PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 238kWORD 49k
12.1.2018
PE614.365v01-00
 
B8-0063/2018

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


”pandadiplomatiasta” ja Kiinan ja Euroopan unionin eläintarhojen välisten pandalainojen valvonnasta


Dominique Bilde

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys ”pandadiplomatiasta” ja Kiinan ja Euroopan unionin eläintarhojen välisten pandalainojen valvonnasta  
B8‑0063/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 13 artiklan,

–  ottaa huomioon 9. joulukuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että pandojen lainaaminen noin 700 000 euron maksua vastaan on yleensä tappiollista, ja toteaa, että esimerkiksi useiden amerikkalaisten eläintarhojen tappiot olivat jopa 33 miljoonaa dollaria (2000–2003) ja että Kiina ei ilmeisesti noudata velvoitetta osoittaa 70 prosenttia varoista tutkimukseen; toteaa lisäksi, että Financial Times -lehden 3. marraskuuta 2017 julkaisemien tietojen mukaan varoja todennäköisesti käytetään vääriin tarkoituksiin;

B.  ottaa huomioon. että nämä lainat edellyttävät pandojen palauttamista, vaikka kiinalaisten tutkimuskeskusten olosuhteita kritisoidaan usein (ks. Henry Nicholls, Kati Loeffler) ja vaikka 12. heinäkuuta 2017 julkaistu video paljasti väärinkäytöksiä;

C.  ottaa huomioon, että useat tiedemiehet tuomitsevat yli 510 pandan säilyttämisen näissä keskuksissa, luonnonvaraisen kannan laskennan (1 864 yksilöä vuonna 2015) ja Kiinan harjoittaman painostuksen, jolla pyritään estämään pandan uudelleenluokittelu vaarantuneeksi lajiksi (2016);

1.  kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita

a) tehostamaan näiden lainojen valvontaa erityisesti avoimuutta ja taloudellista tasapainoa koskevien seikkojen osalta;

b) edistämään yhtenäisiä suojeluohjelmia, joilla eläimet pyritään kotouttamaan uudelleen luonnolliseen ympäristöönsä.

(1)

EYVL L 61, 3.3.1997, s. 1.

Päivitetty viimeksi: 14. helmikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö