REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 390kWORD 47k
12.1.2018
PE614.365v01-00
 
B8-0063/2018

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par “pandu diplomātiju” un kontroli pār pandu aizņemšanos no Ķīnas, ko praktizē Eiropas Savienības zooloģiskie dārzi


Dominique Bilde

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par “pandu diplomātiju” un kontroli pār pandu aizņemšanos no Ķīnas, ko praktizē Eiropas Savienības zooloģiskie dārzi  
B8-0063/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 13. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 1996. gada 9. decembra Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā pandu aizņemšanās, kas izmaksā aptuveni EUR 700 000, parasti rada zaudējumus un cita starpā ir radījusi 33 miljonu ASV dolāru lielus zaudējumus vairākos ASV zooloģiskajos dārzos (2000–2003) un tā kā Ķīna nepilda pienākumu 70 % no šiem līdzekļiem atvēlēt pētniecībai un laikraksta Financial Times 2017. gada 3. novembra publikācija liecina, ka varētu būt notikusi līdzekļu piesavināšanās;

B.  tā kā aizņemšanās nozīmē, ka pandas ir jāatdod, lai arī apstākļi Ķīnas “pētniecības centros” tiek kritizēti (skatīt Henry Nicholls, Kati Löffler) un 2017. gada 12. jūlijā nofilmētā video ir redzama slikta izturēšanās pret dzīvniekiem;

C.  tā kā daži zinātnieki nosoda to, ka vairāk nekā 510 pandas tiek turētas šajos centros, kā ir saskaitīta savvaļas populācija (1864 šīs sugas īpatņi 2015. gadā) un ka Ķīna ir izdarījusi spiedienu, lai nepieļautu, ka pandas no jauna tiek iekļautas apdraudēto sugu sarakstā (2016. gadā),

1.  mudina Komisiju un dalībvalstis:

a) stingrāk kontrolēt šādu aizņemšanos, jo īpaši finanšu pārskatāmības un līdzsvara ziņā;

b) veicināt līdzsvarotu saglabāšanas programmu īstenošanu, kuru mērķis ir dzīvnieku atgriešanās savvaļā.

 

(1)

OV L 61, 3.3.1997., 1. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 14. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika