PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 243kWORD 48k
12.1.2018
PE614.365v01-00
 
B8-0063/2018

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o tzv. panda diplomaciji i kontroli posudbe pandi iz Kine zoološkim vrtovima u Europskoj uniji


Dominique Bilde

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o tzv. panda diplomaciji i kontroli posudbe pandi iz Kine zoološkim vrtovima u Europskoj uniji  
B8-0063/2018

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 13. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima(1),

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da za posudbu pandi treba izdvojiti otprilike 700 000 EUR i da pritom obično dolazi do novčanih gubitaka; konkretno, u nekoliko zooloških parkova u SAD-u u razdoblju od 2000. do 2003. godine deficit je iznosio 33 milijuna dolara; budući da Kina vjerojatno neće poštovati obvezu prema kojoj se 70 % sredstava mora izdvojiti za istraživanje, moglo bi doći do pronevjere, navodi se u izdanju Financial Timesa od 3. studenog 2017.;

B.  budući da te posudbe podrazumijevaju vraćanje pandi u Kinu, unatoč kritikama uvjeta u kineskim „centrima za istraživanje” (vidi Nicholls Henry, Kati Loeffler) i videu od 12. srpnja 2017. godine koji upućuje na zlostavljanje tih životinja;

C.  budući da neki znanstvenici osuđuju držanje više od 510 pandi u tim centrima, popis jedinki koje se nalaze u divljini (2015. godine zabilježeno ih je 1864) i pritisak koji Kina vrši protiv prekvalifikacije pandi u ugroženu vrstu (2016. godine);

1.  potiče Komisiju i države članice da:

a) povećaju razinu kontrole tih posudbi, osobito u pogledu transparentnosti i financijske ravnoteže;

b) potiču uravnotežene programe očuvanja usmjerene na reintegraciju tih životinja u divljinu.

 

(1)

SL L 61, 3.3.1997., str. 1.

Posljednje ažuriranje: 14. veljače 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti