Návrh uznesenia - B8-0061/2018Návrh uznesenia
B8-0061/2018

NÁVRH UZNESENIA o ochrane talianskych a európskych agropotravinárskych výrobkov špičkovej kvality

11.1.2018

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku

Mara Bizzotto

B8‑0061/2018

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o ochrane talianskych a európskych agropotravinárskych výrobkov špičkovej kvality

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže talianske produkty, na ktoré sa vzťahuje zemepisné označenie, čelia rastúcej nekalej súťaži zo strany zahraničných produktov, ktoré zavádzajú spotrebiteľov s názvami pripomínajúcimi výrobky špičkovej kvality označené Made in Italy (jav „Italian sounding“ – zneužívanie taliansky znejúcich názvov);

B.  keďže zneužívanie taliansky znejúcich názvov pripravuje talianske hospodárstvo každoročne o desiatky miliárd eur a keďže toto agropotravinárske pirátstvo okrem značných hospodárskych škôd vážne poškodzuje dobré meno výrobcov aj území pôvodu;

C.  keďže falšované agropotravinárske produkty poškodzujú nielen talianske výrobky s označením pôvodu, ale aj typické výrobky špičkovej kvality z iných členských štátov;

1.  vyzýva Komisiu, aby v rámci bilaterálnych a multilaterálnych dohôd uzatváraných s tretími krajinami v plnej miere zabezpečila ochranu talianskych a európskych produktov, na ktoré sa vzťahuje zemepisné označenie;

2.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby členským štátom a sektorovým združeniam výrobcov poskytovala podporu pri príprave informačných kampaní týkajúcich sa falšovaných agropotravinárskych produktov.

Posledná úprava: 8. júna 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia