PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 302kWORD 47k
18.1.2018
PE614.364v01-00
 
B8-0062/2018

v skladu s členom 133 Poslovnika


o strategiji proti mladoletniškemu kriminalu


Nicola Caputo

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o strategiji proti mladoletniškemu kriminalu  
B8-0062/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker mladoletniški kriminal zadeva posebej ranljiv del prebivalcev in mlade zelo zgodaj izpostavi tveganju, da bodo socialno izključeni;

B.  ker kažejo zadnji razpoložljivi podatki Urada Združenih narodov za droge in kriminal za triletje 2009–2011 zaskrbljujoč delež mladoletniškega kriminala;

1.  meni, da je treba za učinkovit boj proti njemu predvideti celovito strategijo na nacionalni in evropski ravni, v kateri bodo združeni ukrepi za preprečevanje, sodni in zunajsodni ukrepi ter ukrepi za socialno vključenost vseh mladih;

2.  meni, da je treba za učinkovito rešitev problematike mladostniškega kriminala uresničiti zanesljivo politiko v okviru šole ter v socialnem, družinskem in izobraževalnem okviru, ki bo prispevala k prenosu družbenih in državljanskih vrednot;

3.  poziva Evropsko komisijo, naj:

predstavi celovit okvirni program Unije na podlagi zgledov najboljše nacionalne prakse, v katerem bodo predvideni ukrepi za preprečevanje na ravni EU;

opredeli specifična merila v zvezi z zbiranjem nacionalnih statistik za vse države članice, da bi zagotovili njihovo primerljivost in posledično uporabnost v času načrtovanja ukrepov na evropski ravni.

 

Zadnja posodobitev: 8. junij 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov