ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 249kWORD 48k
12.1.2018
PE614.365v01-00
 
B8-0063/2018

az eljárási szabályzat 133. cikke alapján


a „pandadiplomáciáról” és a pandák Kína és az Európai Unióban található állatkertek közötti kölcsönzésének ellenőrzéséről


Dominique Bilde

Az Európai Parlament állásfoglalására irányuló indítvány a „pandadiplomáciáról” és a pandák Kína és az Európai Unióban található állatkertek közötti kölcsönzésének ellenőrzéséről  
B8-0063/2018

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 13. cikkére,

–  tekintettel a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendeletre(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 133. cikkére,

A.  mivel a pandák körülbelül 700 000 eurós összegért történő kölcsönzése általában veszteséges, hiszen 2000 és 2003 között amerikai állatkertek összesen 33 millió dollárnyi veszteséget halmoztak fel ily módon, és mivel Kína nem tesz eleget annak a kötelezettségének, hogy az említett összegek 70%-át kutatásra fordítsa, továbbá a Financial Times 2017. november 3-i cikke szerint az összegeket valószínűleg jogellenesen használják fel;

B.  mivel a kölcsönidőszak végén a pandák visszakerülnek Kínába, holott az ottani „kutatóközpontokban” uralkodó körülményeket többen bírálják (például Henry Nicholls és Kati Loeffler), egy 2017. július 12-i videó pedig rossz bánásmódról számol be;

C.  mivel tudósok felszólaltak az ellen, hogy több mint 510 pandát tartanak ezekben a központokban, hogy miként mérték fel a vadon élő populációt (2015-ben 1864 egyed), és hogy Kína nyomást gyakorol a panda sebezhető fajjá minősítésének megakadályozása érdekében (2016);

1.  ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy:

a) erősítsék meg e kölcsönzések ellenőrzését, különösen a pénzügyi átláthatóság és egyensúly tekintetében;

b) mozdítsák elő az állatok természetes környezetbe történő visszailleszkedését célzó kiegyensúlyozott állatvédelmi programokat.

(1)

HL L 61., 1997.3.3., 1. o.

Utolsó frissítés: 2018. február 14.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat