Postopek : 2017/3032(DEA)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0069/2018

Predložena besedila :

B8-0069/2018

Razprave :

Glasovanja :

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0028

PRIPOROČILO ZA SKLEP
PDF 389kWORD 48k
26.1.2018
PE614.371v01-00
 
B8-0069/2018

v skladu s členom 105(6) Poslovnika


da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 20. decembra 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/2358 in Delegirane uredbe (EU) 2017/2359 v zvezi z njunima datumoma začetka uporabe (C(2017)08681 – 2017/3032(DEA))


Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Pristojni poslanec: Werner Langen

Osnutek sklepa Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 20. decembra 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/2358 in Delegirane uredbe (EU) 2017/2359 v zvezi z njunima datumoma začetka uporabe (C(2017)08681 – 2017/3032(DEA))  
B8-0069/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju delegirane uredbe Komisije (C(2017)08681) (delegirana uredba o spremembi),

–  ob upoštevanju pisma Odbora za ekonomske in monetarne zadeve predsedniku konference predsednikov odborov z dne 24. januarja 2018,

–  ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Direktive (EU) 2016/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. januarja 2016 o distribuciji zavarovalnih produktov(1) in zlasti njenega člena 25(2), člena 28(4), člena 29(4) in (5), člena 30(6) in člena 39(5),

–  ob upoštevanju priporočila za sklep Odbora za ekonomske in monetarne zadeve,

–  ob upoštevanju člena 105(6) Poslovnika,

A.  ker bi se morala delegirana uredba o spremembi začeti izvajati pred 23. februarjem 2018, ki je datum začetka veljavnosti Delegirane uredbe (EU) 2017/2358 in Delegirane uredbe (EU) 2017/2359 (delegirani uredbi), in ker bi v primeru, da bi Parlament v celoti izkoristil trimesečno obdobje pregleda, ki mu je na voljo, delegirani uredbi začeli veljati pred spremenjenim datumom začetka uporabe Direktive (EU) 2016/97 (direktiva o distribuciji zavarovalnih produktov) in sicer 1. oktobrom 2018, kot je Komisija predlagala v svojem predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2016/97 v zvezi z datumom začetka uporabe ukrepov za prenos v državah članicah (COM(2017)0792);

B.  ker bi hitra objava delegirane uredbe o spremembi v uradnem listu omogočila uskladitev datumov začetka uporabe dveh delegiranih uredb s spremenjenim datumom začetka uporabe direktive o distribuciji zavarovalnih produktov;

C.  ker se to ujema s sklepom Parlamenta z dne 25. oktobra 2017(2), da ne bo nasprotoval omenjenima direktivama, v katerem od Komisije zahteva, da oceni, ali se lahko datum začetka uporabe direktive o distribuciji zavarovalnih produktov premakne na 1. oktober 2018;

1.  izjavlja, da ne nasprotuje delegirani uredbi;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 26, 2.2.2016, str. 19.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0404 in P8_TA(2017)0405.

Zadnja posodobitev: 2. februar 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov