PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 382kWORD 47k
18.1.2018
PE614.364v01-00
 
B8-0062/2018

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl kovos su nepilnamečių nusikalstamumu strategijos


Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl kovos su nepilnamečių nusikalstamumu strategijos  
B8-0062/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi nepilnamečių nusikalstamumas susijęs su itin jautria gyventojų dalimi ir dėl jo nepilnamečiams labai anksti iškyla socialinės atskirties pavojus;

B.  kadangi, remiantis naujausiais turimais duomenimis, kuriuos pateikė Jungtinių Tautų narkotikų ir nusikalstamumo prevencijos biuras už trejus metus (2009–2011), nepilnamečių nusikalstamumas pasiekė susirūpinimą keliantį lygį;

1.  mano, kad norint veiksmingai kovoti su nepilnamečių nusikalstamumu būtina numatyti nacionalinio ir europinio lygmens integruotą strategiją, kuri sujungtų prevencijos priemones, teismines ir neteismines priemones ir visiems nepilnamečiams skirtas socialinės įtraukties priemones;

2.  mano, kad norint veiksmingai išspręsti nepilnamečių nusikalstamumo problemą būtina įgyvendinti patikimą politiką švietimo, socialinėje, šeimos ir ugdymo srityse, kuri padėtų perduoti socialines ir pilietines vertybes;

3.  ragina Europos Komisiją:

pateikti bendrą integruotą Sąjungos programą, kuri būtų paremta geriausia valstybių narių patirtimi ir kurioje būtų numatytos ES lygmens prevencinės priemonės;

nustatyti visoms valstybėms narėms skirtus specialius kriterijus, kaip rinkti nacionalinę statistiką siekiant užtikrinti, kad ji būtų palyginama ir todėl ją būtų galima panaudoti planuojant Europos lygmens priemones.

Atnaujinta: 2018 m. birželio 8 d.Teisinė informacija - Privatumo politika