Procedūra : 2017/2968(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0070/2018

Pateikti tekstai :

B8-0070/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 08/02/2018 - 12.13
CRE 08/02/2018 - 12.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0043

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 454kWORD 47k
29.1.2018
PE614.372v01-00
 
B8-0070/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl vasaros laiko tvarkos (2017/2968(RSP))


Karima Delli Transporto ir turizmo komiteto vardu
PAKEITIMAI

Europos Parlamento rezoliucija dėl vasaros laiko tvarkos (2017/2968(RSP))  
B8‑0070/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2001 m. sausio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/84/EB dėl vasaros laiko susitarimų(1),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi, laikantis tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros, vertinant tolesnių veiksmų pasirinkimo poveikį turėtų būti remiamasi esamų teisės aktų vertinimu;

B.  kadangi, atlikus daugybę mokslinių tyrimų, tarp jų ir Europos Parlamento tyrimų tarnybos 2017 m. spalio mėnesio tyrimą dėl ES vasaros laiko tvarkos pagal direktyvą 2000/84/EB, nerasta jokių įrodymų apie teigiamą laikrodžio rodyklės sukimo dukart per metus poveikį, ir vietoj to buvo atskleista, kad jis turi neigiamų pasekmių žmonių sveikatai, ūkininkavimui ir kelių eismo saugumui;

C.  kadangi nemažas piliečių iniciatyvų kiekis parodė piliečių nepasitenkinimą dukart per metus atliekamu laikrodžio rodyklės sukimu;

D.  kadangi Parlamentas prieš tai jau yra svarstęs šią problemą, pavyzdžiui 2015 m. rugsėjo 25 d. nagrinėdamas Klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000111/2015 Komisijai;

E.  kadangi vertėtų išlaikyti vienodą laiko tvarką ES, net ir atsisakius laiko keitimo dukart per metus;

1.  ragina Komisiją nutraukti dabartinę laikrodžio rodyklės sukimo dukart per metus tvarką, iš dalies pakeičiant direktyvą 2000/84/EB;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1)

OL L 31, 2001 2 2, p. 21.

(2)

OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Atnaujinta: 2018 m. vasario 2 d.Teisinė informacija - Privatumo politika