Procedūra : 2017/3032(DEA)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0069/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0069/2018

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0028

IETEIKUMS LĒMUMAM
PDF 464kWORD 48k
26.1.2018
PE614.371v01-00
 
B8-0069/2018

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 105. panta 6. punktu


par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2017. gada 20. decembra deleģēto regulu, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/2358 un Deleģēto regulu (ES) 2017/2359 groza attiecībā uz to piemērošanas sākumdienu  (C(2017)08681 – 2017/3032(DEA))


Ekonomikas un monetārā komiteja
Atbildīgais deputāts: Werner Langen

Eiropas Parlamenta lēmuma projekts par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2017. gada 20. decembra deleģēto regulu, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/2358 un Deleģēto regulu (ES) 2017/2359 groza attiecībā uz to piemērošanas sākumdienu  (C(2017)08681 – 2017/3032(DEA))  
B8-0069/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas deleģēto regulu (C(2017)08681) (grozošā deleģētā regula),

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas 2018. gada 24. janvāra vēstuli Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājam,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 20. janvāra Direktīvu (ES) 2016/97 par apdrošināšanas izplatīšanu(1) un jo īpaši tās 25. panta 2. punktu, 28. panta 4. punktu, 29. panta 4.  un 5. punktu, 30. panta 6. punktu un 39. panta 5. punktu;

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas lēmuma ieteikumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 105. panta 6. punktu,

A.  tā kā grozošā deleģētā regula ir jāpiemēro pirms 2018. gada 23. februāra — datuma, kurā stājas spēkā Deleģētā regula (ES) 2017/2358 un Deleģētā regula (ES) 2017/2359 (divas deleģētās regulas), un tā kā Parlamentam noteiktā trīs mēnešu ilgā pārbaudes perioda pilnīgas izmantošanas rezultātā divas deleģētās regulas var stāties spēkā pirms Direktīvas (ES) 2016/97 (AID) grozītā piemērošanas datuma — 2018. gada 1. oktobra —, kā to ir ierosinājusi Komisija savā direktīvas priekšlikumā Eiropas Parlamentam un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu (ES) 2016/97 attiecībā uz dalībvalstu transponēšanas pasākumu piemērošanas datumu (COM(2017)0792);

B.  tā kā, grozošo deleģēto regulu ātri publicējot Oficiālajā Vēstnesī, varētu divu deleģēto regulu spēkā stāšanas datumus saskaņot ar grozīto AID piemērošanas datumu;

C.  tā kā šāds risinājums atbilst Parlamenta 2017. gada 25. oktobra lēmumiem(2) neiebilst pret divām deleģētajām regulām, kuros tas pieprasa, lai Komisija novērtētu, vai AID piemērošanas datumu varētu pārcelt uz 2018. gada 1. oktobri,

1.  paziņo, ka tas neizsaka iebildumus pret deleģēto regulu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 26, 2.2.2016., 19. lpp.

(2)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0404 un P8_TA(2017)0405.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 1. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika