Procedură : 2017/3032(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0069/2018

Texte depuse :

B8-0069/2018

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0028

RECOMANDARE DE DECIZIE
PDF 312kWORD 49k
26.1.2018
PE614.371v01-00
 
B8-0069/2018

depusă în conformitate cu articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură


de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 20 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/2358 și a Regulamentului delegat (UE) 2017/2359 în ceea ce privește datele de aplicare ale acestora  (C(2017)08681 – 2017/3032(DEA))


Comisia pentru afaceri economice și monetare
Deputat responsabil: Werner Langen

Proiect de decizie a Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 20 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/2358 și a Regulamentului delegat (UE) 2017/2359 în ceea ce privește datele de aplicare ale acestora  (C(2017)08681 – 2017/3032(DEA))  
B8‑0069/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (C(2017)08681) („regulamentul delegat de modificare”),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri economice și monetare trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 24 ianuarie 2018,

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Directiva (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 ianuarie 2016 privind distribuția de asigurări(1), în special articolul 25 alineatul (2), articolul 28 alineatul (4), articolul 29 alineatele (4) și (5), articolul 30 alineatul (6) și articolul 39 alineatul (5),

–  având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

–  având în vedere articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât regulamentul delegat de modificare ar trebui să se aplice înainte de 23 februarie 2018, data intrării în vigoare a Regulamentului delegat (UE) 2017/2358 și a Regulamentului delegat (UE) 2017/2359 (denumite în continuare „cele două regulamente delegate”), iar utilizarea deplină a perioadei de control de trei luni de care dispune Parlamentul ar putea conduce la intrarea în vigoare a celor două regulamente delegate înaintea datei modificate de aplicare a Directivei (UE) 2016/97 („IDD”), 1 octombrie 2018, astfel cum a propus Comisia în propunerea sa de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2016/97 în ceea ce privește data de aplicare a măsurilor de transpunere ale statelor membre (COM(2017)0792);

B.  întrucât publicarea rapidă a regulamentului delegat de modificare în Jurnalul Oficial ar permite alinierea datelor de aplicare ale celor două regulamente delegate cu data modificată de aplicare a IDD;

C.  întrucât aceasta corespunde cu deciziile Parlamentului European din 25 octombrie 2017(2) de a nu ridica obiecțiuni cu privire la cele două regulamente delegate, în care solicită Comisiei să evalueze dacă data aplicării IDD ar putea fi prelungită până la 1 octombrie 2018;

1.  declară că nu formulează obiecțiuni la regulamentul delegat;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

(1)

JO L 26, 2.2.2016, p. 19.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0404 și P8_TA(2017)0405.

Ultima actualizare: 1 februarie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate