PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 308kWORD 48k
12.1.2018
PE614.365v01-00
 
B8-0063/2018

v skladu s členom 133 Poslovnika


o tako imenovani diplomaciji v zvezi s pandami in nadzorom nad posojanjem pand s Kitajske živalskim vrtovom v Evropski uniji


Dominique Bilde

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o tako imenovani diplomaciji v zvezi s pandami in nadzorom nad posojanjem pand s Kitajske živalskim vrtovom v Evropski uniji  
B8-0063/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 13 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi(1),

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker je za izposojo pand treba plačati približno 700 000 EUR, običajno pa pri tem nastane finančna izguba, ki je v več ameriških živalskih vrtovih (od leta 2000 do leta 2003) znašala 33 milijonov dolarjev, in ker Kitajska naj ne bi upoštevala obveznosti, da 70 % pridobljenih sredstev vloži v raziskave, pač pa po navedbah časopisa Financial Times z dne 3. novembra 2017 obstaja možnost protipravne prilastitve sredstev;

B.  ker bi bilo treba izposojene pande vrniti, a so pogoji v kitajskih „raziskovalnih centrih“ deležni kritik (gl. Henry Nicholls, Kati Loeffler), in ker videoposnetek z dne 12. julija 2017 kaže grdo ravnanje s temi živalmi;

C.  ker nekateri znanstveniki razkrivajo, da je v teh centrih več kot 510 pand, ker je popis populacije leta 2015 pokazal, da je v divjini še 1864 primerkov te živali in ker Kitajska pritiska proti ponovni uvrstitvi pande med ranljive vrste (2016);

1.  spodbuja Komisijo in države članice:

a) naj okrepijo nadzor nad temi izposojami, zlasti glede preglednosti in finančne uravnoteženosti;

b) naj spodbujajo uravnotežene programe za zaščito, katerih cilj je ponovna vključitev živali v njihovo naravno okolje.

(1)

UL L 61, 3.3.1997, str. 1.

Zadnja posodobitev: 14. februar 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov