality

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

  A.  vzhledem k tomu, že italské produkty se zeměpisným označením čelí stále větší nekalé soutěži ze strany zahraničních produktů, které klamou spotřebitele označeními, jež připomínají kvalitní produkty vyráběné v Itálii (jev zvaný „Italian sounding“);

  B.  vzhledem k tomu, že tento jev připraví italskou ekonomiku každoročně o desítky miliard eur a kromě této značné ekonomické újmy vede zemědělsko-potravinářské pirátství také k vážnému poškození obrazu výrobců i území původu;

  C.  vzhledem k tomu, že podvody v potravinářském odvětví poškozují nejen italské výrobky s označením původu, ale také typické potraviny špičkové kvality z jiných členských států;

  1.  žádá Komisi, aby zajistila plnou ochranu italských a evropských produktů se zeměpisným označením v rámci dvoustranných a mnohostranných dohod se třetími zeměmi;

  2.  vyzývá Komisi, aby poskytla podporu členským státům a sdružením výrobců při vytváření informačních kampaní týkajících se podvodů v potravinářském odvětví.

  Poslední aktualizace: 8. června 2018
  Právní upozornění - Ochrana soukromí