NÁVRH USNESENÍ
PDF 243kWORD 47k
31.1.2018
PE614.381v01-00
 
B8-0073/2018

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o povinné sterilizaci psů a koček


Ivan Jakovčić

Návrh usnesení Evropského parlamentu o povinné sterilizaci psů a koček   
B8-0073/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že podle Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) jsou zvířata vnímající bytosti, a že EU a členské státy musí proto plně zohledňovat požadavky na jejich dobré životní podmínky;

B.  vzhledem k tomu, že útulky v Evropě jsou plné zvířat, o která se nikdo nechce starat, a že v členských státech se nachází podle odhadu 100 milionů volně se potulujících psů a dvojnásobný počet koček;

C.  vzhledem k tomu, že v některých členských státech toulaví psi představují hrozbu pro veřejné zdraví a bezpečnost,

D.  vzhledem k tomu, že náklady na jednorázovou kastraci jsou výrazně nižší než výdaje na odchyt toulavých zvířat, krmení opuštěných zvířat, zajištění jejich přístřešku a provedení eutanazie u těch, pro něž není možné nalézt domov;

1.  vyzývá členské státy, aby přijaly komplexní řídící strategie pro zvířata v zájmovém chovu, včetně sterilizace coby nutného nástroje ke kontrole počtu psů a koček, o které se nikdo nechce starat, a podpory odpovědného vlastnictví zvířat v zájmovém chovu;

2.  vyzývá regionální a místní orgány, aby stanovily povinnost kastrace psů a koček, pokud osoba, která o ně pečuje, nemá povolení k jejich chovu;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

 

Poslední aktualizace: 12. února 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí