NÁVRH USNESENÍ
PDF 241kWORD 47k
18.1.2018
PE614.364v01-00
 
B8-0062/2018

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o „strategii boje proti kriminalitě mladistvých“


Nicola Caputo

Návrh usnesení Evropského parlamentu o „strategii boje proti kriminalitě mladistvých“  
B8-0062/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že kriminalita mladistvých se týká obzvláště zranitelné části obyvatelstva a vystavuje mladé lidi velmi brzy nebezpečí sociálního vyloučení;

B.  vzhledem k tomu, že poslední dostupné údaje Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu, které se vztahují na tříleté období 2009–2011, poukazují na znepokojivý vývoj míry kriminality mladistvých;

1.  domnívá se, že v zájmu účinného boje proti kriminalitě mladistvých je nezbytné vypracovat integrovanou vnitrostátní a evropskou strategii, která by kombinovala preventivní opatření, soudní a mimosoudní opatření a opatření k zajištění sociálního začlenění všech mladistvých;

2.  domnívá se, že za účelem účinného vyřešení problému kriminality mladistvých je nezbytné uplatňovat vhodnou politiku ve školství a v oblasti sociální, rodinné i vzdělávací, která bude napomáhat k předávání sociálních a občanských hodnot;

3.  žádá Evropskou komisi, aby:

předložila integrovaný rámcový program Unie, který bude založen na osvědčených vnitrostátních postupech a bude obsahovat opatření na úrovni EU;

–  pro všechny členské státy stanovila zvláštní kritéria pro shromažďování vnitrostátních statistických údajů, aby bylo možné zajistit jejich srovnatelnost, a tím jejich použitelnost během přípravy opatření v celoevropském měřítku.

Poslední aktualizace: 8. června 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí