RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 156kWORD 48k
12.1.2018
PE614.365v01-00
 
B8-0063/2018

vastavalt kodukorra artiklile 133


pandadiplomaatia ja Hiinast Euroopa Liidu loomaaedadele pandade laenutamise kohta


Dominique Bilde

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek pandadiplomaatia ja Hiinast Euroopa Liidu loomaaedadele pandade laenutamise kohta  
B8-0063/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 13,

–  võttes arvesse nõukogu 9. detsembri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et pandade laenutamine ligikaudu 700 000 euro eest on üldjuhul kahjumlik, sealhulgas mitmes USA loomaaias küündis see 33 miljoni USA dollarini (2000–2003), ning Hiina ei täida tõenäoliselt kohustust eraldada 70 % vahenditest teadustegevusele; arvestades, et ajalehe Financial Times 3. novembri 2017. aasta numbri andmetel on võimalikud raha kõrvaletoimetamise juhtumid;

B.  arvestades, et pandade laenutamine tähendab nende tagastamist samas, kui Hiina nn teaduskeskusi on kritiseeritud (vt Henry Nicholls, Kati Loeffler) ning 12. juuli 2017. aasta videos näidatakse nende halba kohtlemist;

C.  arvestades, et mõnede teadlaste andmetel on sellistes keskustes üle 510 panda, vabas looduses elas neid 2015. aastal 1864 ja Hiina avaldab survet, et pandat ei loetaks enam ohualtiks liigiks (2016);

1.  soovitab komisjonil ja liikmesriikidel

a) tugevdada kontrolli pandade laenutamise üle, eelkõige läbipaistvuse ja rahalise tasakaalustatuse osas;

b) edendada tasakaalustatud kaitsekavasid, mille eesmärk on viia loomad tagasi looduskeskkonda.

(1)

EÜT L 61, 3.3.1997, lk 1.

Viimane päevakajastamine: 14. veebruar 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika