Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0066/2018Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0066/2018

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ AJÁNLÁS az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 9 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard módosításai tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelet tervezetével szembeni kifogás mellőzéséről

26.1.2018 - (D54380/02 – 2017/3018(RPS))

az eljárási szabályzat 106. cikke (4) bekezdésének d) pontja és 105. cikkének (6) bekezdésével összhangban benyújtva
Gazdasági és Monetáris Bizottság

Illetékes képviselő: Theodor Dumitru Stolojan

Eljárás : 2017/3018(RPS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0066/2018
Előterjesztett szövegek :
B8-0066/2018
Viták :
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

B8-0066/2018

Az Európai Parlament határozattervezete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 9 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard módosításai tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelet tervezetével szembeni kifogás mellőzéséről

(D54380/02 – 2017/3018(RPS))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a bizottsági rendelet tervezetére (D54380/02),

–  tekintettel a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló, 2002. július 19-i 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre[1] és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésére,

–  tekintettel a Bizottság 2017. december 18-i levelére, amelyben annak kinyilvánítására kéri az Európai Parlamentet, hogy nem ellenzi a rendelet tervezetét,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság által a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnökéhez intézett 2018. január 24-i levélre,

–  tekintettel a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat[2] 5a. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság határozatra vonatkozó ajánlására,

–  tekintettel eljárási szabályzata 106. cikke (4) bekezdésének d) pontjára és 105. cikkének (6) bekezdésére,

A.  mivel a Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) 2017. október 12-én módosította az IFRS 9 Pénzügyi eszközök nemzetközi pénzügyi beszámolási standardot; mivel e módosítás célja az volt, hogy egyértelművé és következetessé tegyék a hitelviszonyt megtestesítő, negatív előtörlesztési lehetőségeket kínáló instrumentumok besorolását;

B.  mivel az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport (EFRAG) 2017. november 10-én kedvező szakvéleményt adott a Bizottság számára; mivel az EFRAG szakvéleménye foglalkozik az Európai Központi Bank EFRAG-nak küldött 2017. november 8-i levelében felvetett néhány kérdéssel;

C.  mivel a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az értelmezés megfelel az elfogadáshoz szükséges technikai kritériumoknak, amint azt az 1606/2002/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdése megköveteli, és kijelenti, hogy a javasolt módosítás csupán fenntartja az ilyen speciális instrumentumok amortizált költségeinek elszámolása terén az IFRS 9 bevezetése előtt kialakult status quo-t;

D.  mivel az IASB az IFRS 9 standard módosítása alkalmazásának időpontját 2019. január 1-ében határozta meg, de alkalmazása korábban is engedélyezett; mivel a pénzügyi instrumentumok IFRS 9 standard szerinti elszámolása már 2018. január 1. óta kötelező; mivel az IFRS számviteli standardokat alkalmazó pénzügyi intézmények nem vehetik igénybe a javasolt módosítás szerinti eljárást annak jóváhagyása és közzététele előtt;

E.  mivel a Bizottság célja az volt, hogy az egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 2008. november 3-i 1126/2008/EK rendelet[3] módosítását 2018. március vége előtt közzétegyék, hogy az alkalmazható legyen a 2018. január 1-jén vagy azt követően kezdődő pénzügyi időszakokban;

1.  kijelenti, hogy nem ellenzi a bizottsági rendelet tervezetét;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Bizottságnak és tájékoztatás céljából a Tanácsnak.

Utolsó frissítés: 2018. február 2.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat