PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 386kWORD 49k
12.1.2018
PE614.365v01-00
 
B8-0063/2018

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la „diplomația panda” și controlul împrumuturilor de urși panda efectuate între China și grădinile zoologice ale Uniunii Europene


Dominique Bilde

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la „diplomația panda” și controlul împrumuturilor de urși panda efectuate între China și grădinile zoologice ale Uniunii Europene  
B8‑0063/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 13 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea(1),

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât împrumuturile de urși panda, care costă aproximativ 700 000 EUR, sunt în general neprofitabile, lucru demonstrat de pierderile de 33 de milioane de dolari suferite de mai multe grădini zoologice americane între 2000 și 2003, și întrucât se presupune că China nu își respectă obligația de a aloca 70 % din aceste fonduri în cercetare, cazuri de deturnare probabilă fiind raportate de ziarul Financial Times din 3 noiembrie 2017;

B.  întrucât aceste împrumuturi sunt efectuate cu condiția restituirii urșilor panda, deși condițiile din „centrele de cercetare” din China sunt criticate (a se vedea Henry Nicholls, Kati Loeffler), iar o înregistrare video din 12 iulie 2017 a dezvăluit cazuri de maltratare a acestor animale;

C.  întrucât unii oameni de știință condamnă păstrarea a peste 510 de panda în aceste centre, în timp ce un recensământ din 2015 a estimat că populația sălbatică numără 1 864 de exemplare, și întrucât China a exercitat presiuni împotriva reclasificării urșilor panda ca specie vulnerabilă (2016),

1.  încurajează Comisia și statele membre:

a) să îmbunătățească controlul acestor împrumuturi, mai ales în ceea ce privește transparența și echilibrul financiar;

b) să promoveze programele de conservare echilibrate, care urmăresc reintegrarea animalelor în mediul lor natural.

(1)

JO L 61, 3.3.1997, p. 1.

Ultima actualizare: 14 februarie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate