PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 377kWORD 47k
18.1.2018
PE614.364v01-00
 
B8-0062/2018

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la strategia de combatere a delincvenței juvenile


Nicola Caputo

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la strategia de combatere a delincvenței juvenile  
B8‑0062/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât delincvența juvenilă afectează o parte deosebit de vulnerabilă a populației și îi expune de foarte timpuriu pe tineri riscului excluderii sociale;

B.  întrucât cele mai recente date disponibile furnizate de UNODC pentru perioada de trei ani 2009-2011 arată o tendință îngrijorătoare a ratei delincvenței juvenile,

1.  consideră că, pentru a combate în mod eficace delincvența juvenilă, este necesară o strategie integrată, la nivel național și european, care să combine măsurile de prevenire, măsurile judiciare și extrajudiciare și măsurile de incluziune socială pentru toți tinerii;

2.  consideră că, pentru a soluționa în mod eficace problema delincvenței juvenile, trebuie să se pună în aplicare o politică școlară, socială, familială și educativă adecvată care să contribuie la transmiterea valorilor sociale și civice;

3.  solicită Comisiei:

să prezinte un program-cadru integrat al Uniunii, bazat pe cele mai bune practici naționale, care să prevadă măsuri de prevenire la nivelul UE;

să stabilească criterii specifice, destinate tuturor statelor membre, privind elaborarea statisticilor naționale, pentru a garanta că acestea sunt comparabile și deci utilizabile în procesul de planificare a măsurilor ce trebuie să fie adoptate la nivel european.

Ultima actualizare: 8 iunie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate