Proċedura : 2017/3018(RPS)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : B8-0066/2018

Testi mressqa :

B8-0066/2018

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

Testi adottati :

P8_TA(2018)0027

RAKKOMANDAZZJONI GĦAL DEĊIŻJONI
PDF 407kWORD 50k
26.1.2018
PE614.368v01-00
 
B8-0066/2018

imressqa skont l-Artikolu 106(4)(d) u l-Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura


li ma ssirx oġġezzjoni għall-abbozz ta' Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-emendi fl-Istandard Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju 9 (D054380/02 – 2017/3018(RPS))


Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
Membru responsabbli: Theodor Dumitru Stolojan

Abbozz ta' deċiżjoni tal-Parlament Ewropew li ma ssirx oġġezzjoni għall-abbozz ta' Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-emendi fl-Istandard Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju 9 (D054380/02 – 2017/3018(RPS))  
B8‑0066/2018

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni (D054380/02),

–  Wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Lulju 2002 dwar l-applikazzjoni ta' standards internazzjonali tal-kontabilità(1), u b'mod partikolari l-Artikolu 3(1) tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-ittra tal-Kummissjoni tat-18 ta' Diċembru 2017, li permezz tagħha talbet lill-Parlament jiddikjara li mhuwiex se joġġezzjona għall-abbozz ta' regolament,

–  wara li kkunsidra l-ittra tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji tal-24 ta' Jannar 2018 lill-President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni(2),

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106(4)(d) u l-Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-Bord dwar l-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità (IASB) ħareġ fit-12 ta' Ottubru 2017 emendi għall-Istandard Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju 9 - Strumenti Finanzjarji; billi dawk l-emendi għandhom l-għan li joħolqu ċarezza u konsistenza fil-klassifikazzjoni tal-istrumenti ta' dejn b'opzjonijiet ta' prepagament negattivi;

B.  billi l-Grupp Konsultattiv Ewropew għar-Rappurtar Finanzjarju (EFRAG) ipprovda lill-Kummissjoni b'parir ta' approvazzjoni pożittiv fl-10 ta' Novembru 2017; billi fil-parir tiegħu l-EFRAG ikopri wħud mill-kwistjonijiet imqajma mill-Bank Ċentrali Ewropew fl-ittra tiegħu tat-8 ta' Novembru 2017 lill-EFRAG;

C.  billi l-Kummissjoni kkonkludiet li l-interpretazzjoni tissodisfa l-kriterji tekniċi għall-adozzjoni kif mitlub mill-Artikolu 3(2) tar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 u ssostni li din l-emenda proposta tkun sempliċiment iżżomm l-istatus quo tal-kontabilità fuq il-kost amortizzat għal dawn l-istrumenti speċifiċi kif applikabbli qabel l-introduzzjoni tal-IFRS 9;

D.  billi l-IASB stabbilixxa l-1 ta' Jannar 2019 bħala d-data effettiva għal din l-emenda għall-IFRS 9 u hemm il-possibbiltà li tiġi applikata qabel; billi l-kontabilità għall-istrumenti finanzjarji taħt l-IFRS 9 hija meħtieġa diġà mill-1 ta' Jannar 2018; billi l-istituzzjonijiet finanzjarji soġġetti għall-kontabilità tal-IFRS ma jistgħux jużaw it-trattament taħt din l-emenda proposta qabel l-approvazzjoni u l-pubblikazzjoni tagħha;

E.  billi l-Kummissjoni kienet qed timmira għall-pubblikazzjoni tal-emendi għar-Regolament (KE) Nru 1126/2008 tat-3 ta' Novembru 2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità(3) qabel l-aħħar ta' Marzu 2018 sabiex ikunu applikabbli għall-perjodi finanzjarji li jibdew fl-1 ta' Jannar 2018 jew wara;

1.  Jiddikjara li ma joġġezzjonax għall-abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kummissjoni u, għal skopijiet ta' informazzjoni, lill-Kunsill.

(1)

ĠU L 243, 11.9.2002, p. 1.

(2)

ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

(3)

ĠU L 320, 29.11.2008, p. 1.

Aġġornata l-aħħar: 2 ta' Frar 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza