Процедура : 2017/2968(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0071/2018

Внесени текстове :

B8-0071/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 08/02/2018 - 12.13
CRE 08/02/2018 - 12.13
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 544kWORD 50k
31.1.2018
PE614.379v01-00
 
B8-0071/2018

за приключване на разисквания по изявление на Комисията

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно разпоредбите за лятното часово време (2017/2968(RSP))


Иво Белет, Вернер Ланген, Франсоаз Гростет, Елизабета Гардини, Пилар Аюсо, Раймер Бьоге, Франц Богович, Дейвид Каза, Лефтерис Христофору, Пилар дел Кастильо Вера, Мишел Дантен, Анжелик Дьолае, Алберт Дес, Жофроа Дидие, Кристиян Елер, Франк Енгел, Роса Естарас Ферагут, Кристофер Фелнер, Михаел Галер, Франсеск Гамбус, Луис де Грандес Паскуал, Естебан Гонсалес Понс, Ингеборг Гресле, Брайън Хейс, Естер Еранс Гарсия, Брис Ортьофьо, Карлос Итургайс, Ливия Ярока, Жером Лаврийо, Антонио Лопес-Истурис Уайт, Ивана Малетич, Габриел Мато, Клаудия Монтейру де Агиар, Елизабет Морен-Шартие, Зигфрид Мурешан, Лудек Нидермайер, Франк Пруст, Паулу Ранжел, Ан Сандер, Мария Спираки, Дубравка Шуйца, Яромир Щетина, Рамон Луис Валкарсел Сисо, Аксел Фос, Райнер Виланд, Милан Звер, Алберто Чирио, Филип Жювен

Резолюция на Европейския парламент относно разпоредбите за лятното часово време (2017/2968(RSP))  
B8‑0071/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Директива 2000/84/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 януари 2001 г. относно разпоредби за лятното часово време(1),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.(2),

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че съгласно Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество оценката на действащото законодателство следва да предостави основа за извършването на оценки на въздействието по отношение на възможностите за действие в бъдеще;

Б.  като има предвид, че многобройните научни изследвания, включително проучването на Службата на ЕП за парламентарни изследвания от октомври 2017 г. относно разпоредбите за лятното часово време съгласно Директива 2000/84, не са достигнали до каквито и да е окончателни заключения, а вместо това установяват наличието на отрицателно въздействие върху човешкото здраве;

В.  като има предвид, че в редица граждански инициативи се изтъкват опасенията на гражданите, свързани с извършваната два пъти годишно смяна на часовото време;

Г.  като има предвид, че Парламентът вече е повдигал този въпрос, например във въпроса с искане за устен отговор O‑000111/2015 до Комисията от 25 септември 2015 г.;

Д.  като има предвид, че е изключително важно да се запази единен за целия ЕС времеви режим;

1.  призовава Комисията да извърши цялостна оценка на Директива 2000/84/ЕО относно разпоредби за лятното часово време и ако е необходимо, да представи предложение за нейното преразглеждане;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета и правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

ОВ L 31, 2.2.2001 г., стр. 21.

(2)

ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 5 февруари 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност